Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

29.11.2006

Dotacje przyznane w celu realizacji programów szkoleniowych

Pytanie podatnika: 1) Czy otrzymana przez Zakład dotacja dla potrzeb realizacji umowy o dofinansowanie projektu "Nowe materiały i technologie w budownictwie podwyższenie umiejętności i kwalifikacji pracowników" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa stanowi obrót, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, z tytułu czynności wykonywanych w ramach tej umowy, tj. usług edukacyjnych?

2) W jaki sposób dokonać rozliczenia z zakładami pracy kierującymi beneficjentów ostatecznych, którzy będą pokrywali w 10% lub 20% koszt tego szkolenia, będący zgodnie z umową wkładem własnym?

3) Czy otrzymane przez Jednostkę dotacje na pokrycie kosztów przeprowadzonych usług szkoleniowych pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, w którym nie występuje wkład własny Zakładu, a beneficjenci ostateczni nie uczestniczą w pokrywaniu części kosztów, są obrotem w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i czy należy je traktować w analogiczny sposób jak w przypadku dotacji otrzymywanych przez Zakład od jednostek samorządu terytorialnego?

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach z dnia 03.08.2006 r., znak: OG-/005/81PP/443-41/47/2006 w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego obrotu z tytułu otrzymanych dotacji oraz sposobu rozliczeń z zakładami pracy kierującymi pracowników na szkolenia i uznaje, iż przedstawione przez podatnika we wniosku stanowisko jest prawidłowe w części dotyczącej sposobu rozliczeń z zakładami pracy kierującymi pracowników na szkolenia natomiast, nieprawidłowe w części dotyczącej obrotu z tytułu otrzymanych dotacji.

Wnioskiem z dnia 28.04.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 10.05.2006 r.) uzupełnionym w dniu 29.06.2006 r. podatnik zwrócił się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach z prośbą o udzielenie pisemnych wyjaśnień dotyczących stosowania przepisów podatkowych z zakresu podatku od towarów i usług.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Jednostka w listopadzie 2005 r. podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) umowę o dofinansowanie projektu "Nowe materiały i technologie w budownictwie - podwyższanie umiejętności i kwalifikacji pracowników" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów ludzkich 2004 - 2006. Powyższy projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego. PARP jest Jednostką Wdrażającą, której zadaniem jest przyznanie środków finansowych (dotacji) na realizację w/w projektu, stanowiących 84,80% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. Pozostałe 15,2% stanowiące wkład własny pochodzić będzie ze źródeł prywatnych, tj. od beneficjentów ostatecznych.

Wnioskodawca prowadzi również szkolenia na podstawie zawartych umów z Wojewódzkim Urzędem Pracy, na podstawie, których otrzymuje dotacje, pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa pokrywające wszystkie koszty szkoleń organizowanych w ramach tych umów. Uczestnicy szkoleń (beneficjenci ostateczni) nie pokrywają w tym przypadku żadnych kosztów szkolenia.

Przedstawiając stan faktyczny Strona wniosła o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy otrzymana przez Zakład dotacja dla potrzeb realizacji umowy o dofinansowanie projektu "Nowe materiały i technologie w budownictwie podwyższenie umiejętności i kwalifikacji pracowników" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa stanowi obrót, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, z tytułu czynności wykonywanych w ramach tej umowy, tj. usług edukacyjnych?
2. W jaki sposób dokonać rozliczenia z zakładami pracy kierującymi beneficjentów ostatecznych, którzy będą pokrywali w 10% lub 20% koszt tego szkolenia, będący zgodnie z umową wkładem własnym?
3. Czy otrzymane przez Jednostkę dotacje na pokrycie kosztów przeprowadzonych usług szkoleniowych pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, w którym nie występuje wkład własny Zakładu, a beneficjenci ostateczni nie uczestniczą w pokrywaniu części kosztów, są obrotem w rozumieniu art. 29 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług i czy należy je traktować w analogiczny sposób jak w przypadku dotacji otrzymywanych przez Zakład od jednostek samorządu terytorialnego?

Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku 1 i 2 pytania otrzymana dotacja nie jest elementem podstawy opodatkowania w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ nie ma bezpośredniego wpływu na cenę świadczonych usług w myśl art. 29 ust 1 w/w ustawy, nie powiększa obrotu, w związku z tym dotacja ta nie powinna być wykazana w deklaracji VAT - 7. Przy rozliczeniach z zakładami kierującymi beneficjentów ostatecznych na szkolenia Zakład powinien natomiast wystawić fakturę VAT, w której wykazana kwota brutto powinna odpowiadać kwocie, jaką mają oni zapłacić Zakładowi. Kwota ta powinna odpowiadać ich udziałowi w koszcie szkolenia. Według Strony czynność ta jest obrotem, lecz z uwagi na fakt, iż jest to usługa edukacyjna korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT. W przypadku 3 pytania, zdaniem Podatnika otrzymane dotacje nie są obrotem w rozumieniu art. 29 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż nie występuje sprzedaż tych usług i nie mają one bezpośredniego wpływu na cenę świadczonych usług.

W dniu 03.08.2006 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach wydał postanowienie, znak: OG/005...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »