Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

11.01.2007

Podatek VAT przy zbyciu firmowego samochodu

Pytanie podatnika: dotyczy opodatkowania sprzedaży samochodu osobowego Ford Focus (środek trwały) oraz kwestia obowiązku korekty podatku naliczonego zgodnie z art. 91 ust. 2-7 ustawy o podatku od towarów i usług.

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 12.10.2006 r., wniesionego przez V. Spółka z o.o. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łańcucie z dnia 5.10.2006 r. znak: US.443/IC/25a/2006, odmawia zmiany zaskarżonego postanowienia.

Wnioskiem z dnia 21.08.2006 r. spółka z o.o. wystąpiła do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łańcucie o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - zwaną dalej ustawą VAT.

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Spółka w dniu 11.01.2005 r. nabyła samochód osobowy marki Ford Focus, który został wprowadzony do ewidencji środków trwałych dnia 12.01.2005 r. W oparciu o art. 86 ust. 3 ustawy VAT Podatnik skorzystał z prawa do odliczenia części podatku naliczonego w kwocie 5.000 zł. Samochód ten w okresie jego użytkowania był wykorzystywany wyłącznie do sprzedaży opodatkowanej. W dniu 7.07.2006 r. Podatnik dokonał sprzedaży przedmiotowego samochodu, stosując zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT. W złożonym podaniu Strona sformułowała dwa pytania dotyczące:

- opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży wymienionego samochodu,
- obowiązku korekty podatku naliczonego zgodnie z art. 91 ust. 2-7 ustawy VAT.

Zdaniem Podatnika sprzedaż samochodu marki Ford Focus korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, na podstawie § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.). Jednocześnie Spółka nie ma obowiązku dokonywania korekty podatku naliczonego w oparciu o przepisy art. 91 ustawy VAT, gdyż pojazd ten wykorzystywany był wyłącznie do działalności związanej ze sprzedażą opodatkowaną.

Oceny stanowiska Jednostki, dotyczącego powyższych zagadnień, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łańcucie dokonał odrębnymi postanowieniami. W szczególności, postanowieniem z dnia 5.10.2006 r. znak: US.443/IC/25a/2006, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 Ordynacji podatkowej, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łańcucie uznał zaprezentowane przez Stronę stanowisko za nieprawidłowe. W uzasadnieniu postanowienia stwierdzono, iż w analizowanej sprawie będą miały zastosowanie przepisy art. 91 ust. 1-6 ustawy VAT, tj. Podatnik ma obowiązek skorygowania kwoty podatku naliczonego, odliczonej z tytułu nabycia przedmiotowego samochodu osobowego. Korekta ta powinna być dokonana w miesiącu sprzedaży tego samochodu przy założeniu, iż dalsze jego użytkowanie służyłoby wyłącznie sprzedaży zwolnionej.

Na wymienione postanowienie Strona złożyła zażalenie, w uzasadnieniu którego ponownie przedstawiła argumentację zawartą we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji. Jednostka stwierdziła ponadto, iż przepis § 8 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. stanowi lex specialis w stosunku do przepisów ustawy VAT, w związku z tym Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łańcucie niezasadnie powołał się na regulacje art. 91 ust. 4-6 ustawy VAT. Dodatkowo, na poparcie swojego stanowiska Strona powołała się na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu z dnia 5.09.2005r., znak: PP-1-005/219/05, wydane dla innego podatnika.

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, po zapoznaniu się z całością zgromadzonego w sprawie materiału, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny zauważa, co następuje:

Z opisanego stanu faktycznego wynika, że podatnik nabył samochód osobowy, przy zakupie którego skorzystał, w myśl art. 86 ust. 1 ustawy VAT, z prawa obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w wysokości określonej w art. 86 ust. 3 tej ustawy (w brzmieniu obowiązującym do dnia 21.08.2005 r., a więc również w dniu zakupu tego samochodu), ponieważ towar ten miał być wykorzystywany do wykonywania wyłącznie czynności opodatkowanych. Samochód ten po upływie półrocznego okresu używania uzyskał, na podstawie postanowienia art. 43 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, kwalifikację towaru używanego i z tego tytułu podatnik - w myśl § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. - dokonując dostawy przedmiotowego towaru, skorzystał ze zwolnienia z podatku VAT.

Zdaniem Jednostki z uwagi na fakt, iż wymieniony przepis rozporządzenia stanowi uregulowanie szczególne w stosunku do przepisów ustawy VAT, to w analizowanej spraw...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »