Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

07.12.2007

Współfinansowanie studiów wyższych oraz kursów kwalifikacyjnych przyszłemu pracownikowi

Pytanie podatnika: Czy można uznać za koszt uzyskania przychodów wydatki poniesione przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą z tytułu opłat za studia wyższe i kursy kwalifikacyjne osoby, z którą nie zawarto umowy o pracę?

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu działając na podstawie art. 14b § 2 i § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 roku nr 8 poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia Pani B T z dnia 17 września 2007 roku, uzupełnionego pismem z dnia 14 listopada 2007 roku, na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze z dnia 7 września 2007 roku Nr PD-I-415/1/142/2007 w sprawie interpretacji udzielonej co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej uznania za koszt uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą z tytułu opłat za studia wyższe i kursy kwalifikacyjne osoby, z którą nie zawarto umowy o pracę postanawia odmówić zmiany postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze w przedmiotowej sprawie.

UZASADNIENIE

Pani B T pismem z dnia 30 czerwca 2007 roku, uzupełnionym pismem z dnia 2 lipca 2007 roku, złożyła do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej uznania za koszt uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą z tytułu opłat za studia wyższe i kursy kwalifikacyjne osoby, z którą nie zawarto umowy o pracę.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Pani B T od dnia 1 października 2006 roku prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i jest zarejestrowana jako czynny płatnik podatku VAT.

Podstawowym przedmiotem działalności gospodarczej podanej we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jest pośrednictwo finansowe dotyczące zawierania z klientami umów o kredyt lub pożyczkę w imieniu i na zlecenie podmiotów finansowych. Pani B T udzieliła Panu S A, zamieszkałemu w K, pełnomocnictwa do jej reprezentowania, na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr z dnia 30 grudnia 2005 roku. Pan S A zamierza rozpocząć i ukończyć studia wyższe oraz kursy kwalifikacyjne z zakresu ekonomii, bankowości i finansów, wyceny i obrotu nieruchomościami oraz usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i doradztwa podatkowego. W przyszłości po uzyskaniu przez Pana S A odpowiednich kwalifikacji zawodowych oraz wymaganych prawem licencji i zezwoleń Pani B T zamierza zatrudnić go na umowę o pracę. Ukończenie przez Pana S A wyższych studiów /obecnie posiada średnie wykształcenie ogólne/ i kursów kwalifikacyjnych jest ściśle związane z osiąganiem przez Panią B T w przyszłości przychodów z działalności gospodarczej. W związku z powyższym Pani B T zamierza w całości lub w części finansować wymienionej osobie opłaty za studia wyższe i kursy kwalifikacyjne. W przypadku uchylenia się od podpisania umowy o pracę praz Pana S A zobowiązany byłby do zwrócenia Pani B T pełnej kwoty poniesionych przez nią wydatków na finansowanie jego studiów wyższych, kursów kwalifikacyjnych oraz wydatków związanych z obowiązkiem zapłaty podatku wraz z odsetkami.

Zdaniem Pani B T pokrywana przez nią część opłat za studia wyższe i za kursy kwalifikacyjne Pana S A może być uznawana za koszty uzyskania przychodu, nawet w przypadku nie zawierania na razie stosunku pracy z w/w osobą. Według Pani B T wystarczy zawarcie w najbliższych miesiącach z S A przedwstępnej umowy, przyrzekającej zatrudnienie w przyszłości na umowę o pracę na pełnym etacie, np. za cztery lata, a w każdym razie przed terminem przedawnienia zobowiązań podatkowych, pod warunkiem uprzedniego uzyskania przez S A odpowiednich kwalifikacji zawodowych oraz wymaganych prawem licencji i zezwoleń. Proponowane rozwiązanie podatkowe wg Pani B T związane jest z bezwzględnym obowiązkiem dokonania zwiększającej zobowiązania podatkowe korekty zeznań podatkowych podatniczki dotyczących podatku dochodowego w przypadku nie wywiązania się z umowy przedwstępnej, niezależnie od tego, czy do zawarcia stosunku pracy nie doszłoby z winy pracownika czy z winy pracodawcy. Ewentualna korekta zobowiązań podatkowych wiązałaby się z obowiązkiem zapłaty przez Panią B T zobowiązań podatkowych i ustawowych odsetek.

Współfinansowanie studiów wyższych oraz kursów kwalifikacyjnych przyszłemu pracownikowi jest pozytywnie uzasadnione ekonomicznie, gdyż pozwoli na zatrudnienie w przyszłości jednej osoby posiadającej różne, cenne dla Pani B T umiejętności oraz na wynegocjowanie (za dokonane wcześniej współfinansowanie studiów i kursów kwalifikacyjnych) niższego od ustalonego przez prawa rynku wynagrodzenia za pracę w pierwszych latach po zatrudnieniu pracownika na umowę o pracę. Zatrudnienie osoby mającej kwalifikacje z zakresu wyceny i obrotu nieruchomościami oraz usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i doradztwa podatkowego i ekonomiczne wykształcenie z bankowości i finansów pozwoli na kompleksową obsługę klientów zainteresowanych kredytami hipotecznymi i powinno skutkować zwiększeniem przychodów z podstawowej działalności gospodarczej Pani B T.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze postanowieniem z dnia 7 września 2007 roku nr PD.I-415/1/142/2007 uznał stanowisko Pani B T przedstawione we wniosku za nieprawidłowe stwierdzając, że wydatki poniesione przez Panią B T na opłaty związane z finansowaniem studiów wyższych i kursów kwalifikacyjnych osobie, z którą nie zawarto umowy o pracę nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.

Na powyższe postanowienie Pani B T, pismem z dnia 17 września 2007 roku złożyła zażalenie, w którym przedstawiła identyczny jak w uzupełnionym wniosku z dnia 3 lipca 2007 roku stan faktyczny sprawy.

Uzasadniając swoje ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »