Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

17.01.2008

Obowiązek instalacji kasy rejestrującej

Pytanie podatnika: Czy w przedstawionym stanie faktycznym dopuszczalne jest zaprzestanie ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, dokonując sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej?

DECYZJA

Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239, art. 14a § 4, art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), art. 2 pkt 22, art. 6 pkt 3, art. 111 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 z późn. zm.), § 2 pkt 1, § 3 ust.1 pkt 1, § 3a ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 51, poz.375 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 16.01.2007 r., nr L.dz. 92/NG/07 wniesionego przez X na postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 08.01.2007 r., nr 1471/NTR1/443-385/06/MF, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie postanawia odmówić zmiany postanowienia Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 03.10.2006 r. Strona wystąpiła o udzielenie pisemnej interpretacji dotyczącej kwestii, czy w przedstawionym stanie faktycznym dopuszczalne jest zaprzestanie ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, dokonując sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Strona wskazała, że w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego nie jest i nigdy nie była podatnikiem zobowiązanym do ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej przy użyciu kas rejestrujących – zwolnienie to wynika z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących. Zdaniem Strony w okresie, w którym rozpoczęła ewidencjonowanie sprzedaży na kasach rejestrujących i we wszystkich kolejnych latach działalności takie zwolnienie Jej przysługiwało, a ewidentnym Jej przeoczeniem było to, że z niego nie skorzystała. W opinii Strony powyższy fakt nie przesądza o możliwości skorzystania z tego zwolnienia w chwili obecnej. Strona podkreśliła, że planuje odstąpienie od ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych przy użyciu kas rejestrujących i wyrejestrowanie wszystkich zgłoszonych we właściwym urzędzie skarbowym urządzeń fiskalnych.

Jednocześnie Strona zauważyła, iż rozpoczęcie ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących przysporzyło Jej znacznych kosztów i w dalszym ciągu są one pomnażane.

Ponadto Strona podniosła, że zastosowanie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas fiskalnych wynikającego z § 3 ust.1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących znacznie ograniczy koszty, a jednocześnie nie wpłynie w żadnym stopniu na wysokość osiąganych przychodów ze sprzedaży ewidencjonowanej do tej pory na kasach fiskalnych. Natomiast ewidencja prowadzona do tej pory za pomocą kas rejestrujących zastąpiona zostanie równie szczegółową ewidencją, która pozwoli na dokładne określenie przychodu ze sprzedaży i kwot podatku należnego.

Biorąc powyższe pod uwagę, Strona stała na stanowisku, iż w całym rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących nie ma żadnego ograniczenia, które pozbawiałoby Ją na dzień dzisiejszy prawa wyboru zwolnienia z ewidencjonowania obrotu przy użyciu kas rejestrujących, jeżeli wcześniej dobrowolnie rozpoczęła ewidencję obrotu na kasach fiskalnych i nie skorzystała z przysługującego Jej wtedy zwolnienia.

Postanowieniem z dnia 08.01.2007 r., nr 1471/NTR1/443-385/06/MF, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie uznał stanowisko Strony za nieprawidłowe. W uzasadnieniu stwierdzono, iż w świetle obowiązujących przepisów (wskazanych w postanowieniu) badany winien być wyłącznie obrót osiągnięty przez Stronę z pozostałej (dodatkowej) działalności, tj. sprzedaży materiałów informacyjnych, gazety firmowej, papierosów i zapalniczek. W konsekwencji, Strona jest obowiązana do ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Na powyższe postanowienie Strona złożyła zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

W zażaleniu Strona zarzuca zaskarżonemu postanowieniu błędną interpretację prawa podatkowego, co miało istotny wpływ na jego treść.

Strona w zażaleniu zaznacza, że stara się o zwolnienie od obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy użyciu kas rejestrujących jedynie w zakresie działalności dodatkowej, tj. sprzedaży materiałów informacyjnych, gazety firmowej, papierosów i zapalniczek, a więc działalności do której ma zastosowanie ustawa o podatku od towarów i usług.

St...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »