Pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Pytanie podatnika: 1. Czy opisany wyodrębniony zespół składników oraz sposób jego wyodrębnienia wypełnia definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawartą w art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy nominalna wartość udziałów w spółce z o.o. objęta w zamian za wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa będzie przychodem w rozumieniu art. 12 ust.1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 7 grudnia 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 20 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

- możliwości uznania wyodrębnionej części przedsiębiorstwa za zorganizowaną część przedsiębiorstwa,
- skutków podatkowych objęcia udziałów w nowo powstałej spółce z o.o. w zamian za wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa

jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 grudnia 2007 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

- możliwości uznania wyodrębnionej części przedsiębiorstwa za zorganizowaną część przedsiębiorstwa,
- skutków podatkowych objęcia udziałów w nowo powstałej spółce z o.o. w zamian za wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W ramach działań restrukturyzacyjnych Spółka chce podjąć czynności zmierzające do wyodrębnienia ze swej struktury zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, samodzielnie sporządzającej bilans. W schemacie organizacyjnym wyodrębniona część zostanie określona jako oddział, który Spółka zgłosi do Krajowego Rejestru Sądowego. Do wyodrębnionej, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, przeniesiona zostanie realizacja zadań sfery produkcyjnej wraz z całą niezbędną infrastrukturą i obsługą tej sfery działalności Spółki. Następnie Spółka chce wnieść wyodrębnioną zorganizowaną część przedsiębiorstwa samodzielnie sporządzającą bilans (sprawozdanie finansowe) w formie aportu do nowo powstałej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzić będą wszystkie składniki konieczne do realizacji działalności produkcyjnej tj. środki trwałe (m.in. budynki, maszyny i urządzenia, środki transportu), wartości niematerialne i prawne, zapasy, środki pieniężne niezbędne do samodzielnego funkcjonowania zakładu, należności i zobowiązania związane z produkcją. Do oddziału zostaną przyporządkowani także pracownicy (administracyjni i fizyczni), którzy następnie na zasadzie art. 231 Kodeksu pracy przejdą do nowo utworzonej spółki, i tym samym dojdzie do zmiany pracodawcy, którym do dnia wniesienia aportu będzie Spółka, a następnie nowa spółka. Pracownicy którzy zostaną przyporządkowani do oddziału, a następnie przejdą wraz ze składnikami majątkowymi do nowej spółki będą zapewniali samodzielne funkcjonowanie wyodrębnianej części przedsiębiorstwa. Z chwilą rozpoczęcia działalności oddziału poszczególne wyżej wymienione składniki majątkowe będą organizacyjnie wyodrębnione w ramach dzisiaj prowadzonego przedsiębiorstwa i po wniesieniu aportem wyodrębnionej i zorganizowanej części przedsiębiorstwa, spółka już nie będzie prowadziła działalności w sferze produkcji.

Oprócz wyodrębnienia organizacyjnego, składniki zorganizowanej części przedsiębiorstwa zostaną wyodrębnione finansowo tzn. zostanie wyodrębniony system księgowo - finansowy dotyczący wydzielonej części przedsiębiorstwa tak aby w praktyce była możliwość określenia pozycji finansowej zorganizowanej części przedsiębiorstwa (przychody, koszty, aktywa i pasywa) i sporządzenia odrębnego sprawozdania finansowego w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Oprócz zaprowadzenia ksiąg na potrzeby wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa zostaną wprowadzone osobne budżety i plany finansowe dla wyodrębnionej zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W niniejszym stanie faktycznym nastąpi przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Proces wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa zostanie tak przeprowadzony aby zarówno wyodrębniona działalność produkcyjna jak i działalność pozostała w spółce były w stanie samodzielnie funkcjonować w ramach niezależnych przedsiębiorstw. Wyodrębniona zorganizowana część przedsiębiorstwa, samodzielnie sporządzająca bilans będzie stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

-->

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »