Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

25.01.2007

Nieumorzona wartość likwidowanego środka trwałego nie stanowi kosztu uzyskania przychodu

Pytanie podatnika: Czy nieumorzona wartość magazynu stanowi koszt uzyskania przychodu i nie zwiększa kosztu wytworzenia nowego środka trwałego, natomiast wydatek na zakup budynków przeznaczonych w chwili zakupu do rozbiórki oraz koszty likwidacji wszystkich zbędnych budynków nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, a ich wartość zwiększa koszty wytworzenia nowo budowanego środka trwałego (stacji paliw) wpływając tym samym na jego wartość początkową? Czy koszt związany z usługą polegającą na likwidacji budynków zwiększy wartość środka trwałego?

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08. 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 16 ust. 1 pkt 6, art. 16g ust. 4 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, po rozpatrzeniu zażalenia F. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w D. z dnia 17.10.2006 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Dębicy z dnia 6.10.2006 r., znak: PO I 423/5/2006, stanowiące pisemną interpretację co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego, uchyla ww. postanowienie i uznaje stanowisko strony przedstawione we wniosku z dnia 16.08.2006 r. (uzupełnionym w dniu 18.09.2006 r.):

za nieprawidłowe w części dotyczącej:

- zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieumorzonej wartości środka trwałego - magazynu,
- niezaliczenia do wartości nowo powstałego środka trwałego w postaci stacji paliw nieumorzonej wartości ww. zlikwidowanego środka trwałego,

za prawidłowe w części dotyczącej:

- zaliczenia do kosztów wytworzenia nowego środka trwałego w postaci stacji paliw wydatków poniesionych na zakup budynków położonych na gruntach przeznaczonych pod budowę zakupionych "aktem 6405/2005 i 2.693/2005",
- zaliczenia do kosztów wytworzenia ww. nowego środka trwałego kosztów likwidacji wszystkich zbędnych budynków położonych na działkach z przeznaczeniem pod budowę.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 16.08.2006 r. (uzupełnionym w dniu 18.09.2006 r.) F. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w D. zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Dębicy o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie (art. 14a ordynacji podatkowej). Opisując stan faktyczny spółka wskazała, że w miesiącu styczniu 2002 r. aktem notarialnym nr 10/2002 zakupiła budynek o wartości 40.000,00 zł oraz grunt o wartości 30.000,00 zł. Zakupiony budynek przeznaczono na magazyn części elektronicznych oraz pomocniczy magazyn chemii gospodarczej, dokonywano jego amortyzacji i z chwilą podjęcia decyzji o powiększeniu gruntu pod budowę stacji paliw, dokonano jego likwidacji. W czerwcu 2003 r., aktem notarialnym nr 4286/2003, F. zakupiła od Urzędu Miasta tereny budowlane przy ul. K., planując na działkach ujętych w ww. akcie budowę stacji paliw. W trakcie uzgadniania z Urzędem Miasta warunków zabudowy stwierdzono, że powierzchnia gruntu dla planowanej inwestycji jest niewystarczająca, w związku z czym inwestycja została odroczona do chwili zakupu dodatkowych działek budowlanych. W lipcu 2005 r., aktem notarialnym nr 6405/2005 został zakupiony grunt wraz z budynkiem. Budynek ten był przeznaczony do likwidacji z dniem zakupu, gdyż ww. zakup był związany z planowaną budową stacji paliw. W miesiącu sierpniu 2005 r., aktem notarialnym nr 2.693/2005 został zakupiony grunt oraz budynek o wartości 62.170,10 zł, który to obiekt również przeznaczony był do wyburzenia. W tak opisanym stanie faktycznym, przedstawiając swoje stanowisko w sprawie, spółka stwierdziła, że nieumorzona wartość magazynu stanowi koszt uzyskania przychodu i nie zwiększa kosztu wytworzenia nowego środka trwałego, natomiast wydatek na zakup budynków przeznaczonych w chwili zakupu do rozbiórki oraz koszty likwidacji wszystkich zbędnych budynków nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, a ich wartość zwiększa koszty wytworzenia nowo budowanego środka trwałego (stacji paliw) wpływając tym samym na jego wartość początkową. Nadto wskazała, iż w miesiącu czerwcu i lipcu 2006 r. zostały przeprowadzone prace rozbiórkowe, tj. likwidacja wszystkich budynków, a koszt związany z ww. usługą zwiększy również wartość środka trwałego. W związku z powyższym spółka zwróciła się z prośbą o udzielenie interpretacji w przedmiotowej sprawie.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy, po rozpatrzeniu przedmiotowego wniosku z dnia 16.08.2006 r., postanowieniem z dnia 6.10.2006 r., znak: PO I 423/5/2006, uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe w części dotyczącej zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej wartości środka trwałego oraz za prawidłowe w części dotyczącej powiększenia wartości początkowej nowo wytworzonego środka trwałego (stacji paliw) o wydatki na nabycie budynków niewykorzystywanych w działalności gospodarczej oraz o wydatki na likwidację zbędnych środków trwałych. Udzielając interpretacji przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej niezamortyzowanej wartości budynku wykorzystywanego w prowadzonej działalności na magazyn, organ I instancji - wskazując na zapis art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »