Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

16.10.2006

Sposób doręczenia faktury VAT w sytuacji, gdy nabywcą usługi są dwie osoby fizyczne posiadające różne adresy zamieszkania

Pytanie podatnika: Czy wobec braku wskazania przez odbiorców jednego wspólnego adresu do korespondencji, podatnik może wysłać oryginał przedmiotowej faktury na adres jednego albo drugiego użytkownika wieczystego, według własnego wyboru?

W dniu 07.03.2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, podatnik na podstawie ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) oddał spółce akcyjnej w użytkowanie wieczyste na lat 99 niezabudowaną nieruchomość. Następnie spółka sprzedała określony w akcie notarialnym udział w prawie współużytkowania wieczystego terenu dwóm osobom fizycznym posiadającym różne adresy zamieszkania. Wobec powyższego, Strona jest właścicielem nieruchomości, której użytkownikami wieczystymi są dwie osoby fizyczne posiadające różne adresy zamieszkania. Użytkownicy wieczyści, zgodnie z treścią art. 71 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami dokonali wpłaty z tytułu opłaty rocznej za rok 2006 oraz zażądali wystawienia faktury VAT. Następnie wystawiono fakturę VAT zgodnie z art. 19 ust. 11 ustawy z dnia ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), dokumentującą otrzymaną zaliczkę. Przedmiotowa faktura VAT zawiera nazwiska i adresy każdego z użytkowników wieczystych. Użytkownicy wieczyści nie odebrali faktury VAT osobiście, nie podali również jednego wspólnego adresu do korespondencji.

Zdaniem Podatnika, wobec braku przepisów prawa podatkowego regulujących sposób dostarczania faktur w sytuacji, gdy nabywcą usługi jest kilka osób fizycznych posiadających różne adresy zamieszkania, adres, na który należy wysłać fakturę pozostaje bez znaczenia na gruncie prawa podatkowego. W związku z powyższym, wobec braku wskazania przez odbiorców jednego wspólnego adresu do korespondencji, podatnik może wysłać oryginał przedmiotowej faktury na adres jednego albo drugiego użytkownika wieczystego, według własnego wyboru.

W ocenie Naczelnika Urzędu Skarbowego, przedstawione przez Podatnika stanowisko w sprawie, jest nieprawidłowe. Cytując treść art. 106 ust. 4 ustawy o podatku VAT organ podatkowy I instancji wskazał, iż podatnicy, o których mowa w art. 106 ust. 1-3, nie mają obowiązku wystawiania faktur VAT osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury. Ponadto zauważono, iż zgodnie z zasadami wystawiania faktur uregulowanymi między innymi w § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798), faktury i faktury korygujące są wystawiane co najmniej w dwóch egzemplarzach, przy czym oryginał otrzymuje nabywca, a kopię zatrzymuje sprzedawca. Mając zatem na uwadze powołane przepisy oraz stan faktyczny sprawy organ podatkowy I instancji stwierdził, iż bez względu na to, czy nabywcy świadczenia są osobami prowadzącymi działalność gospodarczą - Podatnik jest obowiązany do wystawienia faktury VAT każdemu z tych nabywców. Aby wywiązać się z powyższego obowiązku, przedmiotowa faktura powinna zostać wystawiona w trzech egzemplarzach, czemu nie sprzeciwia się powołany § 21 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Jeżeli zatem Podatnik wystawia fakturę poprzez wysłanie jej zgodnie z adresem zamieszkania - jako iż jest on obowiązany do wystawienia faktury każdemu z nabywców - powinna ona zostać wysłana zarówno do jednego, jak i drugiego ze współużytkowników (każdy otrzyma jeden z trzech egzemplarzy faktury).

Mając powyższe na uwadze Naczelnik Urzędu Skarbowego postanowieniem z dnia 07.06.2006 r. uznał stanowisko Strony za nieprawidłowe.

W dniu 19.06.2006 r. Wnioskodawca nie zgadzając się ze stanowiskiem Naczelnika Urzędu Skarbowego złożył zażalenie wnosząc o uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości. Strona zarzuciła, iż :

- w przedmiotowym postanowieniu organ podatkowy naruszył przepisy prawa podatkowego poprzez niewłaściwą interpretację art. 88 ust. 3a pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług oraz § 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy t...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »