Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

12.06.2006

Przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem wykonywane w ramach działalności gospodarczej

Pytanie podatnika: Czy do przychodów osiąganych na podstawie umowy o zarządzanie spółką z o.o. należy stosować przepis art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy przepis art. 13 pkt 9 tej ustawy? Czy obowiązkiem spółki jest pobieranie zaliczek na podatek dochodowy?

DECYZJA

Na podstawie art. 14b §5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 27.03.2006 r. wniesionego przez Spółkę z o.o. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Siemianowicach Śląskich z dnia 21.03.2006 r. Nr PDPF-415/5/4111/P/i/7/KG/06 stwierdzające nieprawidłowość, zawartego we wniosku z dnia 17.02.2006 r.), stanowiska dotyczącego zastosowania w indywidualnej sprawie art. 13 pkt 7 i 9 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 roku Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach odmawia zmiany postanowienia organu pierwszej instancji.

UZASADNIENIE

W dniu 17.02.2006 roku do Urzędu Skarbowego w Siemianowicach Śląskich wpłynął wniosek Spółki z o.o. z dnia 17.02.2006 roku o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Ze stanu faktycznego przedstawionego w ww. wniosku wynika, że zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników ww. Spółki z o.o. z dnia 23.11.2005 roku na funkcję Prezesa Zarządu powołano Panią X, co zostało wprowadzone do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego dla Miasta St. Warszawy z dnia 9.12.2005 r. W dniu 28.12.2005 roku Pełnomocnik Zgromadzenia Wspólników Spółki zawarł z Panią X, jako przedsiębiorcą (zarejestrowanym pod firmą XX w Siemianowicach Śląskich, wpisanym do rejestru przedsiębiorców).

Przedmiotem działalności Pani X jest m.in. zarządzanie i kierowanie spółkami.

Zdaniem wnioskodawczyni - Spółki - przychody osiągane przez Prezesa Zarządu Spółki, na podstawie ww. zawartej umowy, należy zaliczać do przychodów otrzymywanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powołania, należące do składu zarządu - organu stanowiącego osoby prawnej, tj. przychody określone w art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż świadczenie usług na podstawie umowy o zarządzanie ma miejsce w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a nie działalności wykonywanej osobiście. W tym przypadku od wypłat dokonywanych na rzecz podmiotu gospodarczego Spółka nie ma obowiązku pobierania i odprowadzania do Urzędu Skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Postanowieniem z dnia 21.03.2006 roku Nr PDPF-415/5/4111/P/i/7/KG/06 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siemianowicach Śląskich stwierdził, że stanowisko Spółki jest nieprawidłowe.

Pismem z dnia 27.03.2006 roku Spółka wniosła zażalenie na ww. postanowienie organu pierwszej instancji, w którym podnosi, że:

- wadliwe jest postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Siemianowicach Śląskich i błędne zajęte w nim stanowisko, pomijające fundamentalne zasady praworządności, opierające się wyłącznie na literalnej interpretacji art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wprowadzonej od 1.01.2004 roku,
- zapis art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako sprzeczny z Konstytucją RP został zaskarżony przez Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego, w związku z czym organ pierwszej instancji powinien przynajmniej zawiesić postępowanie do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Trybunał Konstytucyjny,
- osoba wykonująca czynności odpłatnego zarządzania spółką powinna być traktowana jako przedsiębiorca, jeśli wykonuje te czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a definicja wynikająca z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie może naruszać ustrojowych określeń pojęcia działalności gospodarczej i nie może być sprzeczna z pojęciem działalności gospodarczej wynikającym m.in. z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Rozpatrując sprawę Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach nie znalazł przesłanek do uchylenia, bądź zmiany kwestionowanego postanowienia organu pierwszej instancji.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2006 r.,- zwanej dal...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »