Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

26.11.2007

Zapłacony podatek dochodowy nie stanowi kosztu uzyskania przychodu

Pytanie podatnika: Czy w przedstawionym niżej stanie faktycznym jest uprawniony do uznania za koszt uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych całości płatności związanej z korzystaniem z kapitału udostępnionego przez pożyczkodawcę, w tym również dodatkowego elementu kosztowego o równowartości podatku u źródła, którego ciężar poniesienia spoczywa zgodnie z umowami pożyczek na Spółce?

DECYZJA

Na podstawie art. 233 w związku z art. 239 i art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 27-07-2007 r. Sp. z o.o. „E” wniesionego na postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 17-07-2007 r. Nr 1472/ROP1/ 423-315/07/KM orzeka odmówić zmiany w/w postanowienia Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie i uznać za nieprawidłowe stanowisko Podatnika będące przedmiotem zaskarżonego postanowienia, tj. dotyczące zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu dodatkowego elementu kosztowego o równowartości podatku u źródła.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 07-05-2007 r.(data wpływu 07-05-2007 r.) Sp. z o.o. „E” (zwana dalej Spółką lub EM) zwróciła się do Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie o udzielenie interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Podatnik pyta, czy w przedstawionym niżej stanie faktycznym jest uprawniony do uznania za koszt uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych całości płatności związanej z korzystaniem z kapitału udostępnionego przez pożyczkodawcę, w tym również dodatkowego elementu kosztowego o równowartości podatku u źródła, którego ciężar poniesienia spoczywa zgodnie z umowami pożyczek na Spółce.

Z opisanego stanu faktycznego wynika, że Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawarła umowy pożyczek odnawialnych ze Spółką EC (zwaną dalej EC) – rezydentem podatkowym Holandii. W ramach tych umów Spółka jako pożyczkobiorca jest zobowiązana do zapłaty na rzecz EC (pożyczkodawcy) odsetek od pożyczonych kwot. Ponadto, obok odsetek od pożyczonych kwot zgodnie z umowami pożyczek, Spółka płaci za EC z własnych środków 5% zryczałtowany podatek dochodowy, zgodnie z traktatem o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartym pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Królestwem Niderlandów. Z treści umów pożyczek m. in. wynika, że „wszelkie płatności odsetek przez EM należy dokonywać bez zmniejszania o jakikolwiek istniejące lub przyszłe kwoty podatków, opłat, obciążeń (...) z wyjątkiem podatków nałożonych na dochód EC oraz podatek koncesyjny nałożony na EC (wszelkie nie wyłączone podatki, opłaty (...) będą dalej zwane jako „Podatki”. Uwzględniając powyższe, jeśli EM będzie zobowiązana prawem do odprowadzenia podatków lub odliczenia ich od kwoty płatności dla EC,(...) kwota płatności powinna być tak podwyższona by po dokonaniu wszelkich niezbędnych potrąceń, EC otrzymała kwotę równą kwocie, którą EC by otrzymała w sytuacji, gdy powyższe odliczenie nie miałoby miejsca.

Zapisy powyższe (tzw. klauzula „net of taxes”) odpowiadają standardom na rynku finansowym w umowach kredytowych przez, m. in. banki.

Spółka stoi na stanowisku, iż w tej sytuacji jest uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zarówno odsetek płatnych na rzecz EC, jak i dodatkowego elementu kosztowego o równowartości kwoty podatku u źródła, którego ciężar poniesienia zgodnie z umowami pożyczek spoczywa na EM. Zdaniem Spółki, wydatek taki nie został wyłączony z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 w/w ustawy, a równowartość tego podatku u źródła jako ubocznego kosztu pożyczonego kapitału jest dodatkowym (obok odsetek) kosztem – analogicznym do prowizji bankowej za każdorazowe uruchomienie danej transzy pożyczki – którego poniesienie warunkuje możliwość skorzystania z przedmiotowej pożyczki. Spółka zaciąga w EC pożyczki, które wykorzystuje do finansowania swojej bieżącej działalności gospodarczej. Innymi słowy, środki finansowe pochodzące z pożyczek służą Spółce do uzyskiwania przychodów. Spółka zauważa, że możliwość zaliczenia prowizji bankowych (a więc wydatków podobnych w charakterze do ponoszonego przez Spółkę dodatkowego elementu kosztowego) do kosztów uzyskania przychodów jest akceptowana przez orzecznictwo administracyjne (vide wyrok NSA z 9.02.2006 r., sygn. akt II FSK 338/05).

W dniu 17.07.2007 r. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w odpowiedzi na wniosek Spółki wydał dwa postanowienia. Postanowieniem Nr 1472/ROP1/423-177/07/ KM uznał stanowisko Spółki w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zapłaconych odsetek od pożyczek za prawidłowe. Natomiast w postanowieniu Nr 1472/ROP1/423-315/07/KM stwierdził, że stanowisko Spółki w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatku o równowartości podatku u źródła – jest nieprawidłowe. Uzasadnił to tym, iż na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy.

To oznacza, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu wydatków enumeratywnie wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy stanowić będą koszt uzyskania przychodu, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami, w tym służą również zachowaniu lub zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów. Obowiązkiem zaś podatników, ja...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »