Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

29.08.2006

Dostawa używanego budynku mieszkalnego a VAT

Pytanie podatnika: Czy dostawa budynku podlega zwolnieniu przedmiotowemu z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług - jako towar używany? (Obiekt ten jest budynkiem mieszkalnym, w którym znajdują się lokale mieszkalne i użytkowe)

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Wnioskodawcy - reprezentowanego przez Panią "X" - z dnia 16 czerwca 2006 r. na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej z dnia 6 czerwca 2006 r. Znak: PP/443-36/06/JW stanowiące interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, dostawy budynku Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zmienia zaskarżone postanowienie organu pierwszej instancji i stwierdza, że stanowisko zawarte we wniosku podatnika z dnia 21 marca 2006r. dotyczące pytania 2, iż sprzedaż ww. budynku podlega zwolnieniu przedmiotowemu, określonemu w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług jako towaru używanego:

- w części obejmującej lokale użytkowe jest prawidłowe,
- w części obejmującej lokale mieszkalne jest nieprawidłowe.

Wnioskiem z dnia 21 marca 2006 r. - uzupełnionym pismem z dnia 12 kwietnia 2006 r. - Wnioskodawca - reprezentowany przez Panią "X" - wystąpił do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania prawa podatkowego m.in. czy sprzedaż budynku podlega zwolnieniu przedmiotowemu, określonemu w art. 43 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, jako towar używany (pytanie nr 2).

Przedstawiając stan faktyczny strona poinformowała, iż jest właścicielem ww. nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowo-mieszkalnym wpisanym do rejestru zabytków.

Nieruchomość tę strona nabyła z mocy prawa nieodpłatnie na podstawie decyzji komunalizacyjnej z dnia 20 listopada 1991 r.

Budynek ten został wybudowany w XIX wieku.

W chwili obecnej budynek stanowi pustostan będący w złym stanie technicznym. Wcześniej wykorzystywany był na cele usługowo-mieszkalne, z przeważającą funkcją mieszkalną. Budynek ten był zatem już zasiedlony.

W okresie ostatnich 5 lat na nieruchomości nie były ponoszone nakłady związane z ich budową, rozbudową i modernizacją.

Nie poniesiono również żadnych wydatków na ulepszenie nieruchomości przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych, jak również w trakcie użytkowania.

Nie korzystano też z prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego przedmiotowa nieruchomość znajduje się w jednostce, w której dopuszcza się jej przeznaczenie na cele usługowo-mieszkalne.

Zdaniem strony - biorąc pod uwagę powyższe okoliczności - sprzedaż przedmiotowego budynku jako towar używany, będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej postanowieniem z dnia 6 czerwca 2006 r. Znak: PP/443-36/06/JW uznał to stanowisko strony za nieprawidłowe.

W wydanym postanowieniu Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej zajął stanowisko, iż dostawa poszczególnych lokali mieszkalnych będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, natomiast dostawa lokali użytkowych przeznaczonych na cele inne niż mieszkaniowe - nie może korzystać ze zwolnienia wynikającego z powyższego przepisu - będzie opodatkowana stawką podstawową w wysokości 22%.

Na postanowienie to strona złożyła zażalenie z dnia 16 czerwca 2006 r. wnosząc o zmianę stanowiska Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej zawartego w powyższym postanowieniu z dnia 6 czerwca 2006 r.

Zdaniem strony budynek powyższy spełnia definicję towaru używanego zawartą w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Pon...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »