Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

25.04.2008

Obowiązek ewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej przez następcę prawnego

Pytanie podatnika: Czy z dniem połączenia jednostka przejmująca, niezobowiązana dotychczas do instalacji kas rejestrujących ze względu na zwolnienie przedmiotowe z uwagi na strukturę obrotów, zobowiązana będzie do jej instalacji z powodu włączenia do niej innej jednostki, która w przeszłości utraciła prawo do takiego zwolnienia ze względu na swoją strukturę obrotów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Instytutu, przedstawione we wniosku z dnia 31 października 2007 r. (data wpływu 6 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej przez następcę prawnego, który z dniem połączenia wstępuje w prawa i obowiązki jednostek włączanych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 listopada 2007 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Zgodnie z decyzją Ministra Gospodarki począwszy od 1 stycznia 2008 r. do Wnioskodawcy włączone zostaną dwie inne jednostki, które dotychczas prowadziły samodzielną działalność gospodarczą. Jednostki włączane oraz jednostka do której zostaną włączone dwie jednostki działają w oparciu o ustawę o jednostkach badawczo rozwojowych, prowadzą pełną rachunkowość w oparciu o ustawę o rachunkowości oraz są czynnymi podatnikami podatku VAT.

W wyniku włączenia dwóch jednostek do jednostki Wnioskodawcy nie powstanie nowa jednostka, lecz włączane jednostki z dniem 1 stycznia 2008 r. stracą osobowość prawną a Wnioskodawca przejmie wszystkie prawa i obowiązki włączanych jednostek.

Jednostka przejmująca do końca 2007 r. nie była zobowiązana do instalacji u siebie kas fiskalnych, gdyż w pierwszym półroczu 2007 r. udział obrotów z tytułu sprzedaży towarów i usług zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania w obrotach ogółem podatnika, z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT był wyższy niż 70%. Z kolei jedna z włączanych jednostek w przeszłości taki obowiązek miała i ma obecnie zainstalowaną kasę fiskalną (udział obrotów ze sprzedaży zwolnionej z ewidencjonowania w obrotach ogółem tej jednostki z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT był równy lub niższy niż 70%).

Wnioskodawca zakłada, że w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2008 r. przy wyliczeniu globalnej struktury obrotów (swoich i włączonych jednostek) za 2007r. nadal będzie mogła korzystać ze zwolnienia przedmiotowego z uwagi na udział obrotów ze sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania w obrotach ogółem z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT wyższy niż 70%.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy z dniem połączenia tj. 1 stycznia 2008 r. Wnioskodawca, czyli jednostka przejmująca, niezobowiązana dotychczas do instalacji kas rejestrujących ze względu na zwolnienie przedmiotowe z uwagi na strukturę obrotów, zobowiązana będzie do jej instalacji z powodu włączenia do niej innej jednostki, która w przeszłości utraciła prawo do takiego zwolnienia ze względu na swoją strukturę obrotów?

Zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2008 r. w zakresie kas rejestrujących – Wnioskodawca będzie mógł korzystać ze zwolnienia przedmiotowego z uwagi na udział obrotów ze sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania w obrotach ogółem z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT wyższy niż 70% to pomimo zainstalowania wcześniej kasy fiskalnej u jednego z włączonych podmiotów – nadal będzie mógł korzystać z tego zwolnienia a zainstalowaną kasę należy zlikwidować.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Obowiązek stosowania kas rejestrujących wynika bezpośrednio z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT.

Zgodnie z regulacjami art. 111 ust 1 ww. ustawy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Jednocześnie w art. 111 ust. 7 pkt 3 ustawy zawarto upoważnienie dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do zwolnienia w drodze rozporządzenia na czas określony niektórych grup podatników oraz niektórych czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1 ustawy, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość obrotu.

Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących poszczególnych czynności i podatników zawarte są w § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 245, poz. 1807).

W myśl § 2 pkt 1 rozporządzenia, zwalnia się do dnia 30 czerwca 2008 r. z obowiązku ewidencjonowania sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

Stosownie zaś do § 3 ust. 1 pkt 1 powołanego rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, zwalnia się do dnia 30 czerwca 2008 r. z obowiązku ewidencjonowania również podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionej w poz. 1–33 załącznika do rozporządzenia, jeżeli w poprzednim roku podatkowym udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalnoś...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »