Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

15.01.2008

Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

Pytanie podatnika: Strona wniosła o potwierdzenie, że posiadane przez nią dokumenty uprawniają ją do uznania w/w dostaw za wewnątrzwspólnotowe i zastosowania stawki podatku w wysokości 0%.

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1, art. 207 § 1 w związku z art. 239 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 42 ust. 1, ust. 3, ust. 11 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia Spółki z siedzibą w Warszawie, na postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 23.07.2007 r. nr 1472/RPP1/443-189/07/PAWA w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie postanawia zmienić w/w postanowienie organu pierwszej instancji.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 11.05.2007 r. Spółka wystąpiła w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Jak przedstawiono w opisie stanu faktycznego sprawy, Spółka, korzystając z usług firm spedycyjnych, dokonuje wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów. Transport jest łączony z wysyłkami innych klientów firm spedycyjnych, w związku z czym Spółka nie otrzymuje od przewoźnika kopii zbiorczego listu przewozowego CMR. Dokumentami, jakie towarzyszą wysyłanym przez Spółkę towarom, są:

– faktura VAT z dokładnym wyszczególnieniem każdego rodzaju i ilości sprzedanych wyrobów;
– packing list dotyczący danej wysyłki z wyszczególnieniem rodzaju i ilości sprzedanych wyrobów;
– list spedycyjny, na którym przewoźnik umieszcza wszystkie dane wysyłającego oraz odbiorcy faktur sprzedaży, numer referencyjny listu bądź przesyłki, wagę;
– wydrukowane z internetu potwierdzenie dostarczenia towaru nabywcy – wydruk dokumentu możliwy jest po otrzymaniu od firmy spedytorskiej numeru międzynarodowego listu spedycyjnego bądź kodu dostępu do strony internetowej i numeru referencyjnego danej przesyłki; wydruk zawiera w swojej treści datę odebrania towaru przez firmę spedytorską z siedziby Spółki, datę i miejsce dostawy, nr referencyjny listu.

Spółka, otrzymuje od przewoźnika po dokonaniu przez niego dostawy do odbiorcy, fakturę VAT zawierającą w treści numer listu spedycyjnego, wagę towarów, niekiedy nazwę odbiorcy. Ponadto Spółka posiada w swojej dokumentacji dodatkowe dowody wskazujące, że nastąpiła wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, w postaci:

– korespondencji handlowej dotyczącej dokonanych dostaw;
– zamówienia dokładnie precyzującego ilość zamawianych wyrobów;
– dokumentów potwierdzających zapłatę za sprzedane towary – płatności są dokonywane na konto bankowe Spółki.

Przy tak przedstawionym stanie faktycznym Strona wniosła o potwierdzenie, że powyższe dokumenty uprawniają ją do uznania w/w dostaw za wewnątrzwspólnotowe i zastosowania stawki podatku w wysokości 0%. Zdaniem Spółki w/w dokumenty są wystarczającymi dowodami potwierdzającymi jednoznacznie dostarczenie towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Postanowieniem z dnia 23.07.2007 r. nr 1472/RPP1/443-189/07/PAWA Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie uznał stanowisko Podatnika za nieprawidłowe. W uzasadnieniu postanowienia organ pierwszej instancji stwierdził, iż aby zaliczyć sprzedaż jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów z zastosowaniem preferencyjnej stawki podatku w wysokości 0% musi być ona dokonana na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany rzez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy oraz udokumentowana w sposób określony w art. 42 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Zdaniem Naczelnika Urzędu opisany we wniosku stan faktyczny nie wypełniał wszystkich w/w warunków. Spółka nie posiada bowiem listu spedycyjnego, z którego jednoznacznie wynikałoby, iż towar został dostarczony do miejsca przeznaczenia. Wydruk ze strony internetowej przewoźnika nie jest natomiast, zdaniem organu pierwszej instancji, dokumentem przewozowym lecz dodatkowym dowodem, o którym mowa w art. 42 ust. 11 w/w ustawy. W opinii Naczelnika Urzędu, brzmienie art. 42 ust. 3 w/w ustawy nakazuje by wymienione w powyższym przepisie dokumenty łącznie potwierdzały dostarczenie towarów, zaś dokumenty wymienione w art. 42 ust. 11 w/w ustawy można stosować dodatkowo, oprócz dokumentów wymienionych w art. 42 ust. 3, a nie zamiennie.

Na przedmiotowe postanowienie Strona złożyła zażalenie. W ocenie Spółki zaprezentowany w zaskarżonym postanowieniu pogląd, iż „inne dokumenty”, wymienione w art. 42 ust. 11 ustawy o podatku VAT, można stosować dodatkowo a nie zamiennie z dokumentami, o których mowa w art. 42 ust. 3 w/w ustawy, nie znajduje uzasadnienia gdyż podważa sens istnienia dodatkowych dowodów oraz ogranicza ustawowe uprawnienia podatnika. Jak podnosi Strona, aby uzyskać zerową stawkę podatku VAT należy przedstawić dokumenty potwierdzające dokonanie dostawy towarów do nabywcy, znajdującego się na terytorium innego państwa członkowskiego. Katalog tych dokumentów został przedstawiony w art. 42 ust. 3. Ustawodawca przewidział jednak możliwość subsydiarnego przestawienia innych dokumentów, o których mowa w art. 42 ust. 11. Na poparcie powyższego Strona powołuje się na istniejącą w przedmiotowej materii literaturę: M. Chudzik „Komentarz do ustawy z dnia 21.04.2005 r. o zmianie ustawy o podatku od...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »