Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

27.11.2007

Błędnie wystawione faktury wewnętrzne

Pytanie podatnika: W jaki sposób podatnik powinien skorygować błędnie wykazany podatek naliczony i należny? Czy powinien dokonać tego jednorazowo w dacie wystawienia korekt (w bieżącym rozliczeniu), czy też powinien korygować poszczególne deklaracje, w których wykazywał błędnie podatek należny i naliczony?

DECYZJA

Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1, art. 14a § 4 i art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 17 lipca 2006 r., uzupełnionego pismem z dnia 12 grudnia 2006 r., wniesionego przez XXX, na postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 4 lipca 2006 r., nr 1471/NTR1/443-134/06/AM, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie postanawia odmówić zmiany postanowienia organu pierwszej instancji.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 30 marca 2006 r. Strona wystąpiła do Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego, zadając pytanie w jaki sposób podatnik powinien skorygować błędnie wykazany podatek naliczony i należny? Czy powinien dokonać tego jednorazowo w dacie wystawienia korekt (w bieżącym rozliczeniu), czy też powinien korygować poszczególne deklaracje, w których wykazywał błędnie podatek należny i naliczony.

Przedstawiając stan faktyczny Strona podniosła, iż błędnie identyfikowała transakcję najmu samolotu od podmiotu z siedzibą w Szwajcarii jako import usług. W związku z tym w każdym miesiącu wystawiała fakturę wewnętrzną i ewidencjonowała obroty z tego tytułu jako import usług. W ocenie Strony poprawne jest dokonywanie korekt deklaracji, w których wykazywano błędnie transakcje importu usług.

Postanowieniem z dnia 4 sierpnia 2006 r., nr 1471/NTR1/443-134/06/AM Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego uznał stanowisko Strony za nieprawidłowe. Powołując się na art. 106 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) oraz § 25, § 16 i § 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.), organ pierwszej instancji stwierdził, iż wystawienie faktur korygujących do uprzednio wystawionych faktur wewnętrznych dokumentujących import usług stanowić będzie dla Strony podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego z tego tytułu w rozliczeniu podatku za okres (miesiąc), w którym te faktury zostały wystawione.

Natomiast w zakresie podatku naliczonego odliczonego przez Stronę z tytułu importu tychże usług, organ pierwszej instancji powołując się na art. 86 ust. 2 pkt 4 i ust. 10 pkt 2 ustawy o VAT zwrócił uwagę, że Stronie nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o tenże podatek naliczony. W związku tym Strona powinna dokonać korekty podatku naliczonego w rozliczeniach podatku od towarów i usług za okres, w których dokonała takiego obniżenia.

Na powyższe postanowienie Strona w dniu 17 lipca 2006 r. wniosła zażalenie, zarzucając błędną interpretację § 25 rozporządzenia wykonawczego w związku z art. 106 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług. Strona podniosła, iż fakt wystawiania faktury wewnętrznych dokumentujących import usług był spowodowany wyłącznie nieprawidłową klasyfikacją określonych zdarzeń dla celów opodatkowania VAT. Zatem do przedmiotowych faktur nie będzie miał zastosowania przepis art. 106 ust. 7 ustawy o VAT, bowiem przedmiotowe uregulowanie wymienia wprost zdarzenia, w związku z którymi podatnik powinien wystawić fakturę wewnętrzną. Natomiast w przedmiotowej sprawie nie ma wątpliwości, że zakup najmu samolotu nie spełnia definicji importu usług, o którym mowa w art. 2 pkt 9 w/w ustawy. Zatem dokumenty wystawione w tym zakresie przez Strona nie mogą zostać uznane za faktury wewnętrzne. W efekcie czego Strona uważa, że nie będzie miał zastosowania przepis § 25 rozporządzenia wykonawczego.

Powołując się na orzeczenie NSA z dnia 19 grudnia 2000 r., sygn. akt III SA 1715/99, pismo Ministerstwa Finansów z dnia 8 czerwca 1996 r., nr PP1-7201-220/95/ER oraz pismo Naczelnika Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku Białej z dnia 20 kwietnia 2004 r., nr 2472PP-443/11/21/2004/BKJ Strona wraziła pogląd, że przedmiotowe faktury należy anulować, bowiem nie powinny były być w ogóle wystawione, a tym samym w opinii Strony nie zostały wprowadzone do obrotu.

Postanowieniem z dnia 20 listopada 2006 r., 1401/PH-I/4407/14-102/06/AŁ Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie poinformował Stronę o możliwości zapoznania się...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »