Dokumentowanie transakcji z rolnikami

Pytanie podatnika: Czy istnieje możliwość sporządzania w danym dniu jednego dowodu wewnętrznego, dokumentującego zawarte transakcje kupna bydła i produktów rolnych na targowiskach od kilku rolników, którzy nie udostępniają swoich danych niezbędnych do prawidłowego sporządzenia faktury VAT RR, w celu zaewidencjonowania transakcji w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 5 lutego 2008 r. (data wpływu 7 lutego 2008 r.), uzupełnionego w dniach 15 lutego 2008 r., 26 marca 2008 r. i 28 kwietnia 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości dokumentowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów zawartych transakcji z rolnikami na podstawie jednego dowodu wewnętrznego– jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości dokumentowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów zawartych transakcji z rolnikami na podstawie jednego dowodu wewnętrznego.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Przedmiotem prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej jest skup bydła od rolników. Jest Pan podatnikiem podatku od towarów i usług. W 2007 r. prowadził Pan podatkową księgę przychodów i rozchodów, natomiast w 2008 r., w związku z przekroczeniem kwoty 800 tys. euro przychodu, prowadzi Pan księgi rachunkowe. Jeśli będzie taka możliwość, w przyszłości zamierza Pan prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów. Działalność opodatkowana jest podatkiem liniowym, tj. 19% stawką podatku dochodowego od osób fizycznych. Za zakupiony towar wystawia Pan faktury VAT RR. Zapłaty należności za produkty rolne reguluje Pan na rachunek bankowy rolnika w ciągu 14 dni od dnia zakupu lub zgodnie z umową – z wydłużonym terminem płatności.

Chciałby Pan poszerzyć swoją działalność poprzez dokonywanie zakupów bydła od rolników na targowiskach, w tym celu wystawiając jeden „dowód wewnętrzny” w danym dniu oraz płacić za towar gotówką, bez możliwości odliczania podatku VAT.

Opracowany przez Pana druk dowodu wewnętrznego (z nadanymi kolejno numerami), potwierdzony Pańską pieczątką i zatytułowany „Zestawienie zakupu towarów handlowych od producentów indywidualnych z dnia ...”, zawierałby zbiorczą tabelę z następującymi danymi:

– liczbę porządkową,
– imię i nazwisko,
– adres zamieszkania,
– nr ewidencyjny gospodarstwa,
– nazwa towaru,
– ilość szt./kg,
– cena jednostkowa netto,
– wartość bez podatku VAT,
– data zapłaty.

Ponadto, pod tabelą znajdowałaby się adnotacja o sposobie zapłaty w formie gotówki oraz słowne wyrażenie sumy należności. Tak sporządzony dowód wewnętrzny podpisany byłby przez osobę dokonującą zakupu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy istnieje możliwość sporządzania w danym dniu jednego dowodu wewnętrznego (zawierającego dane opisane powyżej), dokumentującego zawarte transakcje kupna bydła i produktów rolnych na targowiskach od kilku rolników, którzy nie udostępniają swoich danych niezbędnych do prawidłowego sporządzenia faktury VAT RR, w celu zaewidencjonowania transakcji w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedmiotowym przypadku, najlepszym rozwiązaniem byłoby wystawienie w danym dniu jednego dowodu wewnętrznego na zakup bydła i produktów rolnych od kilku rolników z wyszczególnieniem nazwiska, imienia, adresu i daty zakupu bez podpisu rolników. Na dowodzie wewnętrznym podpisywałby się tylko nabywca. Zapłata należności za zakupiony towar, na podstawie sporządzonego dowodu wewnętrznego, dokonywana byłaby gotówką, bez możliwości odliczenia podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są kosz...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »