Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

28.09.2005

Interpretacja US IA-415/14a/05 z dnia 27.07.2005 r. - Urząd Skarbowy Łódź-Polesie

Pytanie podatnika:Czy stanowią koszt uzyskania przychodów wydatki poniesione na zakup wyposażenia i towarów handlowych, które to wydatki zostały sfinansowane ze środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 217 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.04.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie uznania za koszty uzyskania przychodów ze źródła, jakie stanowi pozarolnicza działalność gospodarcza, wydatków dotyczących zakupu wyposażenia i towarów handlowych, które to wydatki zostały sfinansowane ze środków przyznanych Pani z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym przez Panią wniosku z dnia 2005.04.12 (data doręczenia do tutejszego organu podatkowego: 2005.04.12).

Pismem z dnia 2005.04.12, które zostało przez Panią uzupełnione w dniu 2005.05.19 i w dniu 2005.06.23 (daty doręczeń do tut. organu podatkowego) zwróciła się Pani do Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie z wnioskiem, dotyczącym udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie uznania za koszty uzyskania przychodów ze źródła, jakie stanowi pozarolnicza działalność gospodarcza, wydatków dotyczących zakupu wyposażenia i towarów handlowych, które to wydatki zostały sfinansowane ze środków przyznanych Pani, jako osobie bezrobotnej z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej.

Dokumentem stwierdzającym przyznanie ww. pomocy finansowej była umowa nr 38/2005 o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej (ZI-5131-2363/82/MJ/04), która została zawarta w dniu 05.04.2005 r. i podpisana przez Panią oraz Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy nr 2 w Łodzi, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi.

Ww. umowa zobowiązywała Panią do wykorzystania przyznanych środków pieniężnych zgodnie z celem na który zostały one przyznane i do czasu rozpoczęcia działalności gospodarczej, tj. do dnia 18.04.2005 r.

Kwota w wysokości 9.900,00 zł została Pani wypłacona w dniu 07.04.2005 r. Przedmiotowa pomoc finansowa została Pani przyznana na podstawie przepisów niżej wymienionych aktów prawnych:

- ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 ze zm.),

- rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej i refundowania kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa oraz wymiaru dopuszczalnej pomocy (Dz. U. Nr 196, poz. 2018).

Z przedstawionego przez Panią stanu faktycznego wynika, że działalność gospodarczą rozpocznie Pani w dniu 18.04.2005 r. na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nr... z dnia 22.03.2005 r., wystawionego przez Prezydenta Miasta Łodzi.

Opodatkowana będzie Pani w formie zasad ogólnych i w związku z tym faktem zaprowadzi Pani podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Zbieg terminów rozpoczęcia działalności gospodarczej i wykorzystania środków przyznanych Pani z Funduszu Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy nr 2 w Łodzi spowodował, że wszystkie faktury dotyczące zakupu wyposażenia sklepu i zakupu towarów przeznaczonych do sprzedaży, zostały wystawione na Pani nazwisko - jako osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej.

Za...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »