Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

25.10.2007

Zwrot różnicy podatku VAT w ciągu 25 dni przy wystąpieniu kompensat

Pytanie podatnika: Czy do zwrotu różnicy podatku VAT w terminie 25 dni od dnia złożenia rozliczenia jest uprawniony podatnik, który złoży wniosek o wcześniejszy zwrot, a kwoty podatku naliczonego wykazane w deklaracji wynikają z faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone wystawcy faktury przelewami bankowymi oraz poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności (kompensatę)?

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590) po ponownym rozpatrzeniu, w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 10 maja 2007 r., sygn. akt III SA /Gl 216/07, zażalenia z dnia 7 kwietnia 2005 r., znak: PK/EF/163/2005 złożonego przez Spółkę Akcyjną na postanowienie Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu z dnia 31 marca 2005 r., znak: PSUS/PPOI-443/84/05/JJ stanowiące interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej prawa do uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni od daty złożenia rozliczenia przy wystąpieniu płatności z kontrahentem w formie potrąceń wzajemnych wierzytelności, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zmienia zaskarżone postanowienie organu pierwszej instancji w ten sposób, iż uznaje stanowisko Spółki Akcyjnej przedstawione we wniosku z dnia 17 lutego 2005 r., znak: PK/EF/77/2005., za prawidłowe.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 17 lutego 2005 r., znak: PK/EF/77/2005 Spółka Akcyjna zwróciła się do Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów art. 87 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), w szczególności o udzielenie informacji, czy do zwrotu różnicy podatku VAT w terminie 25 dni od dnia złożenia rozliczenia jest uprawniony podatnik, który złoży wniosek o wcześniejszy zwrot, a kwoty podatku naliczonego wykazane w deklaracji wynikają z faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone wystawcy faktury przelewami bankowymi oraz poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności /potocznie: kompensatę/.

Opisując stan faktyczny Spółka wskazała, że kupuje od J. węgiel, a sprzedaje jej maszyny, sprzęt górniczy i materiały do produkcji. Do Z. oraz do K. dostarcza węgiel a kupuje od K. koks na eksport. Sprzedaż po obu stronach transakcji dokumentowana jest fakturami VAT.W takim układzie gospodarczym obie firmy są wobec siebie zarówno dłużnikami jak i wierzycielami. Zamiast uiszczać wzajemnie należne pretensje pieniężne, kontrahenci rozliczają się w drodze dokonywania dwustronnych potrąceń wzajemnych wierzytelności, co nie angażuje zbędnie środków pieniężnych, upraszcza rozliczenie oraz pozwala uniknąć kosztów związanych z obrotem bankowym. Obok potrąceń dokonuje się także zapłat przelewami bankowymi.

Spółka stwierdziła również, że stosowane pomiędzy firmami sposoby rozliczeń zgodne są z obowiązującymi przepisami, a zwłaszcza z art. 498 i niżej Kodeksu cywilnego i potwierdzają je również obowiązujące ustalenia dwustronne.

Przedstawiając własne stanowisko w sprawie Spółka powołując się na art. 87 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług stwierdziła, że przepis ten statuuje obowiązek dokonywania i przyjmowania przez przedsiębiorstwo płatności za pośrednictwem rachunku bankowego, jeżeli płatność jest realizowana w ramach jednorazowej transakcji gospodarczej przekraczającej równowartość w złotych 15 tys. Euro. Spółka stwierdziła, że ustawa podatkowa nie zawiera definicji, ani jakichkolwiek ograniczeń, co do formy „zapłaty w całości”. Ograniczenia takie nie wynikają także z wykładni historycznej ani celowościowej cyt. przepisu. Zatem określenie to należy interpretować w kategoriach zachowań cywilnoprawnych. Polskie prawo zna różne sposoby wygaśnięcia zobowiązania, które łączy z zaspokojeniem wierzyciela. Nie ma przeszkód do uznania, że formą zapłaty może być także potrącenie. Zgodnie z art. 498 § 2 K.c. potrącenie wierzytelności daje skutek w postaci wzajemnego ich umorzenia do wysokości niższej, jest więc sposobem wykonania zobowiązania.

Na gruncie przepisów cywilnoprawnych ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »