Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

16.01.2008

Ulga z tytułu nabycia kasy rejestrującej

Pytanie podatnika: W którym momencie można dokonać odliczenia podatku od towarów i usług w kwocie wydatkowanej na zakup kas rejestrujących w wysokości 50% jej ceny netto (nie więcej niż 2.500 zł)? Czy w przypadku fiskalizacji sprzedaży, o której mowa w § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących, jednocześnie zachowa Ona prawo do odliczenia wydatków związanych z nabyciem kas rejestrujących po dokonaniu fiskalizacji całej sprzedaży po dniu 30 czerwca 2007 r.?

DECYZJA

Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239, art. 14a § 4, art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 111 ust.1, ust.4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 z późn. zm.), § 3a ust.1 pkt 1, § 4 pkt 4, § 7 ust.1 i ust.2, § 8 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 51, poz.375 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 17.04.2007 r., nr CRGK/P/P/526/2007 wniesionego przez X na postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 06.04.2007 r., nr 1471/VTR1/443-3/07/MF, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie postanawia odmówić zmiany postanowienia Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 09.01.2007 r., nr CRGK/P/P/57/2007 Strona wystąpiła o udzielenie pisemnej interpretacji dotyczącej kwestii:

- w którym momencie można dokonać odliczenia podatku od towarów i usług w kwocie wydatkowanej na zakup kas rejestrujących w wysokości 50% jej ceny netto (nie więcej niż 2.500 zł);
- czy w przypadku fiskalizacji sprzedaży, o której mowa w § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących, jednocześnie zachowa Ona prawo do odliczenia wydatków związanych z nabyciem kas rejestrujących po dokonaniu fiskalizacji całej sprzedaży po dniu 30 czerwca 2007 r.?

Strona podkreśliła, że w przepisach o VAT nie istnieje formalny zakaz odliczenia wydatków związanych z nabyciem kas fiskalnych (50% ceny netto) w przypadku dokonania tzw. dużej fiskalizacji (tj. fiskalizacji całej sprzedaży podatnika we wszystkich punktach sprzedaży na terytorium kraju).

Biorąc powyższe pod uwagę, Strona stwierdziła, iż w przypadku konieczności fiskalizacji całej sprzedaży po dniu 30 czerwca 2007 r., będzie w dalszym ciągu uprawniona do odliczenia 50% ceny zakupu każdej z kas fiskalnych, związanych z fiskalizacją po dniu 30 czerwca 2007 r. (tzw. duża fiskalizacja).

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie pismem z dnia 15.03.2007 r., nr 1471/VTR1/443-3/07/MF wezwał Stronę w trybie art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14a § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania w/w wezwania do uzupełnienia własnego stanowiska w zakresie dotyczącym momentu dokonania odliczenia podatku od towarów i usług w kwocie wydatkowanej na zakup kas rejestrujących w wysokości 50% ceny netto.

Strona, w odpowiedzi na w/w wezwanie w piśmie z dnia 22.03.2007 r., nr CRGK/P/P/392/2007 wskazała, iż w przedstawionym stanie faktycznym rozpoczęcie ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących nastąpi w dwóch różnych terminach, a prawo dokonania odliczenia poniesionych wydatków, będzie miało miejsce:

- w miesiącu (lub za miesiące następujące po tym miesiącu), w którym rozpoczęto ewidencjonowanie w odniesieniu do niektórych grup towarów i usług, w związku z „małą fiskalizacją” oraz
- w miesiącu (lub za miesiące następujące po tym miesiącu), w którym rozpoczęte zostanie ewidencjonowanie związane z utratą zwolnienia podmiotowego określonego w § 3 ust.1 pkt 1 w/w rozporządzenia Ministra Finansów, w związku z tzw. „dużą fiskalizacją”.

Postanowieniem z dnia 06.04.2007 r., nr 1471/VTR1/443-3/07/MF, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie uznał stanowisko Strony za nieprawidłowe.

Na powyższe postanowienie Strona złożyła zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

W zażaleniu Strona zarzuca zaskarżonemu postanowieniu naruszenie art. 111 ust.4 ustawy o VAT w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących poprzez błędną ich wykładnię.

Strona podkreśla, że w rozpatrywanej sprawie istota sporu sprowadza się do rozstrzygnięcia pojęcia „dzień rozpoczęcia ewidencjonowania”, rozumianego rozdzielnie oraz niezależnie w świetle § 3a ust.1 pkt 1 oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. Zdaniem Strony prezentowane przez organ pierwszej instancji stanowisko, ogranicza możliwość skorzystania z ulgi z tytułu nabycia kas rejestrujących, jedynie do rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących przy sprzedaży tylko określonych grup towarów (§ 4 w/w rozporządzenia). W opinii Strony Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie nie odniósł się do rozpoczęcia prowadzenia ewidencji w stosunku do całej sprzedaży, która nastąpi w związku z utratą zwolnienia podmiotowego, z którego Ona korzysta (§ 3a ust.1 pkt 1w/w rozporządzenia).

Jednocześnie Strona podnosi, iż Naczelnik Urzędu Skarbowego nie odniósł się do faktu, że w przedstawionym stanie faktycznym obowiązek rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych wiąże się z dwoma różnymi datami, tj. 1 września 2006 r. w związku z tzw. „małą fiskalizacją” oraz w przypadku nie przedłużenia zwolnienia podmiotowego, od 1 lipca 2007 r. w związku z „dużą fiskalizacją”.

Strona wskazuje, że w przedmiotowej sprawie należy uznać, iż brak jest podstaw do ograniczenia użytego w art. 111 ust.4 ustawy o podatku od towarów i usług pojęcia „dzień rozpoczęcia ewidencji”...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »