Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

24.01.2008

Odzież służbowa dla pracowników a koszty podatkowe

Pytanie podatnika: Czy w związku z faktem, iż ubiory służbowe użytkowane są przez okres dłuższy niż rok podatkowy, poniesione z tego tytułu koszty potrącalne są w odpowiedniej wysokości za każdy rok użytkowania lub proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą, czy też podatnik może w całości dokonać potrącenia tych kosztów w roku ich poniesienia?

DECYZJA

Na podstawie art. 233 i art. 239 w związku z art. 14 b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu zażalenia PPUP Poczta Polska z dnia 20.09.2007 r., na postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 10.09.2007 r. Nr 1471/DPR2/423-135/07/AB, w sprawie uznania za nieprawidłowe stanowiska Podatnika w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zmienia zaskarżone postanowienie uznając stanowisko podatnika przedstawione w zapytaniu za prawidłowe.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 18.06.2007 r. Przedsiębiorstwo zwróciło się do Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej, co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego.

Wg przedstawionego stanu faktycznego pracownicy Przedsiębiorstwa stanowiący określone grupy zawodowe zobowiązani są zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Przedsiębiorstwa do wykonywania swoich obowiązków służbowych w ubiorach służbowych. Zasady użytkowania tych ubiorów określone są w wewnętrznych zarządzeniach, które zawierają regulacje dotyczące między innymi okresu użytkowania poszczególnych ubiorów przez poszczególne grupy zawodowe. Okres użytkowania ubioru służbowego, zgodnie z tymi przepisami, może wynosić od roku do pięciu lat. Występują jednak przypadki, w których dochodzi do skrócenia lub wydłużenia określonego w zarządzeniu okresu użytkowania odzieży służbowej. Poniesione przez Przedsiębiorstwo wydatki na ubiory służbowe zaliczane są przez Przedsiębiorstwo do kosztów pośrednich uzyskania przychodu. Jednakże w świetle art. 15 ust. 4d ustawy Podatnik ma wątpliwości dotyczące momentu (okresu), w którym wydatki te powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

W związku z tymi wątpliwościami Strona wniosła o udzielenie odpowiedzi na pytanie:
„Czy w związku z faktem, iż ubiory służbowe użytkowane są przez okres dłuższy niż rok podatkowy, poniesione z tego tytułu koszty potrącalne są w odpowiedniej wysokości za każdy rok użytkowania lub proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą, czy też podatnik może w całości dokonać potrącenia tych kosztów w roku ich poniesienia?”

Zdaniem Przedsiębiorstwa koszty ponoszone na zakup odzieży służbowej niewątpliwie nie są związane z konkretnym przychodem, a zatem należy je kwalifikować jako koszty pośrednie. Jednakże w ocenie Wnioskującej, pomimo iż ubiory te będą służyć pracownikom powyżej roku, nie znajdzie tu zastosowania zasada, o której mowa w art. 15 ust. 4d ustawy, tj. ujmowania wydatków w kosztach uzyskania przychodu proporcjonalnie do długości okresu, w którym ubiory służbowe będą wykorzystywane. Jak informuje Podatnik, akty zarządu wewnętrznego określająco prawda długość okresów użytkowania ubiorów służbowych, jednak w poszczególnych przypadkach okres ten może ulec skróceniu bądź też wydłużeniu. Zatem w momencie dokonywania zakupu i zaliczania wydatku do kosztów uzyskania przychodu Przedsiębiorstwo nie posiada jednoznacznej informacji na temat długości okresu wykorzystywania konkretnych ubiorów służbowych. Przyjęcie zasady, zgodnie z którą wydatki na ubiory służbowe zaliczane byłyby do kosztów uzyskania przychodu proporcjonalnie do długości okresu, w którym będą wykorzystywane, związane byłoby z koniecznością śledzenia procesu użytkowania każdego elementu ubioru służbowego. Postępowanie takie w przypadku Przedsiębiorstwa jest niemożliwe, ponieważ Przedsiębiorstwo jest największym pracodawcą w Polsce, posiadającym bardzo wiele grup zawodowych, które wymagają zapewnienia ubioru służbowego. W związku z tym śledzenia każdej części garderoby służbowej w celu dokonania ewentualnej korekty w kosztach uzyskania przychodów jest trudne do wykonania i racjonalnie nieuzasadnione.

W związku z powyższym, zdaniem Strony w omówionym stanie faktycznym powinna znaleźć zastosowanie zasada, zgodnie z którą wydatek spełniający przesłanki art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych staje się kosztem uzyskania przychodu w dacie poniesienia.

Postanowieniem z dnia 10.09.2007 r. Nr 1471/DPR2/423-135/07AB Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe. W uzasadnieniu organ pierwszej instancji powołał przepisy Kodeksu Pracy i BHP, przytoczył treść art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i stwierdził, że poniesione przez Przedsiębiorstwo wydatki na zakup ubioru służbowego nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Naczelnik uznał, że ubiór służbowy dostarczony pracownikom Przedsiębiorstwo nie jest odzieżą roboczą, jak również obowiązek jej noszenia nie wynika z określonych przepisów prawa, i stwierdził, że jest on elementem reprezentacji Przedsiębiorstwa, a co za tym idzie, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy, wydatki ponoszone na ten cel nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Pismem z dnia 20.09.2007 r. PPUP Przedsiębiorstwo złożyło zażalenie na powyższe postanowienie. Podatnik wniósł o uchylenie postanowienia wydanego przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego zarzucając organowi podatkowemu naruszenie normy prawa materialnego wyrażonej w...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »