Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

09.01.2007

Sprzedaż towarów objętych spisem likwidacyjnym

Pytanie podatnika: Jakie ciążą na mnie obowiązki, wynikające z przepisów prawa podatkowego, w związku likwidacją działalności gospodarczej i "wyprzedażą" towarów?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 5.05.2006 r., znak: I US.I/415/14/06, w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, w ten sposób, że uznaje stanowisko strony za nieprawidłowe z uwagi na to, że możliwość "wyprzedaży" towaru objętego spisem z natury po likwidacji działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie poprzedza obowiązek zapłaty podatku "od pozostawionego towaru".

Pani Grażyna T., pismem z dnia 2.02.2006 r., zwróciła się do Ministerstwa Finansów z wnioskiem w sprawie interpretacji "zarządzenia dotyczącego likwidacji działalności gospodarczej", wskazując przy tym na różne interpretacje urzędów skarbowych w tym zakresie. Minister Finansów, na podstawie art. 14b § 5 ordynacji podatkowej, przekazał pismo pani T. do Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach, który po ustaleniu aktualnego miejsca zamieszkania podatniczki, przesłał przedmiotowy wniosek - w trybie art. 170 § 1 ordynacji podatkowej - do załatwienia Dyrektorowi Izby Skarbowej w Rzeszowie. Natomiast Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie przekazał wniosek podatniczki Naczelnikowi Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, tj. organowi właściwemu miejscowo do udzielenia podatniczce interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego.

Z treści przedmiotowego wniosku (uzupełnionego pismem z dnia 16.04.2006 r.) wynika, że pani T. z dniem 28.02.2006 r. zakończyła prowadzenie działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych. Na dzień likwidacji prowadzonej działalności pozostały podatniczce towary, które objęła remanentem likwidacyjnym i które zamierza sprzedać. W przedstawionym stanie faktycznym podatniczka formułuje pytanie: jakie ciążą na niej obowiązki, wynikające z przepisów prawa podatkowego, w związku likwidacją działalności gospodarczej i "wyprzedażą" towarów. Stanowisko podatniczki w ww. zakresie jest następujące: "zapłacenie podatku od pozostałego towaru i możliwość wyprzedaży".

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, postanowieniem z dnia 5.05.2006 r., znak: I US.I/415/14/06, uznał stanowisko pani T. zawarte we wniosku za nieprawidłowe. Według Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie wartość towarów ujętych w spisie likwidacyjnym, o którym mowa w art. 20 ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) nie podlega opodatkowaniu. Opodatkowaniu podlega natomiast przychód uzyskany ze sprzedaży tych towarów wg stawki, jaką podatniczka opłacała przed dniem dokonania likwidacji działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym. W związku z powyższym pani T., po uzyskaniu przychodu ze sprzedaży ww. towarów, "obowiązana będzie do zapłacenia ryczałtu wg stawki 3 % od uzyskanego przychodu w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień - w terminie złożenia zeznania". Nadto zobowiązana będzie do złożenia zeznania podatkowego o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku (art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodo...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »