Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

21.03.2008

Zamiana nieruchomości

Pytania podatnika:
1. Czy w wyniku planowanej zamiany lokali zobowiązana będzie Pani do zapłaty 19 % podatku od dochodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości?
2. Czy podział majątku wspólnego małżonków poprzez przyznanie na rzecz jednego z nich prawa do całości nieruchomości, które polega na przyznaniu 1/2 udziału, jest odpłatnym zbyciem?
3. Czy – w przypadku obowiązku zapłaty podatku – jest Pani zobowiązana do jego zapłaty od wartości całej nieruchomości, czy też od przekazanego udziału?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 4 grudnia 2007 r. (data wpływu 7 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

- powstania przychodu z tytułu zamiany lokali oraz sposobu ustalenia wysokości tego przychodu - jest nieprawidłowe,
- możliwości uznania spłaty na rzecz byłego małżonka za koszt uzyskania przychodu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 grudnia 2007 r. (data wpływu) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania tym podatkiem zamiany nieruchomości. Pismem z dnia 11 stycznia 2008 r. Nr ITPB1/415-682/07/AW wezwano Panią o sprecyzowanie pytania drugiego. Pismem z dnia 24 stycznia 2008 r. poprosiła Pani o nie wydawanie interpretacji w zakresie tego pytania.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Umową z dnia 6 marca 2007 r. zawartą w formie aktu notarialnego nastąpił podział majątku wspólnego Pani i byłego małżonka. W jego wyniku otrzymała Pani na wyłączność spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Prawo to nabyła Pani wraz z mężem na podstawie przydziału z dnia 21 lutego 2000 r. – w czasie trwania związku małżeńskiego – z majątku wspólnego. Wartość lokalu w chwili zawierania umowy o podział majątku wspólnego wynosiła 180.000 zł. Lokal ten otrzymała Pani na wyłączność. Tytułem spłaty z tytułu podziału zapłaciła Pani byłemu mężowi kwotę 50.000 zł. Powyższa spłata wyczerpała wzajemne roszczenia małżonków z tytułu podziału majątku wspólnego.

Zamiarem Pani jest w niedługim czasie zamienić lokal na inny, o podobnej wartości.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy w wyniku planowanej zamiany lokali zobowiązana będzie Pani do zapłaty 19% podatku od dochodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości?
2. Czy podział majątku wspólnego małżonków poprzez przyznanie na rzecz jednego z nich prawa do całości nieruchomości, które polega na przyznaniu 1/2 udziału, jest odpłatnym zbyciem?
3. Czy – w przypadku obowiązku zapłaty podatku – jest Pani zobowiązana do jego zapłaty od wartości całej nieruchomości, czy też od przekazanego udziału?

Przedmiot niniejszej interpretacji stanowi odpowiedź na pytanie pierwsze i trzecie. Wniosek Pani w zakresie pytania drugiego zostanie rozstrzygnięty postanowieniem.

Zdaniem Wnioskodawcy:

W zakresie pytania pierwszego – Nie będzie Pani zobowiązana do zapłaty podatku, gdyż przedmiotowy lokal został nabyty przez obojga małżonków dniu 21 lutego 2000 r., tak więc zamiana jego nastąpi po upływie pięcioletniego okresu.

W zakresie pytania trzeciego – W sytuacji, gdyby zobowiązana była Pani do zapłaty podatku, należy zapłacić podatek od 1/2 udziału pomniejszonego o dokonanie spłaty wg wartości z dnia dokonania podziału.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe w zakresie powstania przychodu z tytułu zamiany lokali oraz sposobu ustalenia wysokości tego przychodu i prawidłowe w zakresie możliwości uznania spłaty na rzecz byłego małżonka za koszt uzyskania przychodu.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zmianami) źródłem przychodu – z zastrzeżeniem ust. 2 – jest odpłatne zbycie:

a. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
b. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
c. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
d. innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, (...); w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Z brzmienia tego przepisu jednoznacznie wynika, że będące źródłem przychodów odpłatne zbycie nieruchomości może nastąpić w formie np. umowy sprzedaży lub zamiany. W przypadku dokonania zamiany pięcioletni okres, liczony od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabyc...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »