Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

21.02.2008

Refinansowanie kredytu hipotecznego a ulga odsetkowa

Pytanie podatnika: Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 9 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Podatnik ma prawo skorzystać z tzw. „ulgi odsetkowej” w rozliczeniu podatku za rok 2007 i lata kolejne oraz czy w zeznaniu podatkowym za 2007 r. może odliczyć w całości zapłacone do końca 2007 r. odsetki od kredytów?

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590) oraz art. 26b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.), w związku z art. 9 ust. 1 z dnia 16.11.2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588), zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łańcucie z dnia 29.08.2007 r. znak: U.S.IA/1/415-15/2007, w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w ten sposób, że:

- uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku Podatnika z dnia 22.06.2007 r. w zakresie możliwości dokonania odliczeń w ramach ulgi odsetkowej wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu w tej jego części, która została przeznaczona na kontynuację budowy domu mieszkalnego, realizowaną samodzielnie przez Podatnika, oraz
- uznaje za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 22.06.2007 r. Pan J. wystąpił do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łańcucie z wnioskiem o interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Podatnik w dniu 28.07.2005 r. zaciągnął wraz z Małżonką w Banku Millenium S.A. kredyt hipoteczny w kwocie 160.000 zł „na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych – budową budynku mieszkalnego.” W dniu 30.05.2005 r. zostało wydane deweloperowi (od którego Podatnik wraz z Małżonką zakupili grunt i rozpoczętą budowę) pozwolenie na budowę domu mieszkalnego, które w dniu 1.08.2006 r. zostało przeniesione na Podatnika i Jego Małżonkę. Ze względu na wyczerpanie środków pieniężnych pochodzących z ww. kredytu Państwo J. zaciągnęli w dniu 23.11.2006 r. kredyt hipoteczny „na refinansowanie kredytu hipotecznego w Banku Millenium S.A., dokończenie budowy domu jednorodzinnego oraz sfinansowanie kosztów związanych z udzieleniem przedmiotowego kredytu”. W marcu 2007 r. Podatnicy zakończyli budowę domu. Podatnik wskazał nadto, że Małżonkowie nie korzystali z odliczeń wymienionych w art. 26b ust. 2 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym przed 01.01.2007 r.). Do wniosku o interpretację zostały dołączone kserokopie umów kredytowych oraz zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Na tle tak przedstawionego stanu faktycznego Pan J. sformułował pytanie: czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 9 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw ma prawo skorzystać z tzw. „ulgi odsetkowej” w rozliczeniu podatku za rok 2007 i lata kolejne oraz czy w zeznaniu podatkowym za 2007 r. może odliczyć w całości zapłacone do końca 2007 r. odsetki od kredytów. Według Wnioskodawcy, z uwagi na zapis art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przysługuje Mu prawo do odliczenia całości faktycznie zapłaconych odsetek od udzielonych kredytów hipotecznych na budowę domu jednorodzinnego.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łańcucie postanowieniem z dnia 29.08.2007 r. znak: US.IA/415-15/2007, uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe. W uzasadnieniu ww. postanowienia stwierdzono, że w myśl art. 26b ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2006 r., przedmiotowa ulga dotyczyła odliczenia od podstawy obliczenia podatku odsetek od kredytu na sfinansowanie inwestycji mających na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, wskazanych wyłącznie w treści art. 26b tej ustawy. Ponadto z treści art. 26b ust. 1 ww. ustawy wynika, iż cel kredytu powinien być określony w umowie kredytowej, stąd w art. 26b ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazano inwestycję związaną z budową budynku mieszkalnego, zaś w punkcie 3. tego artykułu - inwestycję związaną z zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego od osoby, która wybudowała budynek w wykonaniu działalności gospodarczej. Nadto Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łańcucie zauważył, że chociaż Podatnik uzyskał decyzję przenoszącą pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego, którego budowę rozpoczął deweloper, to cele kredytów nie mieszczą się w dyspozycji art. 26b ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Celem „pierwszego” kredytu był bowiem zakup domu w budowie od dewelopera oraz budowa domu przez dewelopera, a „drugiego” kredytu - refinansowanie kredytu hipotecznego, dokończenie budowy domu jednorodzinnego oraz finansowanie kosztów związanych z udzieleniem przedmiotowego kredytu, a nie budowa budynku mieszkalnego. Natomiast analizując treść art. 26b ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, należy stwierdzić, iż przepis ten dotyczy zakupu nowo wybudowanego budynku mieszkalnego od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, a w omawianej sprawie taki zakup nie wystąpił. Zatem sytuacja związana z ponoszeniem przez Podatnika wydatków na spłatę odsetek od kredytów udzielonych na: zakup domu w budowie od dewelopera, budowę domu przez dewelopera oraz refinansowanie kredytu hipotecznego, dokończenie budowy domu jednorodzinnego i finansowanie kosztów związanych z udzieleniem przedmiotowego kredytu nie mieści się w dyspozycji art. 26b ust. 1 pkt 1-4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji odsetki od zaciągniętych kredytów nie podlegają odliczeniu od podstawy obliczenia podatku.

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie analizując wniosek Pana J. oraz treść postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łańcucie z dnia 29.08.2007 r. znak: U.S.IA/1/415-15/2007 zważył co następuje:

Zgodnie z treścią art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, w sprawach zmiany lub uchylenia pisemnych interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach, wydanych przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej, tj. przed dniem 01.07.2007 r. stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej, w brzmieniu obowiązującym przed tym dniem.

Stosownie do art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 01.07.2007 r., organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia lub uchyla postanowienie, o którym mowa w art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej (postanowienie w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego) z urzędu, jeżeli ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »