Ustalenie wartości początkowej środka trwałego

Pytanie podatnika: dotyczy ustalenia wartości początkowej obiektu handlowego zgodnie z art. 22g ust. 8, 9 i art. 22n ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 9.10.2006 r. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 20.06.2006 r., znak: I USI/415/32/06, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, uchyla ww. postanowienie i uznaje za prawidłowe stanowisko strony przedstawione we wniosku z dnia 29.03.2006 r. w części dotyczącej ustalenia wartości początkowej środka trwałego na podstawie art. 22g ust. 8 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowy od osób fizycznych oraz za nieprawidłowe w części dotyczącej ustalenia wartości początkowej środka trwałego na podstawie art. 22g ust. 9 ww. ustawy.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 29.03.2006 r. pani Alicja N. wystąpiła z wnioskiem do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Z opisanego stanu faktycznego wynika, że wnioskodawczyni w dniu 22.09.2005 r. kupiła kiosk spożywczy o łącznej powierzchni 20 m2. Właścicielem gruntu, na którym stoi kiosk jest Miasto. W związku ze złym stanem technicznym tego obiektu podjęto decyzję o jego remoncie. Po wykonaniu mapy i stosownych projektów, podatniczka uzyskała z Wydziału Architektury Urzędu Miasta pozwolenie na prowadzenie robót remontowych. Prace remontowe wykonano systemem gospodarczym przy udziale rodziny, ukończono je w miesiącu grudniu 2005 r., "uzyskując wszystkie niezbędne odbiory". W czasie remontu i wydatkowania środków na ten cel pani N. nie prowadziła działalności gospodarczej. Działalność gospodarczą rozpoczęła w dniu 14.01.2006 r. i od tej daty "przedmiotowy obiekt" wykorzystuje w prowadzonej działalności gospodarczej. Wnioskodawczyni przedstawiając powyższy stan faktyczny zwróciła się z zapytaniem, czy do ustalenia wartości początkowej obiektu handlowego może zastosować art. 22g ust. 8, 9 i art. 22n ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem podatniczki, na podstawie art. 22g ust. 8 i ust. 9 oraz art. 22n ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, może ustalić wartość początkową ww. środka trwałego w oparciu o "wycenę według stanu na grudzień 2005 r.", bowiem ww. przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych "najtrafniej ujmują stan faktyczny" przedmiotowej sprawy.

Postanowieniem z dnia 20.06.2006 r., znak: I USI/415/32/06, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie uznał stanowisko podatniczki zawarte we wniosku z dnia 29.03.2006 r. za nieprawidłowe. W uzasadnieniu ww. postanowienia organ I instancji, powołując m.in.: art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), stwierdził, iż w przypadku odpłatnego nabycia środka trwałego, wartością początkową tego składnika majątkowego będzie cena nabycia ustalona zgodnie z zapisem art. 22g ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym wartością początkową nabytego przez panią N. obiektu dla celów dokonywania odpisów amortyzacyjnych, będzie cena jego nabycia powiększona o nakłady związane z przystosowaniem go do używania. Ponadto Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, w nawiązaniu do zaprezentowanego przez podatniczkę stanowiska, wskazał, iż przepisy art. 22g ust. 8 i ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mają zastosowanie w przypadku braku możliwości ustalenia ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środka trwałego.

(...) Na postanowienie to pani Alicja N. złożyła zażalenie z dnia 9.10.2006 r., w którym zarzuca, że pr...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »