Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

20.12.2006

Podstawa opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

Pytanie podatnika: Czy przyjęty w Spółce sposób dokumentowania zdarzeń mających wpływ na wysokość podstawy opodatkowania z tytułu WNT, polegający na wystawieniu przez Spółkę not korygujących, może być uznany za prawidłowy i wystarczający dla celów rozliczania podatku od towarów i usług, to jest czy tego rodzaju dokumenty stanowią wystarczającą podstawę do obniżenia lub podwyższenia podstawy opodatkowania i podatku należnego oraz w konsekwencji do obniżenia lub podwyższenia kwot podatku naliczonego?

DECYZJA

Na podstawie art. 14 b § 5 pkt 1, art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239, art. 14a § 4, art. 207 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 - tekst jednolity ze zm.), art. 9 ust. 1, art. 31 ust. 1, ust. 3, art. 86 ust. 2, ust. 7, art. 106 ust. 7 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), § 9 ust. 1, § 16, § 18 ust. 1, § 25 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawienia faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 22.03.2006 r. wniesionego na postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 10.03.2006 r. nr 1472/RPP1/443-165/06/IS w sprawie udzielenie interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie postanowił odmówić zmiany zaskarżonego postanowienia.

UZASADNIENIE

Przedmiotem wniosku Podatnika z dnia 03.02.2006 r. było zajęcie przez organ podatkowy stanowiska odnośnie zasad opodatkowania podatkiem od towarów i usług w zakresie objętym poniższymi pytaniami:

1. "Czy przyjęty w Spółce sposób dokumentowania zdarzeń mających wpływ na wysokość podstawy opodatkowania z tytułu WNT, polegający na wystawieniu przez Spółkę not korygujących, może być uznany za prawidłowy i wystarczający dla celów rozliczania podatku od towarów i usług, to jest czy tego rodzaju dokumenty stanowią wystarczającą podstawę do obniżenia lub podwyższenia podstawy opodatkowania i podatku należnego oraz w konsekwencji do obniżenia lub podwyższenia kwot podatku naliczonego?",

2. "Jeżeli odpowiedź na pytanie z pkt. 1 będzie twierdzące, powstaje pytanie kolejne to jest w jakich okresach rozliczeniowych należy ujmować wskazane noty, to jest odpowiednio obniżać lub podwyższać podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu WNT jak też kwoty podatku naliczonego?",

3. "Jaki kurs wymiany waluty obcej, w której wystawiona jest faktura dostawcy, należy stosować przy rozliczeniu wystawianej noty?".

W opinii Podatnika w przypadku, gdy po dokonaniu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zmianie ulega wysokość wynagrodzenia należnego od dostawcy, a w rezultacie także podstawa opodatkowania VAT, nie jest wymagane otrzymanie od sprzedawcy unijnego faktury korygującej, a wystarczające jest odpowiednie udokumentowanie tego faktu przez Spółkę. Dowodem potwierdzającym zmiany może być wspomniana w pytaniach nota korygująca (wystawiona przez Spółkę), która w korelacji z zaakceptowanymi przez kontrahentów saldami rozliczeń wskazuje na kwotę, jaką nabywający (Spółka) zobowiązany jest faktycznie zapłacić. Według Strony takiemu stanowisku nie sprzeciwiają się przepisy ustawy VAT ani rozporządzeń wykonawczych. Podstawa opodatkowania powinna być ustalana na poziomie faktycznego wynagrodzenia należnego dostawcy towarów, a nie wynagrodzenia wynikającego z błędnie wystawionej przez sprzedającego faktury. Decydujące znaczenie powinna mieć zatem wola kontrahentów co do faktycznej wysokości należnego wynagrodzenia, potwierdzona odpowiednimi zapisami na kontach księgowych a w konsekwencji wysokość zapłaty faktycznie zrealizowanej na rzecz dostawcy.

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w postanowieniu z dnia 10.03.2006 r. nr 1472/RPP1/443-165/06/IS uznał stanowisko Strony za nieprawidłowe. W opinii organu I instancji wystawianie not korygujących możliwe jest w ściśle wskazanych sytuacjach, o których mowa w § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. (Dz. U. Nr 95, poz. 798) w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Biorąc pod uwagę powyższy przepis organ I instancji nie zgodził się ze stanowiskiem, iż dla udokumentowania zmiany podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów wystarczające jest wystawienie noty korygującej. Wystawienie noty w sytuacjach innych niż wskazane w w/w rozporządzeniu, w szczególności gdy dotyczy pomyłki w cenie, ilości sprzedanych towarów, udzielenia rabatu, zwrotu towarów jest niezgodne z obowiązującymi przepisami. Naczelnik Urzędu uznał, iż skoro wystawiane przez Stronę noty korygujące nie mogą stanowić dokumentów, na podstawie których uprawniona jest ona do korekty podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, to kolejne pytania dotyczące okresów rozliczeniowych, w których można ujmować wskazane noty oraz jaki kurs wymiany waluty obcej, w której wystawiona jest faktura dostawcy, stosować przy rozliczeniu wystawionej noty uznał za bezprzedmiotowe.

Na powyższe postanowienie Strona wniosła zażalenie z dnia 22.03.2006 r. wnosząc o zmianę powyższego postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego zgodnie z żądaniem zawartym w przedmiotowym zażaleniu.

W zażaleniu Pełnomocnik Strony podnosi, że w przypadku gdy dostawca zagraniczny nie wystawił faktury korygującej to wystarczające jest odpowiednie udokumentowanie tego faktu przez samą Spółkę. Dowodem potwierdzającym zmiany dotyczące wysokości wynagrodzenia należnego dostawcy, a w rezultacie także podstawy opodatkowania może być dokument nazwany notą korygującą, która w korelacji z zaakceptowanymi przez kontrahentów saldami rozliczeń wskazuje na kwotę, jaką nabywający zobowiązany jest faktycznie zapłacić. Strona wskazuje dodatkowo, że mówiąc o "nocie korygującej" nie miała na myśli noty korygującej w rozumieniu § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. (Dz. U. Nr 95 poz. 798) w sprawie zwrotu pod...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »