Wartość początkowa firmy

Pytanie podatnika: Czy zobowiązania przejęte w ramach aportu przedsiębiorstwa powinny zostać uwzględnione w wartości początkowej firmy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 6.02.2008 r. (data wpływu 8.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu określania wartości początkowej firmy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8.02.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu określania wartości początkowej firmy.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

M... Sp. z o.o. (dalej: M) należy do irlandzkiej grupy X, działającej w branży deweloperskiej. M zaciągnęła kredyt bankowy i za uzyskane środki pieniężne (a także częściowo za środki własne) zakupiła prawo wieczystego użytkowania gruntu położonego na terenie Polski (na gruncie znajdującym się w użytkowaniu wieczystym znajdują się również budynki oraz budowle, których np. stała się właścicielem). Intencją M jest wybudowanie na wskazanym wyżej gruncie budynków mieszkalnych a także powierzchni komercyjnej oraz garaży. Wybudowane lokale oraz garaże mają zostać sprzedane inwestorom indywidualnym oraz instytucjonalnym. Mając na względzie to, że M uzyskała pozwolenie na budowę obejmujące znaczącą część gruntu, a budynki mieszkalne, komercyjne oraz garaże, które zostaną wybudowane na podstawie powyższego pozwolenia zostały szczegółowo zaprojektowane, M rozpoczęła przedsprzedaż lokali i garaży inwestorom (którzy zawarli odpowiednie umowy z M oraz dokonali wpłat zaliczek na poczet ceny lokali i garaży).

W chwili obecnej nie rozpoczęły się jeszcze prace budowlane na wskazanym wyżej gruncie – M rozpisała przetarg mający wyłonić generalnego wykonawcę prac budowlanych, który znajduje się w fazie końcowej. Po rozstrzygnięciu przetargu zostanie podpisana umowa z wykonawcą generalnym, który rozpocznie prace budowlane.

Zarówno prawo użytkowania wieczystego gruntu jak i budynki oraz budowle znajdujące się w chwili obecnej na gruncie nigdy nie zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych M, lecz zostały przez nią ujęte jako składnik zapasów (towar) z przeznaczeniem do odsprzedaży w odpowiedniej proporcji na rzecz inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, którzy dokonują zakupu mieszkań, powierzchni komercyjnej oraz garaży.

W chwili obecnej M rozważa przeniesienie całości działalności do innej spółki kapitałowej – M... Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) w sposób wskazany poniżej. Zostanie podjęta uchwała w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki zostaną objęte przez M, która na ich pokrycie wniesie do spółki aport w postaci swego przedsiębiorstwa obejmujące w szczególności następujące składniki:

– wartości niematerialne i prawne wykorzystywane przez M w działalności gospodarczej, wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych M;
– rzeczowe aktywa trwałe obejmujące: nieruchomości, urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu oraz inne środki trwałe wykorzystywane przez M w działalności gospodarczej, wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych M;
– towary obejmujące w szczególności opisane wyżej prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz prawo własności budowli i budynków, które to prawa nie zostały wprowadzone przez M do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
– skapitalizowane nakłady związane z opisanym wyżej projektem budowlanym (np. koszty prac projektowych, koszty obsługi prawnej, koszty ekspertyz technicznych oraz inne różnorodne kategorie kosztów związanych z projektem) zakwalifikowane przez M na potrzeby bilansowe jako półprodukty;
– zaliczki otrzymane przez M na poczet przyszłych dostaw (zaliczki wpłacane przez inwestorów indywidualnych na poczet ceny za lokale oraz garaże);
– inne kategorie aktywów obrotowych w szczególności: należności krótkoterminowe oraz środki pieniężne.

W ramach aportu na spółkę zostaną również „przeniesione” (w zakresie, w jakim to będzie możliwe z perspektywy prawnej oraz biznesowej) między innymi:

– umowy zawarte przez M z inwestorami;
– umowy zawarte przez M z innymi kontrahentami w tym z podwykonawcami oraz z wykonawcą generalnym;
– księgi i dokumenty M związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
– koncesje, licencje i zezwolenia przysługujące M;
– zobowiązania wobec podmiotów trzecich, w tym w szczególności zobowiązania związane z zacią...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »