Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

11.12.2006

Wartość początkowa przedsiębiorstwa wnoszonego aportem do spółki jawnej

Pytanie podatnika: 1. Jaka będzie wartość początkowa przedsiębiorstwa wnoszonego aportem do spółki jawnej?
2. Czy spółka jawna jest zobowiązana kontynuować odpisy amortyzacyjne po osobie fizycznej, która wniosła przedsiębiorstwo aportem?

Wnioskiem z dnia 11 lipca 2006 r. pełnomocnik spółki jawnej zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Czarnkowie o udzielenie, w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa, pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych w dwóch następujących kwestiach materialnoprawnych:

1. Jaka będzie wartość początkowa przedsiębiorstwa wnoszonego aportem do spółki jawnej?
2. Czy spółka jawna zobowiązana jest kontynuować odpisy amortyzacyjne po osobie , która wniosła przedsiębiorstwo aportem?

Według stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, spółka jawna została zawiązana przez cztery osoby. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jeden ze wspólników spółki prowadzi oprócz tego jako osoba fizyczna indywidualną działalność gospodarczą, którą zamierza zlikwidować i wnieść aportem prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo do ww. spółki jawnej.

Pełnomocnik wskazał, jeśli chodzi o problem wyznaczenia wartości początkowej przedsiębiorstwa, będącego przedmiotem aportu, że znajdzie tu zastosowanie art. 22g ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wniesionych do osobowej spółki handlowej w postaci wkładu niepieniężnego ( aportu) uważa się ustaloną przez wspólników na dzień wniesienia wkładu wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej z dnia wniesienia wkładu. Stwierdził ponadto, że nie będzie w tej sytuacji zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, bowiem przedsiębiorstwo jednego przedsiębiorcy zostaje wniesione aportem do drugiego przedsiębiorcy - spółki jawnej, po czym następuje likwidacja działalności gospodarczej osoby fizycznej. Reasumując wskazał, że nie będzie miał więc w tej sytuacji zastosowania art. 22g ust. 12 lub 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast co do drugiego zagadnienia poruszonego we wniosku pełnomocnik uznał, że ww. spółka jawna nie jest obowiązana do kontynuacji odpisów amortyzacyjnych dokonywanych przez osobę fizyczną przed dokonaniem aportu. Pokreślił przy tym, że tylko w przypadku zmiany formy prawnej, podziału lub połączenia podmiotów, o których mowa w przepisach art. 22g ust. 12 lub 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dokonują one odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuują metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot o zmienionej formie prawnej ale taka sytuacja nie ma, zdaniem pełnomocnika, miejsca w przedmiotowej sprawie.

Po rozpatrzeniu wniosku Naczelnik Urzędu Skarbowego w Czarnkowie, postanowieniem z 25.08.2006 r. nr NP.-415/25/4/06, adresowanym na spółkę jawną z podaniem adresu siedziby spółki, uznał przedstawione stanowisko za nieprawidłowe.

W uzasadnieniu postanowienia stwierdzono, że w przedmiotowej sprawie, w części dotyczącej ustalenia wartości początkowej przedsiębiorstwa wnoszonego w formie aportu należy się oprzeć na brzmieniu art. 22g ust. 13 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych ( t.j. z Dz. U. Nr 14, poz. 176, z późn. zm. ), bowiem ma miejsce zmiana formy prawnej polegająca na połączeniu dotychczasowych działalności prowadzonych przez tego samego podatnika indywidualnie i zarazem w formie spółki jawnej, tylko w działalność prowadzoną w ramach spółki jawnej. Według organu I instancji potwierdzeniem tego stanowiska jest, fakt, że osoba wnosząca aport nadal będzie pozostawała przedsiębiorcą, zaś likwidacji będzie podlegać tylko firma prowadzona w formie jednoosobowej po przeniesieniu przedsiębiorstwa do spółki jawnej. Dodatkowo nadmienił, że zgodnie z uregulowaniami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej spółka jawna nie jest przedsiębiorcą, lecz tylko jej wspólnicy, którzy podlegają wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej. Stąd, według organu I instancji wartość początkowa wnoszonego aportem przedsiębiorstwa powinna być tożsama z wartością początkową określoną przez podmiot przekształcany i łączony tj. przez jednoosobową firmę. Co do kwestii metodologii dokonywania odpisów amortyzacyjnych od przedmiotowego aportu, organ I instancji stwierdził, że należy tu zastosować art. 22h ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »