Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

26.12.2006

Odpisy amortyzacyjne przy zakupie oprogramowania

Pytanie podatnika: 1) czy odpisy amortyzacyjne dokonane od momentu rozpoczęcia używania licencji/programu stanowią koszty uzyskania przychodu tego właśnie okresu; oraz2) czy wydatki poniesione na program po rozpoczęciu jego używania mogą dla celów podatkowych:a) powiększać wartość początkową licencji/programu,b) powinny być traktowane jako nowe wartości niematerialne i prawne,c) winny być traktowane jako koszty uzyskania przychodu okresu, w którym zostały poniesione?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Banku z dnia 12.05.2005 r. (data wpływu do Urzędu 20.05.2005 r.), o udzielenie pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: uznać stanowisko Strony za prawidłowe.

UZASADNIENIE

Z przedstawionego przez Bank stanu faktycznego wynika, że dokonał on zakupu licencji na program komputerowy, oraz zakupu usług o charakterze informatycznym, których celem było dostosowanie programu do indywidualnych potrzeb Banku oraz jego wdrożenie. Bank rozpoczął używanie niektórych modułów systemu, a następnie w ciągu kilku miesięcy przeprowadzone zostały prace dostosowawcze i wdrożeniowe. Zamierzano rozpocząć amortyzację wartości niematerialnej i prawnej po pełnym dostosowaniu systemu do potrzeb Banku.

W ocenie audytora Banku, amortyzacja winna być realizowana od momentu, w którym rozpoczęto używanie programu komputerowego. Zasugerował on naliczenie odpisów amortyzacyjnych od tej właśnie chwili. Stosowne zapisy księgowe wprowadzone zostały do ewidencji rachunkowej Banku. Ponadto audytor w oparciu o Międzynarodowe Standardy Rachunkowości nakazał, aby wydatki poniesione na program od momentu rozpoczęcia jego używania, powiększały wartość początkową licencji, a więc, aby również powiększały podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych.

W związku z powyższym Bank zwraca się o wyjaśnienie następujących kwestii:

1) czy odpisy amortyzacyjne dokonane od momentu rozpoczęcia używania licencji/programu stanowią koszty uzyskania przychodu tego właśnie okresu; oraz

2) czy wydatki poniesione na program po rozpoczęciu jego używania mogą dla celów podatkowych:

a) powiększać wartość początkową licencji/programu,

b) powinny być traktowane jako nowe wartości niematerialne i prawne,

c) winny być traktowane jako koszty uzyskania przychodu okresu, w którym zostały poniesione?

Stanowisko Banku

Ad 1

W ocenie Banku odpisy amortyzacyjne dokonane od momentu rozpoczęcia używania licencji/programu stanowią koszty uzyskania przychodu tego właśnie okresu. Zgodnie z art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odpisy amortyzacyjne mogą być naliczane od momentu wprowadzenia wartości niematerialnej i prawnej do ewidencji. Zgodnie zaś z art. 16d ust. 2 ww. ustawy do ewidencji rachunkowej wartość niematerialna i prawna wprowadzona jest nie później niż w momencie rozpoczęcia jej używania. Licencja na program komputerowy, po zaleceniu audytora Banku, wprowadzona została do ksiąg rachunkowych pod datą rozpoczęcia używania systemu. A zatem, zdaniem Banku wszelkie wymogi formalne zostały spełnione i naliczona amortyzacja stanowi koszty uzyskania przychodu okresu, w którym używano system.

Ad 2

Jeśli chodzi o nakłady poniesione na licencję od momentu rozpoczęcia jej używania, to stwierdzić należy, iż ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zna pojęcia podwyższania wartości początkowej WNiP.

Zgodnie z art. 16g ust. 13 ww. ustawy ulepszeniom mogą podlegać wyłącznie środki trwałe, nie zaś wartości niematerialne i prawne...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »