Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

19.10.2007

Dokumenty uprawniające do zastosowania stawki 0% w eksporcie towarów

Pytanie podatnika: Podatnik zapytuje o dokumenty potwierdzające wywóz towarów poza terutorium Wspólnoty w rozumieniu art.41 ust.6, ustawy o podatku od towarów i usług oraz o organ celny właściwy do dokonania potwierdzenia wywozu towarów poza terytorium UE.

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku działając na podstawie art. 14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.); po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego pismem z dnia 23 stycznia 2007 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sopocie znak PP/443-50/06/07 z dnia 11 stycznia 2007 r. zawierające pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dokumentów uprawniających do zastosowania stawki 0% z tytułu eksportu towarów zmienia postanowienie będące przedmiotem zażalenia w części dotyczącej wskazania organu celnego właściwego do dokonania potwierdzenia wywozu towarów niewspólnotowych poza obszar Wspólnoty w procedurze tranzytu.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 30 października 2006 r. Podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sopocie z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie dokumentów uprawniających do zastosowania stawki 0% z tytułu eksportu towarów.

W złożonym zapytaniu Podatnik wskazał następujący stan faktyczny:

Podatnik nabył maszynę poligraficzną od kontrahenta z Rosji. Maszyna została przetransportowana z Rosji do Urzędu Celnego, Oddział Celny w Gdańsku w procedurze tranzytu. W oddziale celnym została zakończona procedura tranzytu i natychmiast otwarta kolejna procedura tranzytu przy zastosowaniu karnetu TIR. Maszyna została wywieziona w transporcie drogowym przez przejście graniczne w Bezledach do kontrahenta z Kaliningradu. Podatnik posiada kserokopię karnetu TIR oraz tranzytowego dokumentu towarzyszącego. Wnioskujący podkreśla, iż maszyna nie została dopuszczona na terytorium Polski do obrotu; przez cały czas podlegała ona procedurze tranzytu.

Jednocześnie Podatnik przedstawił własne stanowisko zgodnie, z którym posiadane przez niego kserokopie dokumentów celnych: karnet TIR oraz tranzytowy dokument towarzyszący nie są wystarczającymi dokumentami potwierdzającymi wywóz towarów poza terytorium kraju. Jednocześnie Wnioskujący wskazał, iż jego zdaniem zaświadczenie o dokonaniu wywozu towaru poza terytorium Wspólnoty wystawione przez urząd celny wyjścia, który przyjął zgłoszenie tranzytowe o wywozie towarów poza terytorium UE lub uwierzytelniony przez urząd celny, w którym zgłoszono towary do procedury tranzytu odpis karnetu TIR lub odpis tranzytowego dokumentu towarzyszącego stanowią dokumenty uprawniające Podatnika do opodatkowania dokonanej dostawy stawką podatku VAT w wysokości 0%.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sopocie postanowieniem znak PP/443-50/06/07 z dnia 11 stycznia 2007 r. uznał, iż w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego stanowisko zawarte w przedmiotowym wniosku, zgodnie z którym Wnioskujący uważa, że posiadane przez niego kserokopie dokumentów celnych: karnet TIR oraz tranzytowy dokument towarzyszący nie są wystarczającymi dokumentami potwierdzającymi wywóz towarów poza terytorium kraju, jest prawidłowe.

W uzasadnieniu Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sopocie wskazał, iż zgodnie z art. 41 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług stawkę podatku 0% stosuje się w eksporcie towarów pod warunkiem, że podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany miesiąc otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty. W sytuacji, gdy warunek, o którym mowa w ust. 6 nie został spełniony podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, za dany okres rozliczeniowy, lecz w okresie następnym, stosując stawkę podatku 0% pod warunkiem otrzymania dokumentu wymienionego w ust. 6 przed złożeniem deklaracji podatkowej za ten okres. W razie nieotrzymania tego dokumentu w terminie określonym w zdaniu poprzednim mają zastosowanie stawki właściwe dla dostawy tego towaru na terytorium kraju. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sopocie wskazał, iż w myśl art. 41 ust. 8 cyt. ustawy powyższy przepis stosuje się w przypadku, gdy podatnik posiada dokument celny potwierdzający procedurę wywozu. Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sopocie zwrócił uwagę, iż przepisy podatku od towarów i usług nie określają szczegółowo formy tego potwierdzenia, jednakże dokument taki powinien zostać sporządzony w formie określonej przepisami prawa, stanowiąc dokument urzędowy, będący dowodem tego, co zostało w nim stwierdzone. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie szczegółowych wymogów, jaki powinno spełniać zgłoszenie celne eksport potwierdzany jest kartą 3 dokumentu SAD, natomiast w przypadku jej utraty podatnik może wystąpić do organów celnych o wydanie zaświadczenia o wyprowadzeniu towarów poza terytorium Wspólnoty. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sopocie wskazał jednocześnie, iż zgodnie z regulacjami rozporządzenia Komisji EWG nr 2454/93 urzędem dokonującym potwierdzenia wywozu towarów jest urząd celny wyprowadzenia, tj. w przypadku towarów wywożonych transportem drogowym – ostatni urząd celny przed opuszczeniem przez towar obszaru celnego UE. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sopocie wskazał, iż Wnioskujący nie posiada dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty, w związku, z czym nie ma prawa zastosować do dokonanej dostawy stawki podatku VAT w wysokości 0%.

Na powyższe postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sopocie Podatnik pismem z dnia 23 stycznia 2007 r. złożył zażalenie wnosząc o zmianę postanowienia w zakresie właściwości urzędu celnego właściwego do potwierdzenia wywozu towarów niewspólnotowych w procedurze tranzytu do państw trzecich oraz dokumentów potwierdzających ten wywóz.

W uzasadnieniu zażalenia Wnioskujący wskazał, iż zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy o podatku od towarów i usług potwierdzenia wywozu towaru poza granice Wspólnoty dokonuje urząd celny określony w przepisach celnych, natomiast to, czy jest to wewnętrzny urząd celny czy urząd graniczny, zależy od procedury, jaką objęty jest towar. W przypadku towarów wysyłanych do państw trzecich lub do urzędu celnego wyprowadzenia z zastosowaniem procedury tranzytowej, urzędem właściwym do potwierdzenia egzemplarza 3 dokumentu SAD jest urząd wyjścia. Podatnik wskazał, iż w przedmiotowej sprawie urzędem wyjścia jest Urząd Celny Oddział Celny w Gdańsku, a nie, jak wskazał Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sopocie, ostatni urząd celny przed opuszczeniem przez towary obszaru celnego Wspólnoty. Jednocześnie Wnioskujący wskazał, iż dokumentem celnym, pełniącym rolę zgłoszenia tranzytowego jest karnet TIR, obsługiwany dodatkowo w systemie NCTS. Jeżeli zgłoszenie tranzytowe obsługiwane jest w urzędzie wywozu w systemie komputerowym, karty 4 i 5 zgłoszenia tranzytowego zastępowane są dokumentem towarzyszącym, który przemieszcza się wraz z towarem do miejsca przeznaczenia i tam jest składany. W systemie NCTS fakt wywozu towarów poza terytorium Wspólnoty potwierdzany jest elektronicznie. Zastosowane procedury nie przewidują możliwości posiadania przez podatnika innego potwierdzenia wywozu. Wnioskujący wskazał, iż zarówno poszczególne volety karnetu TIR, jak i karty tranzytowego dokumentu towarzyszącego przeznaczone są wyłącznie dla urzędów celnych. Podatnik wskazał, iż w związku z tym, że przepisy celne nie przewidują odrębnego sposobu potwierdzania wywozu towarów niewspólnotowych w procedurze tranzytu dla dostawcy towarów, za dokument celny potwierdzający eksport należy uznać zaświadczenie potwierdzające wywóz towarów poza obszar celny Wspólnoty wystawiony przez właściwy urząd celny na podstawie art. 793 rozporządzenia Komisji EWG nr 2454/93. W przedmiotowej sprawie wymogi art. 41 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług spełniać będzie zaświadczenie ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »