Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

24.09.2007

Odsetki od kredytu rewolwingowego

Pytanie podatnika: dot. możliwości uznania za koszt uzyskania przychodów odsetek od kredytu rewolwingowego (odnawialnego), wykorzystanego m.in na wypłatę dywidendy.

DECYZJA

Na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 lit. a, art. 239 w związku z art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 21.03.2007 r. na postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 07.03.2007 r. Nr 1472/ROP1/423-81/07/RM w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Podatnika w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych orzeka:

- uchylić i zmienić postanowienie organu pierwszej instancji w zakresie stanowiska Spółki, iż tylko odsetki zapłacone od pierwszej transzy kredytu wykorzystanego do wypłaty dywidendy nie stanowią kosztu uzyskania przychodu, oraz
- uznać za koszty uzyskania przychodu w całości zapłacone odsetki od przedmiotowego kredytu.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 22 grudnia 2006 r. (data wpływu do urzędu 27 grudnia 2006 r.), „P” S.A. wystąpiła do Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego o wydanie wiążącej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym we wniosku „P” prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej jako operator sieci „ X, Y, Z”.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że w dniu 10 maja 2006 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o wypłaceniu dywidendy. Wypłata dywidendy została sfinansowana przez Spółkę w części przez posiadane przez nią, w dniu wypłaty dywidendy środki finansowe, a w części z kredytu. Zaciągnięty kredyt miał służyć utrzymaniu płynności finansowej na dzień wypłaty dywidendy, oraz pozyskaniu długoterminowego finansowania działalności. Kredyt ma charakter tzw. kredytu rewolwingowego (odnawialnego). Zaciągnięty kredyt posłużyć miał do finansowania bieżącej działalności Spółki nie tylko w dniu wypłaty dywidendy, ale również przez cały okres trwania umowy kredytowej, tj. przez okres kolejnych 5 lat.

W związku z zaciągnięciem kredytu Spółka poniosła standardowe koszty, określone mianem kosztów pozyskania kredytu, takie jak:

- koszty obsługi prawnej Spółki, jak i instytucji finansowej (Spółka zobowiązała się pokryć koszty zastępstwa prawnego banku),
- wynagrodzenie należne agentowi (Spółka negocjowała warunki umowy kredytowej korzystając z pomocy pośrednika),
- opłaty i prowizje za przyznanie kredytu.

Kosztem korzystania z kredytu są odsetki od wykorzystanej kwoty kredytu zwane kosztami obsługi kredytu.

Spółka zaciągnęła pierwszą transzę kredytu rewolwingowego na okres 30 dni i w całości przeznaczyła ją na sfinansowanie wypłaty dywidendy. Po upływie 30 dni Spółka zaciągnęła drugą transzę kredytu, która spłaciła pierwszą transzę. Po upływie kolejnych 30 kolejnych dni nastąpiło spłacenie drugiej transzy kredytu, spłata nastąpiła ze środków finansowych Spółki pochodzących z bieżących wpływów. Sposób przepływu środków finansowych zobrazowano w następujący sposób:

 • - 1 transza ( 1-30 dzień trwania umowy kredytowej)

  - zaciągnięcie pierwszej transzy kredytu w wysokości 100 jedn., wykorzystanej bezpośrednio do wypłaty dywidendy,
  - zapłata odsetek od wykorzystanego kredytu (30 dnia umowy kredytowej),
 • - 2 transza (31-61 dzień trwania umowy kredytowej):

  - zaciągnięcie drugiej transzy kredytu w wysokości 100 jed., która spłaca pierwszą transzę kredytu,
  - zapłacenie odsetek od wykorzystanego kredytu (60 dnia umowy kredytowej),
 • Spłata 2 transzy (61 dzień trwania umowy kredytowej):
  - spłacenie drugiej transzy kredytu środkami finansowymi pochodzącymi z bieżącej działalności gospodarczej Spółki.

Tym samym spłata transzy kredytu zaciągniętej na finansowanie dywidendy miała miejsce w pierwszym okresie trwania umowy kredytowej tj. z chwilą zaciągnięcia drugiej transzy kredytu (31 dzień trwania umowy kredytowej).

Pełnomocnik wyjaśnił, iż w przedmiotowej sprawie Spółka wystąpiła z wnioskiem o wydanie wiążącej interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie potwierdzenia, że całość kosztów pozyskania i obsługi kredytu stanowi koszt uzyskania przychodu. Spółka otrzymała interpretację Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 12 września 2006 r. Nr 1472/ROP1/423-224-291/06/RM. W interpretacji tej Naczelnik uznał, że wydatki na pozyskanie i obsługę wyżej wskazanego kredytu nie stanowią kosztu uzyskania przychodu w takiej części , w jakiej został on przeznaczony na wypłatę dywidendy. W dniu 08 grudnia 2006 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydał decyzję Nr 1401/BP-I/4230Z-115/06/MC, którą utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika z dnia 12 września 2006r.

W związku z powyższym Spółka we wniosku z dnia 22 grudnia 2006 r. wniosła o potwierdzenie, iż: „Tylko odsetki zapłacone od pierwszej transzy kredytu, wykorzystanego do wypłaty dywidendy, nie stanowią kosztu uzyskania przychodu”.

Argumentując stanowisko Spółka wskazała, że ze względu na charakter kredytu rewolwingowego odsetki bankowe naliczane są tylko od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu (od tzw. salda debetowego) i przez okres wykorzystania (istnienia salda debetowego). Z chwilą obciążenia rachunku kredytowego dochodzi do wykorzystania kredytu, w kwocie obciążenia. Od tego też momentu bank nalicza odsetki od tej kwoty.

Zdaniem Spółki zaciągniecie pierwszej transzy kredytu wykorzystanego do wypłaty dywidendy spowodowało obciążenie rachunku kredytowego, a następnie spłata kwoty transzy uznania tegoż rachunku. Za czas wykorzystywania środków pieniężnych pomiędzy obciążeniem a uznaniem tegoż bank naliczył odsetki. Tym samym zdaniem Spółki oczywistym jest, iż tylko odsetki naliczone od zaciągniętej transzy kredytu, bezpośrednio wykorzystanego na wypłatę dywidendy, nie stanowią kosztu uzyskania przychodu. Odsetki te bowiem odzwierciedlają koszt jaki Spółka poniosła w związku z zaciągnięciem transzy na wypłatę dywidendy.

Natomiast, w opinii Spółki zapłacone odsetki od każdej następnej transzy kredytu przeznaczone na bieżącą działalność gospodarczą Spółki (spłatę jej zobowiązań) stanowią koszt uzyskania przychodu w pełnej wysokości. Nie wiążą się one bowiem z zaciągnięciem kredytu na wypłatę dywidendy, ale stanowią koszt jaki Spółka poniosła na zaciągnięcie kredytu na finansowanie jej bieżącej działalności gospodarczej.

Postanowieniem Nr 1472/ROP1/423-81/07/RM z dnia 07.03.2007 r. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, powołując się na art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. pkt 10 lit a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe w zakresie w jakim Spółka stoi na stanowisku, iż tylko odsetki od pierwszej transzy kredytu przeznaczonej na wypłatę dywidendy nie stanowią kosztu uzyskania przychodów.

Argumentując Naczelnik stwierdził, iż:
Wydając postanowienie z dnia 12 września 2006r. 1472/ROP1/423-224-291/06/RM, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skar...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »