Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

04.02.2008

Dofinansowanie składek na ZUS osób niepełnosprawnych

Pytanie podatnika dot. księgowania wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników, gdzie część wynagrodzenia zatrudnionej osoby, odpowiadająca składce należnej od zatrudnionego na ubezpieczenie emerytalne finansuje PFRON, a część kosztów osobowych pracodawcy, odpowiadająca należnej składce na ubezpieczenie emerytalne od pracodawcy, finansuje budżet państwa.

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na postawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16.11.2006 roku o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590) oraz art. 14 ust. 2 pkt 2, art. 21 ust. 1 pkt 129, art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 55a ustawy z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) – zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 30.05.2007 roku znak: II US. I/415-40/07 w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego i uznaje za prawidłowe stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 06.04.2007 roku dotyczące rozliczenia dofinansowania z budżetu państwa części składki należnej od pracodawcy na ubezpieczenie społeczne niepełnosprawnego pracownika oraz za nieprawidłowe w zakresie rozliczenia dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych części składki na ubezpieczenie społeczne należnej od zatrudnionego.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 06.04.2007 roku Pan M. zwrócił się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. W treści przedmiotowego wniosku Podatnik podał, iż jest wspólnikiem spółki jawnej P., a podatek dochodowy opłaca na zasadach ogólnych prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów tzw. metodą „kasową”. Wynagrodzenia pracowników księgowane są w dniu wypłaty w kwocie brutto. Część wynagrodzenia zatrudnionej osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, odpowiadająca składce należnej od zatrudnionego na ubezpieczenie emerytalne finansuje PFRON, a część kosztów osobowych pracodawcy, odpowiadająca należnej składce na ubezpieczenie emerytalne od pracodawcy, finansuje budżet państwa. W związku z powyższym Wnioskodawca zwrócił się z pytaniem jak prawidłowo zaksięgować opisane wyżej zdarzenia.

Zdaniem Podatnika składkę finansowaną przez PFRON należy zaksięgować jako „dochód do opodatkowania podatkiem dochodowym w dacie przekazania deklaracji ZUS DRA za dany miesiąc do ZUS, koszt refinansowany przez PFRON zaksięgowany jest wraz z wynagrodzeniem brutto w momencie postawienia go do dyspozycji pracownika. Części finansowanej przez budżet państwa nie księguje się po stronie przychodów, ponieważ jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych, zaś związany z nią koszt nie zostanie zaksięgowany, gdyż księguje się składkę na ubezpieczenie społeczne pracownika w momencie jej faktycznej zapłaty w kwocie, którą przekazano do ZUS”.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanowieniem z dnia 30.05.2007 roku znak: II US. I/415-40/07 uznał stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 06.04.2007 roku za nieprawidłowe. W uzasadnieniu postanowienia stwierdzono, że kosztem uzyskania przychodów nie mogą być składki na ubezpieczenia społeczne w części objętej zewnętrznym finansowaniem, koszty uzyskania przychodów należy pomniejszyć w tym miesiącu, w którym przedmiotowe wynagrodzenia oraz składki ZUS w części finansowanej przez płatnika składek stają się kosztem dla celów podatkowych. Zatem w przypadku składek finansowanych przez PFRON będzie to miesiąc, w którym wypłacono wynagrodzenia, a w przypadku składek finansowanych przez budżet państwa – miesiąc, w którym opłacono do ZUS składki w części finansowanej przez pracodawcę.

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »