Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

09.10.2007

Amortyzacja jednorazowa w spółce jawnej

Pytanie podatnika: Czy podatnicy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kol. 14 mają prawo zaliczyć odpisy amortyzacyjne w 100% od samochodu ciężarowego w miesiącu czerwcu 2007 r. do kosztów uzyskania przychodu?

Stan faktyczny

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż podatnicy zobowiązani są do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów na zasadach określonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 z zm.) oraz opłacają podatek dochodowy wg stawki w wysokości 19%. Do celów związanych z prowadzoną działalnością handlową (w zakres działalności spółki wchodzi między innymi handel używanymi samochodami ciężarowymi) spółka jawna nabyła za kwotę netto 23.000,00 zł w dniu 6 stycznia 2006 r. używany samochód ciężarowy marki Mercedes Benz. Jest to samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej wyższej niż 3,5 tony, nieposiadający zaświadczenia, o którym mowa w art. 5c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Podatnicy są małymi podatnikami, o których mowa w art. 5a ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W dniu 28 maja 2007 r. wspólnicy postanowili przyjąć przedmiotowy samochód do użytkowania przy wykonywaniu usług transportowych. Powyższy samochód ciężarowy figuruje w spisie towarów handlowych spółki jawnej na dzień 31 grudnia 2006 r.

W tym stanie faktycznym zostało postawione następujące pytanie: czy podatnicy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kol. 14 mają prawo zaliczyć odpisy amortyzacyjne w 100% od samochodu ciężarowego w miesiącu czerwcu 2007r. do kosztów uzyskania przychodu?

Stanowisko podatnika

Zdaniem pełnomocnika wspólników Spółki: "Co do zasady u podatników zobowiązanych do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) do kosztów uzyskania przychodu zalicza się jedynie wydatki związane z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej, które zostały poniesione w celu uzyskania przychodu. Ponieważ w/wym. podatnicy są "małymi podatnikami", na podstawie art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mają oni prawo dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w koszty uzyskania przychodu w miesiącu czerwcu 2007 r. w kwocie 23.000,00 zł i ewidencjonowania go w kol. 14 podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Natomiast bez znaczenia w przedmiotowej sprawie jest fakt, iż amortyzowany w ten sposób samochód został nabyty w roku 2006 jako towar handlowy i jest samochodem ciężarowym używanym.

Ocena prawna stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm./ kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Zgodnie z art. 22 ust. 8 ustawy podatkowej kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23.

Stosownie do przepisu art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 11, oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

W myśl przepisu art. 22k ust. 9 ustawy podatkowej przy określaniu limitu, o którym mowa w ust. 7, nie uwzględnia się odpisów amortyzacyjnych od nieprzekraczającej 3.500 zł wartości początkowej ś...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »