Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

03.05.2006

„Oferta publiczna” a zwolnienie dochodu uzyskanego z tytułu sprzedaży akcji z opodatkowania

Pytanie podatnika: Dotyczy opodatkowania akcji pracowniczych.
Z dokumentacji podatkowej zgromadzonej w niniejszej sprawie wynika, iż w dniu 22 kwietnia 2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pabianicach wpłynął Pani wniosek (uzupełniony kolejnym wystąpieniem z dnia 2 listopada 2005 r.) z prośbą o dokonanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia akcji imiennych serii A spółki "S" S.A.

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 14 grudnia 2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pabianicach z dnia 24 listopada 2005 r. Nr I B/406/28/05 - odmawia zmiany w/w postanowienia.

Ze złożonych przez Panią wyjaśnień (uzupełnionych dodatkowymi informacjami przekazanymi przez "S" S.A.) wynika, iż będąc pracownikiem spółdzielni inwalidów "S" dokonywała Pani tytułem składek członkowskich wpłat na konto w/w spółdzielni.

Następnie, działając jako jeden z założycieli spółki "S" S.A. objęła Pani 1.214 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10,00 zł każda. Akcje w całości pokryte zostały wkładami niepieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem Spółki we właściwym rejestrze sądowym.

W 2004 r. dokonała Pani, za pośrednictwem Domu Maklerskiego sprzedaży przedmiotowych papierów wartościowych, uzyskując z przeprowadzonej transakcji przychód w wysokości 25.230,04 zł.

W złożonym do Naczelnika Urzędu Skarbowego wniosku o interpretację przepisów prawa, wyraziła Pani pogląd, w myśl którego dochód osiągnięty ze sprzedaży akcji podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Organ podatkowy pierwszej instancji w wydanym w dniu 24 listopada 2005 r., postanowieniu Nr US IB/406/28/05 nie podzielił zajętego przez Panią stanowiska w sprawie. W uzasadnieniu przedmiotowego rozstrzygnięcia organ podatkowy wyjaśnił, iż osiągnięty przez Panią przychód ze sprzedaży akcji podlega opodatkowaniu na podstawie przepisu art. 30b ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z przepisem art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 2020, poz. 1956).

W złożonym do Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi zażaleniu na niniejsze rozstrzygnięcie zarzuciła Pani organowi podatkowemu dokonanie błędnej wykładni terminu "oferta publiczna". Oświadczyła Pani, iż każdy zainteresowany podmiot mógł, poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli, dokonać nabycia udziałów członkowskich, które z kolei uprawniały do zakupu akcji spółki. Dodatkowo podniosła Pani, iż w przesłanej przez Biuro Maklerskie informacji o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych /PIT - 8C/ nie wyszczególniono wartości przychodu uzyskanego przez Panią ze sprzedaży akcji.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po przeanalizowaniu dokumentacji podatkowej zgromadzonej w sprawie oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego, zważył co następuje.

Stosownie do dyspozycji art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia albo uchyla postanowienie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego jeżeli uzna, że zażalenie podatnika zasługuje na uwzględnienie.

Na wstępie należy zauważyć, iż w myśl przepisu art. 17 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »