Moment zaliczenia do kosztów skapitalizowanych odsetek

Pytanie podatnika: Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka może zaliczyć kwotę odsetek naliczonych w każdym okresie rozliczeniowym, a następnie skapitalizowanych bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów już w dniu ich kapitalizacji?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 07.12.2007 r. (data wpływu 10.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na skapitalizowane odsetki od pożyczki w dacie ich kapitalizacji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10.12.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na skapitalizowane odsetki od pożyczki w dacie ich kapitalizacji.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Spółka finansuje bieżącą działalność gospodarczą zaciągając pożyczki od austriackiej spółki zagranicznej, z którą nie jest bezpośrednio powiązana kapitałowo. Obie spółki spełniają definicję podmiotów powiązanych wynikającą z art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka zaciągnęła dwie pożyczki w 2006 r. Pożyczki te zostały wykorzystane na zakup budynku, który stanowi środek trwały i jest wykorzystywany na potrzeby prowadzonej przez Spółkę działalności w zakresie wynajmu. Odsetki od pożyczek zostały naliczone po dniu przekazania budynku do używania i wprowadzenia budynku do ewidencji środków trwałych. Zgodnie z treścią umów pożyczek odsetki naliczane są w trzymiesięcznych okresach rozliczeniowych. Jednocześnie po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego kwota naliczonych odsetek będzie podlegać kapitalizacji – tj. naliczone odsetki będą doliczane do kwoty kapitału. Zwiększona w ten sposób kwota kapitału będzie stanowić podstawę do naliczania odsetek za kolejny okres rozliczeniowy. Taki schemat rozliczeń obowiązywać będzie, aż do zakończenia okresu, na jaki udzielona została pożyczka. Strony poddały zawarte przez siebie umowy prawu austriackiemu.

Spółka zamierza zaciągać kolejne pożyczki od spółki austriackiej, jak również od innych podmiotów, postępując analogicznie w zakresie naliczania odsetek tj. odsetki będą kapitalizowane tj. kwota naliczonych odsetek będzie doliczana do kwoty pożyczki i będzie stanowić podstawę do naliczania odsetek w następnym okresie rozliczeniowym. Po zakończeniu okresu, na jaki zawarto umowy pożyczek, Spółka ureguluje wszystkie należności wynikające z umowy pożyczek tj. zarówno kwotę pożyczki jak również odsetki. Dotyczy to zarówno umów już zawartych ze spółką austriacką jak też umów , jakie Spółka zamierza zawrzeć w przyszłości z ta spółką lub z innymi podmiotami.

W związku z powyższym Spółka zadała pytanie:

Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka może zaliczyć kwotę odsetek naliczonych w każdym okresie rozliczeniowym, a następnie skapitalizowanych bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów już w dniu ich kapitalizacji?

Zdaniem Spółki w przedmiotowym stanie faktycznym Spółka jest uprawniona do zaliczenia kwoty odsetek naliczonych za poszczególne okresy rozliczeniowe, a następnie skapitalizowanych bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w dniu kapitalizacji tych odsetek. Analogicznie Spółka może bezpośrednio zaliczyć w koszty uzyskania przychodów odsetki od pożyczek wykorzystanych na zakup budynku oraz koszty dodatkowe związane z tym zakupem w odniesieniu do odsetek naliczonych i skapitalizowanych po wprowadzeniu budynku do ewidencji środków trwałych i przyjęciu go do używania.

...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »