Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

21.12.2006

Inwestycja w obcym środku trwałym a korekta podatku naliczonego

Pytanie podatnika: Czy w przypadku inwestycji w obcych środkach trwałych należy je traktować jako oddzielny środek trwały, a co za tym idzie czy okres korekty, o którym mowa w art. 91 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, dotyczy tylko tych nakładów i biegnie od daty oddania ich do użytku, oraz czy prawo do korekty dotyczy zarówno podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z nabyciem towarów i usług przed 1 maja 2004 r., jak i po tej dacie, jeżeli zostały one wliczone do wartości tych środków trwałych po 1 maja 2004 r. i są wykorzystywane do działalności opodatkowanej lub zostaną sprzedane?

DECYZJA

Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239 oraz art. 14a § 4 i art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 18 października 2005 r., wniesionego przez XXX, na postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 7 października 2005 r., nr 1471/NTR1/443-350b/05/AM, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy w przypadku inwestycji w obcych środkach trwałych należy je traktować jako oddzielny środek trwały, a co za tym idzie czy okres korekty, o którym mowa w art. 91 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, dotyczy tylko tych nakładów i biegnie od daty oddania ich do użytku, oraz czy prawo do korekty dotyczy zarówno podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z nabyciem towarów i usług przed 1 maja 2004 r., jak i po tej dacie, jeżeli zostały one wliczone do wartości tych środków trwałych po 1 maja 2004 r. i są wykorzystywane do działalności opodatkowanej lub zostaną sprzedane - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie postanawia odmówić zmiany postanowienia organu pierwszej instancji.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 7 lipca 2005 r. Strona wystąpiła do Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów art. 91 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

Strona przedstawiając stan faktycznym podała, iż jest właścicielem nieruchomości zabudowanych, lub dzierżawi albo wynajmuje nieruchomości zabudowane i lokale, które wykorzystuje na cele związane z działalnością zwolnioną z podatku od towarów i usług. W związku z tym Stronie nie przysługuje prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie tych nieruchomości oraz poniesieniu wydatków na nabycie towarów i usług związanych z ich modernizacją. Jednakże zdarza się, że Strona rezygnuje z prowadzenia działalności zwolnionej z podatku od towarów i usług w danej lokalizacji i wykorzystuje ją do działalności opodatkowanej lub dokonuje sprzedaży nieruchomości, bez możliwości uznania tej nieruchomości za towar używany w rozumieniu art. 43 ust. 2 w/w ustawy.

Powołując się na art. 91 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług, Strona wyraziła pogląd, iż w przypadku, gdy podatnik nie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony związany z nabyciem nieruchomości, a następnie zmieniło się to prawo, to podatnik stosuje przepis art. 91 ust. 2 oraz ust. 5 w/w ustawy. Zasada ta dotyczy nieruchomości i inwestycji w obcych środkach trwałych oddanych do użytku po 30 kwietnia 2004 r. Wątpliwości dotyczą natomiast możliwości dokonywania korekty, tj. czy w przypadku inwestycji w obcych środkach trwałych należy je traktować jako oddzielny środek trwały, a oddanie do użytku, o którym mowa w art. 91 ust. 2 w/w ustawy, dotyczy oddania do użytkowania inwestycji w obcych środkach trwałych?

Strona uznała, iż wobec przyjętych do używania inwestycji w obcych środkach trwałych (budynkach), które w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają amortyzacji, ma zastosowanie art. 91 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Datą oddania do użytkowania będzie moment przekazania inwestycji do używania potwierdzony stosownym protokołem. Podatek naliczony wynikający z faktur dotyczących zakupów inwestycyjnych w obcych środkach trwałych będzie podlegał 10 letniej korekcie w przypadku towarów nabywanych zarówno przed 1 maja 2004 r., jak i po tej dacie, jeżeli inwestycja w obcym środku trwałym była oddana do użytku po 1 maja 2004 r.

W ocenie Strony w art. 91 ust. 2 ustawodawca nie rozróżnia sytuacji, w której nabywane towary i usługi są wprowadzone do ewidencji środków trwałych jako oddzielny obiekt inwentarzowy po raz pierwszy, czy też jako ulepszenie zwiększające wartość początkową środka trwałego. Strona wyraziła pogląd, iż z przepisu tego wynika, ż...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »