Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

26.10.2006

Nabycie udziałów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Pytanie podatnika: Czy nabycie udziałów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w ten sposób, że dotychczasowi współwłaściciele nieruchomości zawierają umowę odpłatnego ustanowienia odrębnej własności 5 lokali na rzecz tylko jednego ze współwłaścicieli, a zapłata następuje poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności współwłaścicieli, spełnia przesłanki zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości aktem notarialnym z dnia 31.12.2002 r.?

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 18.07.2006 r. wniesionego przez podatnika, na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach uznające za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 14.04.2006 r. (wpływ do urzędu w dniu 19.04.2006 r.), uzupełnione pismem z dnia 19.05.2006 r. (wpływ do urzędu w dniu 24.05.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w kwestii: Czy w zaistniałym stanie faktycznym, nabycie przez Wnioskodawcę udziałów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Warszawie, w ten sposób, że dotychczasowi współwłaściciele przedmiotowej nieruchomości zawierają umowy odpłatnego ustanowienia odrębnej własności lokali 5 na rzecz tylko jednego ze współwłaścicieli, a zapłata następuje poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności współwłaścicieli, spełnia przesłanki zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości aktem notarialnym z dnia 31.12.2002 r.- Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach odmawia zmiany postanowienia organu pierwszej instancji.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 14.04.2006 r., które zostało uzupełnione pismem z dnia 19.05.2006 r. podatnik zwrócił się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w ww. pismach wynika, iż:

- podatnik w dniu 31.12.2002 r. sprzedał nieruchomość,
- ww. sprzedaż nastąpiła przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie,
- był w 1/2 właścicielem innego budynku mieszkalnego, tj. współwłaścicielem w połowie każdego z lokali mieszkalnych znajdujących się w tym budynku,
- w 2003 r. i 2004 r. ze współwłaścicielem ww. nieruchomości zawarł, w formie aktów notarialnych, umowy ustanowienia odrębnej własności 5 lokali w wyniku czego stał się ich jedynym właścicielem,
- we wrześniu 2003 r. zawarł ze współwłaścicielem nieruchomości porozumienie, z którego wynika, iż zapłata za udziały w ww. lokalach nastąpiła w drodze potrącenia z wzajemnymi wierzytelnościami podatnika wobec współwłaściciela, dlatego też w dniu podpisania umów o ustanowienie odrębnej własności lokali strony nie czyniły żadnych spłat ani dopłat.

Podatnik do wniosku z dnia 14.04.2006 r. oraz pisma uzupełniającego z dnia 19.05.2006 r. załączył kserokopie, zawartych w formie aktów notarialnych, umów ustanowienia odrębnej własności ww. lokali z dnia 16.12.2003 r., z dnia 22.12.2003 r. oraz z dnia 11.03.2004 r.

Z § 4 ww. aktów wynika, iż podatnik i drugi ze współwłaścicieli ww. lokali oświadczają, iż "z tytułu zawarcia niniejszej umowy nie czynią między sobą żadnych spłat ani dopłat."

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż nabycie udziałów w budynku położonym w Warszawie w ten sposób, że dotychczasowi współwłaściciele ww. nieruchomości zawierają umowy odpłatnego ustanowienia odrębnej własności lokali na rzecz tylko jednego ze współwłaścicieli (tj. podatnika), a zapłata następuje poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności współwłaścicieli, spełnia przesł...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »