Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

05.09.2006

Diety z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą jako KUP

Pytanie podatnika: dotyczy zaliczenia diet do kosztów uzyskania przychodów w działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług kierowcy.

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia Pana Jacka W. zam. w O., ul. ... ../.., na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostródzie Nr PD/415-22/06 z dnia 12 czerwca 2006 r. uznające za nieprawidłowe stanowisko w sprawie możliwości zaliczenia diet do kosztów uzyskania przychodów w działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług kierowcy odmawiam zmiany zaskarżonego postanowienia.

Pan Jacek W. (NIP ...-...-..-..) korzystając z uprawnień zawartych w art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 27 kwietnia 2006 r. (wpływ do Urzędu Skarbowego w dniu 9 maja 2006 r.) zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostródzie o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, a dotyczącej możliwości zaliczenia, przez podatnika uzyskującego dochody z tytułu działalności gospodarczej w zakresie usług kierowania pojazdem na terenie kraju i za granicą, do kosztów uzyskania przychodów kwot diet z tytułu podróży służbowych.

Strona od kilku lat prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług kierowania pojazdem. Wykonując wyżej wymienione usługi Pan Jacek W. ponosi zwiększone koszty związane z długotrwałymi wyjazdami, dlatego też uważa, że ma prawo do zaliczenia w koszty uzyskania przychodu kwot diet, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dokonując oceny stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostródzie postanowieniem Nr PD/415-22/06 z dnia 12 czerwca 2006 r. uznał przedstawione przez Pana Jacka W. stanowisko za nieprawidłowe. Organ pierwszej instancji stwierdził bowiem, że Pan Jacek W. prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest świadczenie usług kierowcy, a zatem z uwagi na rodzaj świadczonych usług, nie można praktycznie wskazać stałego miejsca prowadzenia tej działalności gospodarczej, jako że istota (charakter) tych usług polega na konieczności stałych wyjazdów na terenie kraju i za granicę. Stąd wyjazdy te, które stanowią podstawowy przedmiot działalności, nie mogą być potraktowane jako podróże służbowe w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym organ pierwszej instancji stwierdził, że art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w omawianym przypadku nie będzie miał zastosowania, co oznacza, że nie przysługuje Stronie prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych.

Podatnik, nie zgadzając się ze stanowiskiem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostródzie przedstawionym w postanowieniu Nr PD/415-22/06 z dnia 12 czerwca 2006 r., wniósł w dniu 21 czerwca 2006 r., do Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie, zażalenie na postanowienie organu pierwszej instancji, w którym podtrzymuje swoje stanowisko.

Strona zarzuca, iż organ pierwszej instancji swoją interpretację, pozbawiającą Podatnika możliwości zaliczenia kosztów wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących - w części przekraczającej wysokość diet przysługujących pracownikom, określoną w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra, przez osoby prowadzące działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu usług transportowych oparł na błędnej interpretacji definicji podróży służbowej. Interpretacja dokonana przez Naczelnika Urzędu Skarbowego, zdaniem Strony, nie uwzględnia dorobku doktryny i najnowszego orzecznictwa w podobnych sprawach.

Pan Jacek W., powołując się na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 września 2005 r/sygn. akt FSK 2175/2004 oraz wyroki Sądu Najwyższego z dnia 30 maja 2001 r. sygn. akt I PKN 424/2000 i z dnia 22 stycznia 2004 r. sygn. akt I PK 298/2003 stwierdza, że pod pojęciem podróży służbowej osoby prowadzącej działalność gospodarczą należy rozumieć również wykonywanie wszelkich działań polegających na świadczeniu usług transportowych na terenie kraju, jak i poza jego granicami.

Ponadto Podatnik nie zgadza się, przytaczając treść art. 14b § 5 ust. 2 Ordynacji podatkowej, z zawartym w zaskarżonym postanowi...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »