Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

31.10.2007

Koszty w walutach obcych

Pytanie podatnika: Z którego dnia należy zastosować kurs średni NBP w celu przeliczenia kwoty kosztów uzyskania przychodów?

DECYZJA

Na podstawie art. 233 w zw. z art. 239 oraz art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2007 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia „P” Sp. z o. o. z dnia 31 lipca 2007 r. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie Nr 1471/DPR2/423-70/07/AB/2 z dnia 20 lipca 2007 r. wydane w odpowiedzi na pytanie 2 zawarte we wniosku Spółki o wydanie pisemnej interpretacji co do sposobu oraz zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych z dnia 9 maja 2007 r., Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie orzeka zmienić postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie Nr 1471/DPR2/423-70/07/AB/2 z dnia 20 lipca 2007 r. i uznać stanowisko Podatnika zawarte w pkt 2 wniosku z dnia 9 maja 2007 r. za prawidłowe.

UZASADNIENIE

Ze stanu faktycznego zawartego w w/w wniosku wynika, że w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółka uzyskuje przychody oraz ponosi koszty w walutach obcych. Przychody będące przedmiotem zapytania zawartego we wniosku pochodzą z częściowego wykonania usługi budowlanej, natomiast koszty ponoszone przez Podatnika dotyczą wynagrodzenia wypłacanego przez Spółkę podwykonawcom, którzy wykonują część przyjętych przez Spółkę do wykonania robót budowlanych.

W związku z powyższym Podatnik zwrócił się do Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z następującymi pytaniami:

1. Z którego dnia należy zastosować kurs średni NBP w celu przeliczenia kwoty przychodów wyrażonych w walucie obcej na złote?
2. Z którego dnia należy zastosować kurs średni NBP w celu przeliczenia kwoty kosztów uzyskania przychodów?

W odpowiedzi na pierwsze z w/w pytań Spółka w oparciu o art. 12 ust. 2, 3 oraz 3a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. – o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.) w przedstawionym przez siebie stanowisku wskazała, iż przychód podatkowy wyrażony w walucie obcej będzie dla niej powstawał w momencie częściowego wykonania usługi, zatem kursem wykorzystanym do wykazania tego przychodu, będzie średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego jego uzyskanie.

W przedmiocie pytania drugiego Spółka stanęła natomiast na stanowisku, że zgodnie z art. 15 ust. 1 oraz art. 15a ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do przeliczenia kosztu wyrażonego w walucie obcej na złote należy zastosować kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury VAT lub innego dowodu zewnętrznego. Spółka na potwierdzenie swojego stanowiska powołała się na pismo Ministerstwa Finansów Nr MB8/102/2007 z dnia 8 marca 2007 r.

Postanowieniem Nr 1471/DPR2/423-70/07/AB/2 z dnia 20 lipca 2007 r. Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie uznał stanowisko Spółki w zakresie w/w pytania 2 za nieprawidłowe.

W przedmiotowym postanowieniu organ I instancji wskazał, że zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. Jednocześnie Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie wskazał, iż zgodnie z art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za dzień poniesienia kosztu należy rozumieć dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych spółki (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujęcia jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Zdaniem Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie o dacie poniesienia kosztu dla celów podatkowych, decyduje data ujęcia tego kosztu w księgach rachunkowych Spółki.

Organ I instancji poinformował Stronę, że zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 29 września 1994 r. – o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zm.) do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić w postaci zapisu każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. Wskazał, iż podstawą zapisów w księgach są między innymi dowody księgowe zewnętrzne otrzymane od kontrahentów. Tym samym uznał, iż w świetle art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych to księgowanie kosztu przesądza o momencie jego poniesienia dla celów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jednocześnie Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie wskazał, że przy...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »