Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

30.05.2006

Przychody z tytułu najmu lokalu i obowiązek rejestracji jako czynny podatnik VAT

Pytanie podatnika: Czy z tytułu uzyskiwania czynszu najmu, gdy przedmiotem najmu jest lokal, który nabyłem, może zostać zarejestrowana moja żona w roku podatkowym 2006 jako podatnik podatku od towarów i usług czynny z uwagi na fakt istnienia współwłasności ustawowej pomiędzy małżonkami, czy tez nadal podatnikiem podatku od towarów i usług czynnym mogę być wyłącznie ja?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01-02-2006 r. stwierdza, że w przypadku istnienia wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami, wyłącznie małżonek który zawarł umowę najmu lokalu stanowiącego jego majątek odrębny, musiał zarejestrować się jako czynny podatnik podatku od towarów i usług, gdyż świadczył przedmiotowe usług najmu i otrzymywał przychody z tego tytułu.

Pismem z dnia 01-02-2006 r. (data wpływu 02-02-2006r.), uzupełnionym dnia 13-04-2006 r., zwrócił się Pan z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: W dniu 2 grudnia 2003 roku zawarł Pan umowę najmu, na mocy której od dnia zawarcia umowy wynajmuje lokal położony w xxx, przy ul. xxx. W związku z powyższym jest Pan podatnikiem podatku od towarów i usług czynnym i płaci Pan podatek od towarów i usług od uiszczanego na Pana rzecz czynszu. Lokal, będący przedmiotem umowy najmu, został nabyty przez Pana przed zawarciem związku małżeńskiego. W charakterze strony wynajmującej umowa najmu została podpisana jedynie przez Pana jako osobę fizyczną natomiast pomiędzy Panem i Pana żoną istnieje wspólność ustawowa. Pan i Pańska żona są wspólnikami spółki jawnej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą xxx z siedzibą w xxx. Pana żona nie prowadzi jakiejkolwiek samodzielnej działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. Natomiast Pan prowadzi działalność gospodarczą oraz był do dnia 23 marca 2006 roku zarejestrowany jako podatnika VAT czynny. Pan wspólnie z żoną postanowił, iż z uwagi na fakt, że przedmiotowy lokal został nabyty przez Pana przed dniem zawarcia związku małżeńskiego, stanowi on do dnia 23 marca 2006 roku Pański majątek odrębny i w związku z tym od dochodu uzyskanego z jego wynajmu Pan będzie opłacać podatek dochodowy na zasadach ogólnych. Wynajmowany lokal do dnia 23 marca 2006 roku nie był składnikiem majątku związanym z prowadzona działalnością gospodarczą, a najem nie był przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Pana. Od dnia 23 marca 2006 roku przedmiotowy lokal jest składnikiem majątku związanym z działalnością gospodarczą, z tym że właścicielem lokalu oraz wynajmującym jest spółka jawna xxx. Lokal użytkowy został wniesiony przez Pana jako udział kapitałowy do majątku spółki jawnej xxx i od tego tez dnia w/wym. spółka jawna samodzielnie wynajmuje przedmiotowy lokal najemcom.

Sformułował Pan też następujące pytanie: czy z tytułu uzyskiwania czynszu najmu, gdy przedmiotem najmu jest lokal, który nabyłem, może zostać zarejestrowana moja żona w roku podatkowym 2006 jako podatnik podatku od towarów i usług czynny z uwagi na fakt istnienia współwłasności ustawowej pomiędzy małżonkami, czy tez nadal podatnikiem podatku od towarów i usług czynnym mogę być wyłącznie ja? Sformułował Pan też własne stanowisko w sprawie stwierdzając: ponieważ przedmiotem umowy najmu jest lokal nabyty przez jednego z małżonków tj. Pana , a pomiędzy małżonkami istnieje ustawowa wspólność majątkowa, żona może w każdej chwili postanowić, iż jest podatnikiem czynnym podatku od towarów i usług, w związku z dokonywaniem czynności wynajmu lokalu, którego nie nabyła przed zawarciem związku małżeńskiego. Powyższe stanowisko koresponduje z treścią art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), który stanowi, iż czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jest między innymi odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W zakresie tegoż pojęcia mieści się bezspornie czynność wynajmowania lokalu użytkowego w zamian za czynsz umówiony w umowie najmu. Od dnia rejestracji żony jako podatnika VAT czynnego z uwagi na fakt, iż czynsz stanowiący przedmiot umowy najmu stanowi współwłasność małżonków w częściach równych Pana i żony zobowiązani są Państwo do zapłaty podatku od towarów i usług od połowy czynszu, uiszczanego przez najemcę. Wnioskodawca oświadczył także, iż w sprawie która jest przedmiotem zapytania nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białym...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »