Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

09.05.2008

Podział majątku spółki jawnej

Pytanie podatnika: Czy dokonanie podziału części majątku spółki jawnej – której wspólnikami są osoby fizyczne, na podstawie jednomyślnej uchwały wspólników (w trakcie istnienia Spółki i prowadzenia przez nią w dalszym ciągu działalności gospodarczej) – polegającego na podziale pomiędzy wspólników akcji stanowiących własność Spółki, tj. przesunięcie aktywów w postaci pakietu akcji z majątku spółki jawnej do majątku wspólników stanowi przychód podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana N., przedstawione we wniosku z dnia 16 stycznia 2008 r. (data wpływu do tut. Biura – 21 stycznia 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych podziału części majątku spółki jawnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 stycznia 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych podziału części majątku spółki jawnej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki jawnej, której podstawowym przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej jest wynajem nieruchomości. Spółka nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie obrotu papierami wartościowymi. Powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa prowadzonego przez wspólników w formie spółki cywilnej w trybie art. 26 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Majątek Spółki stanowi wszelkie mienie wniesione przez wspólników do Spółki jako wkład (majątek przekształconej spółki cywilnej) oraz mienie nabyte przez Spółkę w czasie jej istnienia. W czasie istnienia Spółki jawnej zostały przez nią nabyte akcje w spółce prawa handlowego. Wspólnicy spółki jawnej zamierzają zgodnie podjąć jednogłośną uchwałę o podziale części majątku Spółki jawnej w ten sposób, że przedmiotem uchwały ma być podział pomiędzy wspólników pakietu akcji stanowiących aktualnie własność spółki – w proporcji, w jakiej wspólnicy uczestniczą w zyskach Spółki jawnej oraz wynikającej z udziałów kapitałowych – zgodnie z umową Spółki. W wyniku planowanej uchwały akcje stanowiące obecnie majątek Spółki zostaną przesunięte do majątków wspólników. Ponadto planowany podział akcji dotyczyć będzie jedynie części majątku Spółki i nie wpłynie na dalsze jej istnienie i funkcjonowanie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dokonanie podziału części majątku spółki jawnej – której wspólnikami są osoby fizyczne, na podstawie jednomyślnej uchwały wspólników (w trakcie istnienia Spółki i prowadzenia przez nią w dalszym ciągu działalności gospodarczej) – polegającego na podziale pomiędzy wspólników akcji stanowiących własność Spółki, tj. przesunięcie aktywów w postaci pakietu akcji z majątku spółki jawnej do majątku wspólników stanowi przychód podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy, przyszłe opisane powyżej zdarzenie – polegające na planowanym podziale majątku spółki jawnej w czasie jej istnienia tj. podziale pakietu akcji stanowiących własność Spółki pomiędzy jej wspólników będących osobami fizycznymi nie stanowi przychodu do opodatkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) i nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Na poparcie przedstawionego stanowiska wnioskodawca wskazał, iż w art. 10 ust. 1 ww. ustawy wymienione zostały źródła przychodów, wśród których w pkt 3 wskazane zostały przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, natomiast w pkt 7 przychody z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych (...). Dochody uzyskiwane przez wspólników będących osobami fizycznymi, z działalności prowadzonej w formie Spółki jawnej, będącej osobową spółką prawa handlowego są opodatkowane indywidualnie u każdego ze wspólników w proporcji wynikającej z udziału w zyskach i stratach określonej w umowie Spółki (art. 8 ust. 1 zd. 1 ww. ustawy).

Natomiast zamknięty katalog rodzajów przychodów zaliczanych do przychodów z kap...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »