Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

24.09.2006

Imprezy integracyjne jako pośredni koszt uzyskania przychodu

Pytanie podatnika: Czy impreza integracyjna sfinansowana ze środków obrotowych może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów?

DECYZJA

Na podstawie art. 233 w związku z art. 239 i art. 14b §5 pkt 1 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 19.06.2006 r. S.A. "V" wniesionego przez Pełnomocnika Spółki - Panią (...) na postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 07.06.2006 r. Nr 1472/ROP1/423-112/177/06/DP orzeka zmienić w/w postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie i uznać stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 20.03.2006 r. za prawidłowe.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 20.03.2006 r. (data wpływu 29.03.2006 r.) Pełnomocnik Spółki "V" zwrócił się do Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie o udzielenie interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej. Podatnika pyta, czy impreza integracyjna sfinansowana ze środków obrotowych może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

Z opisanego stanu faktycznego wynika, że Podatnik w związku z prowadzoną działalnością organizuje spotkania integracyjne oraz spotkania z okazji świąt dla swoich pracowników. Organizacja takich spotkań wynika z polityki personalnej Spółki. Spotkania te mają na celu zintegrowanie pracowników ze Spółką, poprawę atmosfery pracy oraz ułatwienie ułożenia wzajemnych relacji między pracownikami. Spółka wprawdzie posiada ZFŚS, jednakże nie zawsze charakter tych spotkań pozwala na sfinansowanie poniesionych wydatków ze środków Funduszu. W związku z wyjaśnieniem Ministra Finansów (opublikowanym na stronie Ministerstwa Finansów: www.mf.gov.pl), w którym stwierdzono, że wydatki takie - finansowane ze środków obrotowych Podatnika - są kosztami podatkowymi, Spółka zamierza zaliczać takie wydatki do kosztów uzyskania przychodów.

Zdaniem Spółki (zgodnym z interpretacją Ministerstwa Finansów), ponieważ nie wszystkie imprezy integracyjne organizowane przez nią mają charakter socjalny i część z nich jest finansowana ze środków obrotowych - koszty imprez integracyjnych dla ogółu pracowników (spotkań i wyjazdów integracyjnych, spotkań świątecznych, imprez kulturalnych i rekreacyjno-sportowych) sfinansowane ze środków obrotowych, mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Postanowieniem z dnia 07.06.2006 r. Nr 1472/ROP1/423-112/177/06/DP Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie uznał stanowisko przedstawione we wniosku za nieprawidłowe. Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnik ma prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków, jeżeli pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami. Dlatego takimi kosztami są tzw. koszty pracownicze obejmujące przede wszystkim wynagrodzenia wypłacane pracownikom za pracę wykonywaną w ramach stosunku pracy - zasadnicze, za godziny nadliczbowe, wszelkiego rodzaju nagrody i premie, świadczenia dodatkowe itp. Zdaniem organu I instancji w kosztach tych nie mieszczą się wydatki poniesione na zorganizowanie dla pracowników imprez integracyjnych i okolicznościowych, takich jak: spotkania świąteczne, rekreacyjne, sportowe, pikniki, które generalnie są wydatkami w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego przyznaje, ze celem spotkań integracyjnych i okolicznościowych jest niewątpliwie stworzenie dobrej atmosfery i zacieśnianie więzi zarówno wśród pracowników, jak i pomiędzy nimi a firmą, co w konsekwencji powinno przełożyć się na lepszą pracę, jednakże wskazuje na rekreacyjny charakter spotkań bliższy działalności socjalnej niż produkcyjnej. Dlatego w jego ocenie wydatki na takie imprezy Podatnik może pokrywać ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Pod pojęciem "działalności socjalnej", o której mowa w ustawie z 04.03.1994 r. o ZFŚS (Dz. U. Nr 70 z 1996 r., poz. 335 ze zm.) rozumie się wszelką działalność socjalną, o ile jej zakres odpowiada zakresowi zdefiniowanemu w w/w ustawie. Zgodnie z art. 2 pkt 1 tej ustawy pojęcie "działalność socjalna" oznacza usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form krajowego wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową. W świetle powyższego, ponieważ opisane przez Spółkę we wniosku spotkania przyjmują między innymi formę impre...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »