Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

28.11.2007

Świadczenia na rzecz pracowników a VAT

Pytanie podatnika dotyczy prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie usług sfinansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 19 lipca 2006 r., wniesionego przez XXX, na postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 7 lipca 2006 r., nr 1471/NUR1/443-144/06/IK, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego — Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie postanawia zmienić postanowienie organu pierwszej instancji.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 4 kwietnia 2006 r. Strona wystąpiła do Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie stosowania art. 8, art. 29, art. 86 i art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług, w kwestii prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie usług sfinansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Strona podała, że działając jako administrator ZFŚS dokonuje zakupu usług, które są w całości opłacane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a następnie ustalana jest kwota dofinansowywania z ZFŚS, a różnica jest potrącana z wynagrodzenia pracowników. Jednocześnie Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego z otrzymanych faktur dokumentujących te zakupy, i jednocześnie ciąży obowiązek opodatkowania przekazania tych usług, przyjmując za podstawę opodatkowania koszt świadczenia tych usług, a zatem kwotę netto z faktury dokumentującej zakup (niezależnie od kwoty zwracanej na kwotę ZFŚS przez pracownika).

Prezentując stan faktyczny Spółka zaznaczyła, że dokonuje zakupu usług turystki od kontrahentów zewnętrznych (wczasy, obozy młodzieżowe, kolnie, wycieczki), finansuje zakup w całości ze środków ZFŚS. Zakup usług dokumentowany jest fakturą VAT wystawianą na Stronę. Z usług tych następnie korzystają pracownicy — w zależności od sytuacji materialnej — za częściową odpłatnością lub sporadycznie bez odpłatności.

Strona wskazała, że w całości odlicza podatek VAT z faktur dokumentujących zakup usług turystycznych oraz w całości opodatkowuje podatkiem VAT przekazane usługi turystyczne pracownikowi, niezależnie od kwoty dofinansowania z ZFŚS, a więc niezależnie od kwoty wpłaconej przez pracownika.

W kontekście powyższego Spółka wyraziła pogląd, iż przekazanie pracownikom zakupionych od zewnętrznych kontrahentów usług nieodpłatnie lub z pobraniem od pracowników zwrotu części wydatków jest świadczeniem usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jeżeli podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Strona wskazała jednocześnie, iż jeżeli przekazuje taką usługę nieodpłatnie zastosowanie znajdą przepisy art. 8 ust. 2 oraz art. 86, art. 88 ust. 1 pkt 2 i art. 88 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT.

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w dniu 7 lipca 2006 r., wydał postanowienie nr 1471/NUR1/443-144/06/IK, którym uznał stanowisko Strony za nieprawidłowe. Organ pierwszej instancji stwierdził, iż w przypadku nieodpłatnego przekazania pracownikom towarów i usług finansowanych z ZFŚS czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ podatnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów i usług, z uwagi na fakt, iż wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »