Remont użyczonego lokalu

Pytanie podatnika: Czy koszty remontu lokalu użyczonego na działalność gospodarczą można uznać za koszty uzyskania przychodu?

DECYZJA

Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w zw. z art. 221 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu odwołania Pana ... od decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 24 sierpnia 2007 r. nr BI/415-1073/06 zmieniającej z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni z dnia 12 września 2006 r. nr II-2/415/39/250/06 zawierającego pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego utrzymuje się w mocy decyzję organu pierwszej instancji.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 26 czerwca 2006 r. (uzupełnionym pismem z dnia 08.09.2006 r.) Podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Podatnik rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w lokalu mieszkalnym użyczonym mu przez matkę. Stan lokalu pozwalał na czasowe zamieszkanie, lecz nie pozwalał na prowadzenie w nim działalności. W tej sytuacji Podatnik dokonał w nim remontu. Remont obejmował m.in. położenie kafli na podłodze w miejsce parkietu, wymianę okien oraz cekolowanie i malowanie ścian.

W związku z tym powstała wątpliwość, czy wydatki poniesione na remont lokalu mogą stanowić koszty uzyskania przychodu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zdaniem Podatnika może on tę wartość zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Postanowieniem z dnia 12 września 2006 r. nr II-2/415/39/250/06 Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdził, że stanowisko Podatnika jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. W uzasadnieniu postanowienia organ podatkowy wskazał, że wszystkie działania przywracające pierwotny stan techniczny i użytkowy wraz z wymianą zużytych składników można uznać za remont, a wydatki z nim związane za koszt uzyskania przychodu.

Dyrektor Izby Skarbowej, postanowieniem z dnia 19 lipca 2007 r. nr BI/415-1073/06, wszczął z urzędu postępowanie w sprawie zmiany w/w postanowienia interpretacyjnego, a następnie decyzją z dnia 24 sierpnia 2007 r. nr BI/415-1073/06 zmienił postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego wskazując, że kosztem uzyskania przychodu w przypadku inwestycji w obcych środkach trwałych są odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z art. 22a do 22n ustawy z dnia 26.07.1991 r.

Nie zgadzając się ze stanowiskiem zawartym w powyższej decyzji Podatnik złożył odwołanie, w którym nie zgadza się z twierdzeniem, że korzystający z obcego składnika majątku musiał go zużyć w wyniku wcześniejszej własnej eksploatacji, by mówić o remoncie. W jego przekonaniu Dyrektor Izby Skarbowej dokonał wykładni przepisów prawa podatkowego na niekorzyść podatnika, bez zastosowania konkretnej podstawy prawnej, która wymagałaby zużycia składnika majątku – nieruchomości, w wyniku własnej eksploatacji, a nie również poprzedników władających nieruchomością.

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku po rozpatrzeniu odwołania stwierdza, co następuje:

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »