Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

21.05.2006

Sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu i domu w budowie a podatek dochodowy

Pytanie podatnika: Czy od sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu i sprzedaży domu w budowie, nabytych częściowo w wyniku podziału majątku, wystąpi podatek dochodowy?

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu działając na podstawie art. 14 b § 2 i § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 roku nr 8 poz.60 ze zm.), po wszczęciu postępowania - postanowieniem z dnia 24 marca 2006 roku nr - w sprawie zmiany z urzędu interpretacji udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze postanowieniem z dnia 5 stycznia 2006 roku co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu uzyskanego ze sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu i rozpoczętej na tym gruncie budowy domu jednorodzinnego, postanowił zmienić z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze z dnia 5 stycznia 2006 roku w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ten sposób, że uznaje stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 5 grudnia 2005 roku, za nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 grudnia 2005 roku do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w 1988 roku Pani wraz z byłym mężem nabyli działkę w wieczyste użytkowanie i rozpoczęli na niej budowę domu jednorodzinnego. Następnie w 2002 roku, po rozwodzie, podatniczka dokonała podziału majątku dorobkowego, w wyniku którego otrzymała prawo do wieczystego użytkowania gruntu oraz prawo własności domu w budowie. Z tego tytułu Pani spłaciła mężowi połowę wartości majątku.

W związku z powyższym Pani złożyła zapytanie, czy od sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu i sprzedaży domu w budowie będzie zmuszona zapłacić podatek. Zdaniem Pani osobno należy traktować sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu i sprzedaż domu w budowie. Ponieważ prawo wieczystego użytkowania gruntu nabyła wraz z mężem w 1988 roku, a więc minęło już więcej niż 5 lat, a budowa domu nie została zakończona, czyli nie został spełniony warunek do obliczenia pięcioletniego okresu od daty wybudowania domu, to według Pani sprzedaż domu jednorodzinnego i prawa wieczystego użytkowania gruntu nie będzie rodziła obowiązku zapłaty podatku w wysokości 10% osiągniętego przychodu.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze na podstawie art. 14 a § 1 Ordynacji podatkowej, postanowieniem z dnia 5 stycznia 2006 roku stwierdził, że stanowisko Pani zawarte we wniosku z dnia 5 grudnia 2005 roku jest prawidłowe.

Po zapoznaniu się z treścią udzielonej interpretacji przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze, Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu stwierdza co następuje.

Zgodnie z art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia albo uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., nr 14, poz. 176 ze zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.

Jednym ze źródeł dochodów wskazanych przez ustawodawcę w treści art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest - z pewnymi zastrzeżeniami - odpłatne zbycie:

a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c) prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d) innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Zgodnie z powyższym przychody uzyskane z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Z uwagi na to, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji nieruchomości, to znaczenie tego terminu wymaga stosowania definicji zawartych w art. 46-48 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93 ze zm.). Zgodnie z tymi przepisami, nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Jeżeli zatem grunty stanowią odrębny przedmiot własności, są z natury swej n...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »