Opodatkowanie sądowego zniesienia współwłasności nieruchomości

Pytanie podatnika: Czy i od jakiej wartości nieruchomości należy naliczyć należny podatek od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 25 stycznia 2008 r. (data wpływu 29 stycznia 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 12 kwietnia 2008 r. (data wpływu 16 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania sądowego zniesienia współwłasności nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek uzupełniony pismem z dnia 12 kwietnia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania sądowego zniesienia współwłasności nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Umową Spółki Jawnej w dniu 4 maja 2004 r. X i Y zawiązali spółkę jawną pod firmą ZZZ spółka jawna, X, Y w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie z § C umowy przedmiotem wkładu wspólników jest cały majątek firmy ZZZ s.c. X, Y w rozumieniu art. 55 Kodeksu Cywilnego. Wyniósł on 187.000 zł, wartość wkładu Wspólnika jest jednakowa i wynosi 93.500 zł.

W związku z wypowiedzeniem umowy spółki przez wspólnika X w dniu 29 maja 2006 r. postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 10 września 2007 r. nastąpiło wykreślenie dotychczasowej Spółki Jawnej i nadanie ZZZ sp. jawna X, Y. w likwidacji. Likwidatorem sp. jawnej w likwidacji wpisano Y jednoosobowo reprezentującego podmiot od dnia 29 maja 2006 r. Postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 20 listopada 2007 r. sprawy z wniosku X, Sąd postanowił znieść współwłasność nieruchomości położonej w ccccc będącej siedzibą spółki jawnej ustalając jej wartość na 890.000 zł i zasądzając od X na rzecz Y 445.000 zł. Uzasadniając wyrok Sąd przyjął, że przekształcając ze spółki cywilnej w spółkę jawną wspólnicy przenieśli cały majątek ZZZ s.c. X, Y jedynie umową spółki, natomiast przejście na sp. jawną prawa własności nieruchomości wymagało jego przeniesienia przez wspólników s.c. na sp. jawną w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

Spółka prowadzi księgi w oparciu o ustawę o rachunkowości. W księgach roku podjęcia uchwały o przekształceniu spółki cywilnej w spółkę jawną tj. w dniu 30 grudnia 2003 r. w aktywach figurowała nieruchomość stanowiąca budynek handlowy hurtowni wraz z częścią mieszkalną o wartości początkowej 326.026,10 zł. Nieruchomość powyższa była amortyzowana zarówno w czasie trwania spółki cywilnej i spółki jawnej i na dzień bilansowy tj. 31 grudnia 2006 r. (zaniechanie działalności) jej umorzenie wynosiło 40.076,78 zł. Zarówno spółka cywilna jak i spółka jawna były i obecnie spółka jawna w likwidacji jest podatnikiem podatku VAT i wartość nakładów została pomniejszona o naliczony podatek od towarów i usług przy zakupie materiałów, robót i usług związanych z budowaną nieruchomością. Ww. podatek od towarów i usług został w całości odliczony i rozliczony na ogólnych zasadach.

Zgodnie z Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (KOB) budynek klasyfikuje się do budynków użytkowo-handlowych, bowiem powierzchnia wykorzystywana na cele gospodarcze wynosiła 315 m2 (parter) a na cele mieszkalne 120,30 m2 (piętro z osobnym wejściem i klatką schodową).Dnia 28 grudnia 2007 r. uprawomocniło się postanowienie Sądu o zniesieniu współwłasności i zasądzeniu dla Y kwoty 445.000 zł z terminem spłaty w czasie 2 tygodni od uprawomocnienia się wyroku oraz przyznanie na własność X nieruchomości o wartości 890.000 zł. Y zgodnie z ustaleniami sądu otrzymał kwotę 445.000 zł w dniu 8 stycznia 2007 r. na rachunek bankowy. W dniu 14 stycznia 2008 r. nastąpiło protokolarne przekazanie nieruchomości pani X.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy i od jakiej wartości nieruchomości należy naliczyć należny podatek od towarów i usług?

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie § C umowy z dnia 4 maja 2004 r. spółki jawnej w księgach spółki jako bilans otwarcia wykazano aktywa i pasywa firmy ZZZ s.c. X, Y. W księgach rachunkowych w aktywach trwałych figuruje nieruchomość o wartości początkowej 326.026,10 zł i wartości umorzenia 40.076,78 zł na dzień zaprzestania działalności. Zgodnie z wpisem do KRS likwidacja spółki jawnej została otwarta 30 maja 2006 r. w związku z wypowiedzeniem umowy spółki przez wspólnika X. Likwidator przedstawił uprawomocnione 28 grudnia 2007 r. postanowienie Sądu o zniesieniu współwłasności łącznej nieruchomości objętej księgą wieczystą. W ocenie Wnioskodawcy pod datą 31 grudnia 2007 r. należy dokonać wyksięgowania z ksiąg rachunkowych wartość nieruchomości, dotychczasowego umorzenia a różnice wprowadzić jako pozostałe koszty operacyjne. Natomiast nieruchomość w pełnej wartości początkowej potraktować jako przekazanie na cele osobiste byłych wspólników i wykazać podatek należny VAT w wysokości 22% tj. 71.726 zł fakturą wewnętrzną ujmując go w deklaracji za miesiąc grudzień 2007 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mianem współwłasności określa się sytuację, gdy prawo własności przysługuje niepodzielnie kilku osobom. Instytucja ta została uregulowana w dziale IV ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Każdemu ze współwłaścicieli przysługuje prawo do żądania zniesienia współwłasności (art. 210 Kodeksu cywilnego), które może nastąpić w trybie umownym, np. poprzez podział rzeczy ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »