Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

18.10.2006

Należność pieniężna otrzymana w wyniku ugody sądowej zawartej pomiędzy pracownikiem a pracodawcą nie jest odszkodowaniem

Pytanie podatnika: Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych należność pieniężna otrzymana w wyniku ugody sądowej zawartej pomiędzy podatnikiem a spółką S.A. w związku z nie wypłaceniem przez spółkę świadczenia należnego podatnikowi z tytułu rozwiązania umowy o pracę przed terminem określonym w "Pakiecie gwarancji socjalnych"?

Wnioskiem z dnia 28.02.2006 r. podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gnieźnie o interpretację zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, kontrola skarbowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Zapytanie dotyczyło kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych należności pieniężnej w wysokości 180.000,00 zł otrzymanej w wyniku ugody sądowej zawartej pomiędzy podatnikiem a spółką S.A. W złożonym piśmie podatnik wyjaśnił, iż powyższa ugoda została zawarta po trzyletnim procesie sądowym, wytoczonym spółce. Powództwo powyższe zostało wniesione z tej przyczyny, iż spółka nie wywiązała się z zobowiązania wypłaty świadczenia pieniężnego należnego podatnikowi z tytułu rozwiązania umowy o pracę przed terminem określonym w "Pakiecie gwarancji socjalnych" zawartym w 1999 r. pomiędzy inwestorem kupującym spółkę S.A. a związkami zawodowymi działającymi w tej spółce. Pakiet ten przewidywał z jednej strony gwarancję zatrudnienia pracowników przez okres 36 miesięcy od dnia nabycia przez inwestora większościowego pakietu akcji, które nastąpiło w sierpniu 2001 r., a z drugiej strony w sytuacji wcześniejszego rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy - wypłatę określonej kwoty pieniężnej.

Umowę o pracę z podatnikiem ww. inwestor rozwiązał w październiku 2001 r., a więc przed terminem określonym w Pakiecie.

W opinii składającego zapytanie kwota pieniężna otrzymana od spółki S.A. w rezultacie ugody zawartej przed Sądem Okręgowym, nazwana przez strony tej ugody odszkodowaniem, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Organ podatkowy pierwszej instancji w postanowieniu z dnia 09.05.2006 r. wyjaśnił, iż otrzymana przez podatnika należność stanowi odszkodowanie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3b) lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Zgodnie z brzmieniem tego przepisu wolne od podatku dochodowego są inne odszkodowania otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub ugodzie, z wyjątkiem odszkodowań dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Z powyższych względów organ podatkowy pierwszej instancji stwierdził, iż otrzymane przez wnioskodawcę odszkodowanie stanowi wyjątek, o którym mowa w powołanym przepisie, a zatem nie podlega zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W dniu 17.05.2006 r. (data stempla pocztowego) podatnik złożył zażalenie, w którym zakwestionował stanowisko organu podatkowego pierwszej instancji wyrażone w wydanym postanowieniu. W zażaleniu tym podatnik podnosi, iż powołany w postanowieniu przepis art. 21 ust. 1 pkt 3b) lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma w jego przypadku zastosowania, bowiem dotyczy on zupełnie odmiennej sytuacji faktycznej. Dlatego też podatnik stwierdził, iż "W związku z tym, że wyrządzono mi szkodę, uważam, że mogę skorzystać z interpretacji artykułu 21 ust. 1 pkt 3b cytowanej ustawy i odszkodowanie może być wolne od podatku dochodowego. Natomiast warunek zamieszczony pod literą b cytowanego art. Ustawy mnie nie dotyczy".

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu po rozpatrzeniu zażalenia stwierdza, co następuje:

Złożone przez podatnika zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie, bowiem dokonana przez organ podatkowy pierwszej instancji interpretacja co do zasady jest prawidłowa. Otrzymane bowiem przez składającego zapytani...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »


Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100