Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

29.01.2007

Prawo do obniżenia podatku należnego a badanie techniczne

Pytanie podatnika: Czy jest możliwe dokonanie przez podatnika obniżenie kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego, w związku z zakupami paliwa do samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej 3.500 kg, używanego na podstawie umowy leasingu zawartej z zagranicznym kontrahentem?

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 3 listopada 2006 r. wniesionego przez Spółkę "X" - reprezentowaną przez pełnomocnika "Y" na postanowienie Naczelnika Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej z dnia 26 października 2006 r. Nr PP/443-109/06/JK-69089 stanowiące interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego w związku z zakupami paliwa do samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej 3.500 kg używanego na podstawie umowy leasingu zawartej z zagranicznym kontrahentem - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach odmawia uchylenia zaskarżonego postanowienia organu pierwszej instancji.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 26 lipca 2006r. Spółka "X" - reprezentowana przez pełnomocnika "Y" wystąpiła do Naczelnika Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

W ww. wniosku Podatnik poinformował, iż od dnia 1 grudnia 2004 r. użytkuje na podstawie umowy leasingu - zawartej z niemieckim leasingodawcą - Firmą "Z" - samochód ciężarowy marki IVECO z zamkniętą skrzynią, o dopuszczalnej masie całkowitej 3500 kg.

Samochód posiada niemiecki dowód rejestracyjny oraz niemieckie tablice rejestracyjne. Samochód ten Spółka "X" użytkuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Jak dalej stwierdził Podatnik we wniosku, w związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, nakładającą na podatników obowiązek uzyskania stosownego zaświadczenia potwierdzającego spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 4 pkt 1-4, podjął działania zmierzające do uzyskania zaświadczenia od okręgowej stacji kontroli pojazdów. W konsekwencji powyższych działań podatnik otrzymał informację o braku uprawnień do wydania przez polskie stacje kontroli pojazdów stosowego zaświadczenia jak również o braku możliwości dokonania stosownej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym dla samochodu nie zarejestrowanego w Polsce.

Ponadto Spółka "X" poinformowała, iż: "Posiadamy więc w chwili obecnej stosowny wpis w dowodzie rejestracyjnym nadany przez niemiecki wydział komunikacji oraz dokument dopuszczenia pojazdu samochodowego do ruchu drogowego określające samochód jako samochód ciężarowy."

Zdaniem Podatnika posiadane przez niego dokumenty oraz parametry techniczne samochodu potwierdzają spełnienie wymagania określonego art. 86 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług. Dlatego podatek naliczony przy nabyciu paliwa wykorzystywanego do napędu tego samochodu podlega odliczeniu na ogólnych zasadach określonych w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, a ograniczenia wynikające z art. 88 ust. 1 pkt 3 nie będą miały zastosowania.

Postanowieniem z dnia 26 października 2006 r. Nr PP/443-109/06/JK-69089 Naczelnik Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej uznał stanowisko podatnika w sprawie będącej przedmiotem wniosku za nieprawidłowe.

Uzasadnienie wydanego postanowienia organ pierwszej instancji oparł na przepisach art. 86 ust. 1 i ust. 4 i ust. 5 oraz art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

W ocenie Naczelnika Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej "odliczanie podatku naliczonego w związku z nabyciem paliwa do samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3500 kg, użytkowanego na podstawie umowy leasingu zawartej z zagranicznym kontrahentem, bez posiadania zaświadczenia z okręgowej stacji kontroli pojazdów o spełnianiu przez pojazd jednego z warunków, o których mowa w art. 86 ust. 4 pkt 1-4 ustawy o VAT oraz właściwej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym pojazdu - jest niezgodne z art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT."

Na powyższe postanowienie Podatnik złożył zażalenie z dnia 3 listopada 2006 r., w którym wniósł o uchylenie ww. postanowienia.

Zaskarżonemu postanowieniu zarzucił naruszenie przepisów art. 86 i art. 88 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

W uzasadnieniu swojego stanowiska Podatnik stwierdził, iż: "W art. 86 ust. 5 ustawy wyraźnie uregulowano, że spełnienie wymagań (...) stwierdza się na podstawie badania technicznego. Jest to więc swojego rodzaju dowód potwierdzający jedynie prawidłowość dokonywanych przez podatnika odliczeń podatku od paliwa wykorzystywanego do napędu tego samochodu. Takie zaświadczenie jest niczym innym więcej jak potwierdzeniem stanu faktycznego."

Ponadto Podatnik uważa, iż: "wykonanie dodatkowego badania technicznego oraz następnie dostarczenie kopii zaświadczenia do urzędu skarbowego jest wyłącznie obowiązkiem podatnika, a nie warunkiem dającym uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego od zakupionego paliwa przeznaczonego do napędu samochodów, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług. Ustawodawca uzależnił prawo podatnika do odliczenia podatku od spełnienia przez dany pojazd samochodowy wymagań określonych w art. 86 ust. 4 ustawy, które to wymagania nasz pojazd samochodowy spełnia, nie zaś od dokonania przedmiotowych badań technicznych."

Jednocześnie zdaniem Podatnika: "ustawodawca nie zawarł żadnego dodatkowego przepisu, który wskazywałby, iż brak zaświadczenia pozbawia podatnika prawa do odliczenia podatku. Trudno też jednoznacznie stwierdzić, że przeprowadzenie badania technicznego pojazdu to bezwzględny obowiązek podatnika."

Jak dalej podnosi Podatnik, zaświadczenie...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »