Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

12.02.2007

Ustalanie proporcji w związku z odliczeniem VAT

Pytanie podatnika: 1. Jaka część kwoty wydatków poniesionych na wybudowanie w budynku lokali (z których część zostanie przeznaczona celem wykonywania czynności opodatkowanych, a część celem wykonywania czynności opodatkowanych jak i zwolnionych) jest związana z czynnościami opodatkowanymi, tj. czynnościami w związku z którymi przysługuje podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego?
2. Sposób ustalenia kwoty podatku naliczonego, o którą można pomniejszyć podatek należny, w przypadku ponoszenia wydatków na wybudowanie dwóch lokali użytkowych, które będą wykorzystywane przez Podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych i zwolnionych.

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie przepisu art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 3.11.2006 r., wniesionego przez T. Sp. z o.o., na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ropczycach z dnia 26.10.2006 r. znak: US.PP/ 443-21/06, w sprawie interpretacji prawa podatkowego dotyczącego podatku od towarów i usług, zmienia postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ropczycach i uznaje stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 22.08.2006r.:

- za nieprawidłowe - w kwestii ustalenia, jaka część kwoty wydatków poniesionych na wybudowanie w budynku lokali (z których część zostanie przeznaczona celem wykonywania czynności opodatkowanych, a część celem wykonywania czynności opodatkowanych jak i zwolnionych) jest związana z czynnościami opodatkowanymi, tj. czynnościami w związku z którymi przysługuje podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego,

- za prawidłowe - w kwestii sposobu ustalenia kwoty podatku naliczonego, o którą można pomniejszyć podatek należny, w przypadku ponoszenia wydatków na wybudowanie dwóch lokali użytkowych, które będą wykorzystywane przez Podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych i zwolnionych.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 22.08.2006 r. T. Sp. z o.o. zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ropczycach z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - zwanej dalej ustawą o VAT.

Zapytanie dotyczyło kwestii sposobu ustalenia, jaka część kwoty wydatków poniesionych na wybudowanie budynku (w którym część powierzchni zostanie przeznaczona przez Podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych, a część zarówno do wykonywania czynności opodatkowanej, jak i zwolnionej od podatku) jest związana z czynnościami opodatkowanymi, tj. czynnościami w związku z którymi przysługuje Podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, a także sposobu ustalenia kwoty podatku naliczonego, o którą można pomniejszyć podatek należny, w związku z wykonywaniem przez Jednostkę czynności zarówno uprawniających, jak i nieuprawniających do odliczenia podatku. Zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym we wniosku Podatnik w ramach swojej działalności dokonuje sprzedaży opodatkowanej (m.in. odsprzedaż mediów dostarczanych najemcom bloków), jak i zwolnionej od podatku (świadczenie usług wynajmowania lokali mieszkalnych na własny rachunek i sprzedaż usług zarządu nieruchomościami). Podatnik rozpoczął budowę budynku o charakterze mieszkalno-użytkowym i zawarł umowy przedwstępne na sprzedaż lokali mieszkalnych i lokali użytkowych w przedmiotowym budynku. W budynku tym Podatnik wyodrębni poszczególne lokale, ustanowi odrębne prawa własności lokali i przeniesie je na nabywców, z tym, że pozostawi na swoje potrzeby dwa lokale użytkowe. Lokale te będą więc wykorzystywane zarówno na potrzeby sprzedaży opodatkowanej, jak też sprzedaży zwolnionej od podatku. Jednocześnie Wnioskodawca zaznacza, iż w poprzednim roku podatkowym, tj. w roku poprzedzającym rok rozpoczęcia inwestycji, stosunek sprzedaży opodatkowanej do sprzedaży ogółem wynosił 27%. Podatnik nie zawarł jeszcze umów sprzedaży części lokali użytkowych, które w razie niepowodzenia ich sprzedaży zostaną przeznaczone na wynajem, a więc na wykonywanie czynności opodatkowanych.

Odnośnie pierwszej części pytania, Podatnik stoi na stanowisku, iż "(...) kwotę wydatków poniesionych na wybudowanie poszczególnych lokali, należałoby ustalić jako proporcję ilorazu powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych oraz ogólnej powierzchni użytkowej budynku wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych, do ogólnej kwoty wydatków poniesionych na wybudowanie budynku. Przy ustalaniu kwoty tych wydatków należy pominąć powierzchnię części nieruchomości wspólnej". Natomiast w zakresie drugiej części pytania Wnioskodawca wyraził stanowisko, że "w przedstawionym stanie faktycznym nie jest możliwe określenie, stosownie do postanowień art. 90 ustawy o VAT, jaka część wydatków poniesionych na wybudowanie dwóch lokali na potrzeby własne, jest związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych, a jaka z wykonywaniem czynności zwolnionych". Jednostka stwierdza jednocześnie, że kwotę podatku, podlegającą odliczeniu, związaną z nabyciem usługi służącej wykonywaniu przez Podatnika zarówno czynności opodatkowanych i zwolnionych, w odniesieniu do tych lokali, należy ustalić w sposób określony w art. 90 ust. 2 i następne.

Postanowieniem z dnia 26.10.2006 r. znak: US.PP/443-21/06, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 Ordynacji podatkowej, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ropczycach uznał zaprezentowane przez Stronę stanowisko za nieprawidłowe, konkludując, że Jed...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »