Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

07.06.2006

Przemieszczanie na terytorium Polski zaimportowanych w Niemczech towarów jako wewnątrzwspólnotowe nabycie

Pytanie podatnika: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż dokonano odprawy celnej zaimportowanego towaru w Niemczech, co stanowi import towarów na terytorium innego państwa członkowskiego i wobec tego podlega przepisom państwa, na terenie którego miało miejsce zdarzenie gospodarcze. Następnie dalsze przemieszczanie zaimportowanych przez Stronę w Niemczech towarów na terytorium innego kraju (Polski) nabiera charakteru wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na podstawie art. 11 ust.1 ustawy.

Decyzja

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 9 ust. 1, art.11 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Targówek z dnia 05.01.2006 r., nr 1437/ZI/443/409/KO/06 uznające za nieprawidłowe stanowisko wnioskodawcy Pawła T. przedstawione we wniosku złożonym w dniu 02.11.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie postanawia zmienić zaskarżone postanowienie

Uzasadnienie

Ze stanu faktycznego przedstawionego w postanowieniu Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa- Targówek z dnia 05.01.2006 r., nr 1437/ZI/443/409/KO/06 wynika, że Strona zwróciła się z wnioskiem o udzielenie interpretacji w następującej sprawie:

Wnioskodawca, dokonuje importu towarów z Chin jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Kontrahent chiński wystawia fakturę na rzecz Wnioskodawcy. Towar trafia do portu w Niemczech, gdzie firma X Gmbh dokonuje w imieniu Wnioskodawcy odprawy celnej ostatecznej na terytorium Unii Europejskiej. Na fakturze kontrahenta chińskiego umieszczana jest za zgodą Wnioskodawcy adnotacja, że przedstawicielem Wnioskodawcy w Niemczech jest firma X Gmbh. Oclony towar jest transportowany na koszt Wnioskodawcy przez polskiego spedytora do Polski. Na podstawie niemieckich przepisów towar przy imporcie i następnie wywozie do innego kraju Unii Europejskiej nie jest obciążany niemieckim podatkiem od wartości dodanej. Firma X Gmbh przedstawia przesunięcie towaru z Niemiec do Polski jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, natomiast firma Wnioskodawcy jako odbiorcy towaru, rozpoznaje to przesunięcie jako wewnątrzwspólnotowe nabycie. Jedynym dokumentem otrzymywanym przez Wnioskodawcę od firmy X Gmbh jest dokument odprawy celnej wystawiony w niemieckim elektronicznym systemie odpraw, na którym niemiecka firma podaje swój numer NIP, poprzedzony prefiksem DE.

Na podstawie przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca sformułował stanowisko, iż zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przesunięcie towaru z obszaru jednego z państw Unii Europejskiej do innego państwa Unii Europejskiej stanowi dla dostawcy wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, będąc przy tym wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów dla odbiorcy. Ponadto zdaniem Wnioskodawcy, podstawą wyliczenia VAT przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów powinna być wartość towarów będących przedmiotem transakcji oraz wszelkie koszty poniesione przed przesłaniem towarów do Polski, tj. cło oraz koszty odprawy. Ponieważ transportu towarów z Niemiec do Polski dokonuje firma polska i nalicza od tej usługi podatek VAT, koszt ten nie powinien już być doliczany do wartości towarów i być podstawą do wyliczenia VAT przy wewnątrzwspólnotwoym nabyciu.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek, rozpoznając wniosek z 2 listopada 2005 r. uznał stanowisko Strony za nieprawidłowe. Organ podatkowy uznał, iż przedstawiony przez Wnioskodawcę stan faktyczny nie odpowiada hipotezie normy prawnej wynikającej zarówno z art. 9 ust. 1 i 2, jak i art. 11 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. nie wyczerpuje wszystkich określonych w tych przepisach przesłanek, od których spełnienia uzależniono uznanie czynności za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. W związku z tym organ uznał, iż opisane przez Wnioskodawcę czynności polegające na przemieszczeniu towarów, uprzednio przez nią zaimportowanych, z terytorium Niemiec na terytorium Polski dla potrzeb prowadzonej na tym terytorium działalności nie stanowią czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, a tym samym nie powinny być uwzględniane przy dokonywaniu przez podatnika rozliczenia tego podatku.

Na powyższe postanowienie Strona złożyła w ustawowym terminie zażalenie, w którym wnosi o uznanie za prawidłowe swojego stanowiska zawartego we wniosku. Zdaniem Strony szereg argumentów przemawia za uznaniem postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego za błędne. W szczególności Strona podkreśla, iż postanowienie Naczelnika Urzędu Sk...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »