Otrzymywanie środków pieniężnych z subkonta Fundacji

Pytanie podatnika dotyczy podatku od spadków i darowizn oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w sytuacji otrzymywania przez osobę fizyczną środków pieniężnych z subkonta Fundacji, będącej instytucją pożytku publicznego.

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, umocowany art. 14b § 2 oraz art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1590) zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 12 września 2007 r., Nr PM/436/07 wydane w sprawie pisemnej interpretacji stosowania przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w sytuacji otrzymywania przez osobę fizyczną środków pieniężnych z subkonta Fundacji, będącej instytucją pożytku publicznego.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 19 czerwca 2007 r., uzupełnionym pismami z dnia 05 lipca 2007 r. oraz 31 lipca 2007 r., podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając stan faktyczny sprawy. W ww. wniosku wskazał, iż jest osobą niepełnosprawną, chorującą na stwardnienie rozsiane. Choroba ta wymaga nieustannego brania leków hamujących jej rozwój. Niestety leki te nie są refundowane, a oczekiwanie na swoją kolej podania leku zagraża zdrowiu podatnika. W celu zbierania środków na leczenie powstało subkonto przy Fundacji na rzecz osób niepełnosprawnych. Fundacja ta zatwierdza rozsyłane przez podatnika do firm, instytucji i osób fizycznych prośby o wsparcie, w których jako konto do przekazania darowizny wskazuje konto bankowe Fundacji, na którym specjalnie dla niego utworzone zostało subkonto. Aby wpłata mogła być przekazana podatnikowi, konieczne jest dopisanie przez osobę wpłacającą jej imienia i nazwiska. Wówczas sumy wpłacane przez darczyńców przekazywane będą na udostępnione mu przez Fundację subkonto.

Z przedłożonego przez podatnika „Regulaminu udostępniania konta bankowego Fundacji (...)” wynika, iż aby podatnik mógł przeznaczyć te środki na leczenie i rehabilitację, musi przedstawić oryginały faktur wystawionych na Fundację, lecz wskazujących jakiej osoby dotyczą. Wówczas Fundacja dokonuje zwrotu poniesionych kosztów. Oryginały tych faktur pozostają w dokumentacji Fundacji (§ 5 ww. Regulaminu z wyłączeniem przypadku opisanego w § 5 pkt 6).

We wniosku podatnik postawił następujące pytania:

- czy darowizna wpływająca na subkonto osoby, utworzone przy organizacji pożytku publicznego, stanowi przychód danej osoby, który należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
- czy ewentualny podatek do zapłaty od tak uzyskanego przychodu dotyczy podatku od spadków i darowizn czy podatku dochodowego od osób fizycznych,
- która ze stron umowy darowizny, będzie zobowiązana do zapłaty ewentualnego podatku.

W przedstawionym przez podatnika stanie faktycznym, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu postanowieniem z dnia 12 września 2007 r. stwierdził, iż otrzymywane przez podatnika z subkonta środki pieniężne:

1. nie stanowią darowizny, a zatem nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn oraz
2. nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, dokonując na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 , poz. 60 ze zm.) weryfikacji ww. interpretacji stwierdził, iż :

- w zakresie podatku od spadków i darowizn jest ona nieprawidłowa i w związku z tym wymaga zmiany;
- w zakresie podatku dochodowego od osób fizyc...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »