Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

28.02.2007

Wykup akcji własnych w celu ich umorzenia

Pytanie podatnika: Czy na spółce ciążą obowiązki płatnika z tytułu wykupu akcji własnych, notowanych na giełdzie Papierów Wartościowych, w celu ich umorzenia? W związku z faktem, iż proces nabywania akcji własnych na giełdzie odbywa się poprzez uprawniony podmiot maklerski, zdaniem spółki nie ciążą na niej obowiązki płatnika podatku dochodowego.

DECYZJA

Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1, art. 239 w związku z art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 30.10.2006 r. uzupełnionego pismem z dnia 10.01.2007 r. wniesionego przez S.A. "P" na postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 18.10.2006 r. Nr 1472/DPC/423-24/06/PK w sprawie udzielenia pisemnej informacji co do zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Podatnika w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych orzeka odmówić zmiany kwestionowanego postanowienia i uznania stanowiska Podatnika przedstawionego we wniosku z dnia 03.08.2006 r. za prawidłowe.

UZASADNIENIE

S.A. "P" pismem z dnia 03.08.2006 r. wystąpił z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, że na mocy uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 11.05.2006 r. dokonała ona przekazania zysku netto Spółki za 2005 rok na kapitał zapasowy w celu realizacji programu wykupu akcji własnych. Program ten dotyczy tylko akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie .W okresie od 12.05.2006 r. do 12.05.2007 r. zarząd jest upoważniony do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia. Proces nabywania akcji własnych na giełdzie odbywa się poprzez uprawniony podmiot maklerski.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny, Spółka twierdzi, że nie ciążą na niej obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie wydając postanowienie w dniu 18.10.2006 r. Nr 1472/DPC/423-24/06/PK uznał stanowisko Podatnika za nieprawidłowe.

Organ podatkowy w uzasadnieniu postanowienia przywołał treść przepisu art.10 ust. 1 pkt 2 , art. 22 ust. 1 oraz art. 26 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) wskazując, że obowiązek poboru podatku ciąży na podmiocie dokonującym wypłat należności z tytułu nabytych celem umorzenia akcji. Obowiązek ten nie jest w żaden sposób uzależniony od tego czy transakcja nabycia akcji i wypłata należności z tytułu tej transakcji dokonywane są za pośrednictwem innych podmiotów. Wobec tego bez znaczenia, zdaniem organu podatkowego, dla obowiązków Spółki jako płatnika pozostaje fakt, że zgodnie z odrębnymi przepisami Spółka przeprowadza nabycie akcji własnych celem umorzenia poprzez wskazanych w tych przepisach pośredników. Organ I instancji stwierdził, że w przedmiotowym stanie faktycznym na Spółce będą ciążyły obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

Strona pismem z dnia 30.10.2006 r. złożyła zażalenie, w którym zarzuca przedmiotowemu postanowieniu, iż rozstrzygnięcie w nim zawarte jest nieprawidłowe.

Spółka nie neguje, iż co do zasady z obowiązujących przepisów wynika obowiązek pobrania podatku na podmiocie dokonującym wypłaty należności z tytułu nabytych celem umorzenia akcji. Jednak dla realizacji tego obowiązku zarówno płatnik jak i podatnik powinni posiadać pełną wiedzę o okolicznościach mających wpływ na wymiar podatku z tytułu danej transakcji. Podatnik nie wie do jakiego źródła dochód, który uzyskuje zostaje zakwalifikowany, w konsekwencji nie wie czy podatek rozliczy za niego nabywca czy tez sam musi rozliczyć podatek. Z kolei płatnik nie wie jaka jest wielkość dochodu, ani czy jest podstawa do zastosowania preferencyjnej stawki podatku czy też jej nie ma jak w przypadku nierezydentów. Powyższe niewiadome nie pozwalają skonkretyzować płatnikowi obowiązków wynikających dla niego z art. 8 Ordynacji podatkowej. Podstawą w/ w argumentacji nie jest fakt, iż wypłata wynagrodzenia jest dokonywana przez pośredników, ale niemożność ustalenia podstawowych danych niezbędnych do ustalenia zobowiązania podatkowego.

W wyniku zapoznania się ze zgromadzonym w sprawie materiałem, Strona przesłała pismo z dnia 10.01.2007 r. wraz z załącznikami, w którym podtrzymuje swoje stanowisko, że w takim stanie faktycznym ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »