Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

05.12.2007

Zmiana banku a ulga odsetkowa

Pytanie podatnika: Czy przeniesienie kredytu do innego banku będzie miało wpływ na nabyte już prawo do ulgi odsetkowej?

DECYZJA

Na podstawie art. 14 b § 5 pkt 1 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590) - Dyrektor Izby Skarbowej w Szczecinie po rozpatrzeniu sprawy, w wyniku wniesienia zażalenia, z dnia 13 sierpnia 2007 r. przez Aleksandrę P, zam. S, na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie z dnia 02 sierpnia 2007 r., znak: I US.DO/415/121/JP/2007, w którym udzielając podatniczce pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych uznano stanowisko podatniczki za nieprawidłowe, odmawia zmiany zaskarżonego postanowienia.

UZASADNIENIE

Powołanym na wstępie postanowieniem, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie udzielił Aleksandrze P, zgodnie z art. 14a ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wnosząca zapytanie przedstawiła stan faktyczny, z którego wynika, iż w dniu 22.04 2005 r. w Banku PKO BP SA uzyskała kredyt na zakup nowego lokalu mieszkalnego od dewelopera. W dniu 23.04.2007 r. Bank udzielił podatniczce kredytu hipotecznego na refinansowanie kredytu zaciągniętego w PKO BP SA.

Na tle takiego stanu faktycznego wnioskodawczyni sformułowała stanowisko, iż „przeniesienie” kredytu do innego banku nie będzie miało wpływu na nabyte już prawo do ulgi odsetkowej.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie po dokonaniu oceny prawnej stanowiska strony, uwzględniając przedstawiony stan faktyczny, w postanowieniu z dnia 02 sierpnia 2007 r. (znak: I US.DO/415/121/JP/2007) w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uznał stanowisko wyrażone przez wnioskodawczynię w sprawie możliwości skorzystania z odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w 2007 roku celem refinansowania kredytu hipotecznego udzielonego w 2005 r. na cele mieszkaniowe, za nieprawidłowe.

W uzasadnieniu postanowienia organ podatkowy pierwszej instancji wskazał, iż do opisanego stanu faktycznego mają zastosowania przepisy art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588). Cytując treść ww. przepisu organ ten stwierdził, że podatniczce przysługuje prawo do skorzystania z tzw. ulgi odsetkowej w ramach praw nabytych, jeżeli kredyt na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych został udzielony przez bank w latach 2002–2006. Zawarcie natomiast przez wnioskodawczynię nowej umowy kredytowej w roku 2007, nie uprawnia jej do skorzystania z odliczenia od podstawy opodatkowania odsetek od kredytu, niezależnie od tego na jaki cel został zaciągnięty.

W zażaleniu złożonym w dniu 14 sierpnia 2007 r. strona wnosi o zmianę stanowiska organu podatkowego pierwszej instancji podnosząc, iż od organu podatkowego pierwszej instancji otrzymała dwie (jedną ustną i drugą pisemną) rozbieżne informacje. Przed przystąpieniem do refinansowania kredytu podatniczka skonsultowała się z urzędnikiem Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie i uzyskała informację ustną, że jeżeli kredyt zaciągnięty w 2007 r. zostanie przeznaczony na spłatę poprzedniego kredytu hipotecznego, który dotyczy tej samej inwestycji, to będzie miała prawo do odpisywania odsetek od „nowego” kredytu hipotecznego. Jednak do dopełnienia wszelkich formalności zasugerowano stronie wystąpienie z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego ww. przypadku. Gdyby – jak stwierdza - uzyskała informację, że nie będzie mogła w dalszym ciągu korzystać z odliczania od podstawy opodatkowania odsetek od kredytu faktycznie zapłaconych w danym roku podatkowym, nie z...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »